.

meniu orizontal

miercuri, iulie 25, 2012

Programul de inginerie genetică din India


Motto:
10. În vremea Începutului, Prajapati (creatorul divin) creând fiinţele odată cu sacrificiile, a spus: "Înmulţiţi-vă prin acesta;...(conform legii sacrificiului n.a.)
11.Prin el (prin sacrificiu) să-i ţineţi în viaţă pe zei, (iar) zeii să vă ţină în viaţă pe voi; susţinându-vă unii pe alţii, veţi dobândi binele suprem.
 (Baghavad-gita III - yoga faptei)
Pentru a avea o imagine unitară, cuprinzătoare a P.T., textele spaţiului geografic biblic nu ne sunt în mod sigur îndeajuns. Alte scrieri vechi, ne ajută în înţelegere, completează informaţia P.T. şi aduc noi piese jocului de puzzle. Toate aceste scrieri sunt profund acordate lingvistic, au o unitate de expresie remarcabilă, înţelegerea uneia dintre ele poate duce la transferul informaţiei de bază în cealaltă, astfel încât informaţia noii lucrări pe care o citim pare facilă, uşor de decodat. Înainte de a citi Biblia am răsfoit Cartea egipteană a morţilor, Bhagavad-gita, "Cele mai vechi upanişade" (taine): Brhadaranyaka-Upanişad şi Chandogya-Upanişad. Trebuie să recunosc că la ‘nceput mi s-au părut abstracte, impenetrabile, cu o informaţie greu asimilabilă. După parcurgerea Bibliei şi a Coranului, cărţi în care informaţia este scrisă mai direct, cărţile mai sus amintite mi s-au deschis, informaţia lor părându-mi de această dată uimitor de directă, de logică, de frumoasă, de aleasă, minunat scrisă. Apoi, după anul 2004 am venit în contact cu Zoharul a cărui parcurgere m-a ajutat enorm să înţeleg anumite aspecte descrise în "Cartea legii lui Manu" dar şi în celelalte scrieri indiene, pe care vi le voi face cunoscute în acest capitol. Am să vă prezint în mod special această carte deoarece mi se pare extrem de bine sistematizată.
Ca orice alt text vechi de bază, cartea începe cu…creaţia. Primele versete se referă însă exact la obiectivul carţii şi anume la definirea LNH (legii non-hibridării):
1. Manu şedea cu gândul îndreptat spre un singur lucru, când maharşii se apropiară de el şi aplecându-i-se cu respect, îi adresară aceste cuvinte:
2. Stăpâne, binevoieşte a ne descoperi în chip exact şi pe şart legile care privesc toate castele primitive (cele patru caste) şi castele ieşite din amestecarea celor dintâi. Cartea legii lui Manu cartea întâi - Creaţia
E, acesta este obiectivul carţii - definirea legii care guvernează castele.
Sunt prezentaţi zeii şi filiaţia lor, apoi, ni se spune ca şi în Zohar care dintre zei au dat elemente genetice în PIG indian, cum au fost separate grupele genetice ale programului în caste, LNH în toate variantele posibile, regulile speciale indiene, majoritatea cu vădit rol de menţinere a separării castelor. În final cartea ne spune ce se întâmplă cu cei care au respectat legea, cum sunt transformaţi şi ajung în lumea zeilor. Prin urmare, este o carte cu cap şi coadă asemenea Bibliei, o carte unitară, completă. Anumite pasaje cred că ar fi putut să fi fost mai complete în informaţie, dar sunt sigur că acea parte "lipsă" se regăseşte dezvoltată din plin în alte scrieri indiene.
Din unele puncte de vedere cărţile indiene pline de metafore bine alese mi se par astăzi mai tehnic scrise decât Biblia. Cărţile sacre indiene, despre care se spune că nu au vârstă şi că sunt perfecte, excelează printr-o remarcabilă lecţie de genetică şi chiar mai mult. Sunt între puţinele cărţi dintre cele citite de mine, care ne oferă o imagine sugestivă a evoluţiei... creaţiei, a evoluţiei filogenetice a... zeilor sau dacă vreţi - a dumnezeilor. Cum s-ar putea formula astfel de idei? Minunat de frumos. Bhagavad-gita reuşeşte acest lucru într-o multitudine de expresii, mai ales în cap. XIII intitulat sugestiv "Yoga discriminării între natură şi spirit". Mai întâi defineşte Cunoaşterea şi obiectul Cunoaşterii:
11. Continua Cunoaştere a Sinelui Suprem, înţelegerea rostului Cunoaşterii adevărului - aceasta este Cunoaşterea; ceea ce este altfel decât aceasta se numeşte necunoaştere.
12. Îţi voi dezvălui obiectul Cunoaşterii, pe care cunoscându-l se dobândeşte nemurirea; este supremul Brahman, fără de început despre care se spune că nu este nici Fiinţă, nici Nefiinţă
Ce-ar putea fi Sinele Suprem, nemaipomenitul obiect al Cunoaşterii care trebuie cunoscut şi pe care numai unii dintre noi ajung să-l cunoască urmând calea - yoga prescrisă de zei? Până la un răspuns vă ofer câteva informaţii despre aşa-zisul Sine Suprem care nu este nici fiinţă nici nefiinţă:
16. Neîmpărţit, sălăşuieşte în fiinţe ca şi cum ar fi împărţit. El trebuie cunoscut drept cel ce susţine fiinţele, drept cel ce le distruge, drept cel ce le creează.
29. Fiind fără de început şi lipsit de Tendinţe, Sinele Suprem este neclintit; deşi sălăşuieşte în corp, o fiu al lui Kunti, el nu făptuieşte şi nu este întinat.
32. Precum eterul omniprezent nu este întinat din cauza subtilităţii sale, aşa şi Sinele care sălăşuieşte pretutindeni în trup nu este întinat.
Obiectul Cunoaşterii care sălăşluieşte pretutindeni în trup, Neîmpărţit în fiinţe ca şi cum ar fi împărţit, care susţine fiinţele, care există încă de la început fiind lipsit de tendinţe, nu este altul decât A.D.N-ul primordial, regăsit după cum am învăţat în fiecare unitate de structură a unei fiinţe, conform principiului holografic enunţat la începutul lucrării. Acest ADN simplu, mai concret cu o structură simplă, lipsită de “ramuri”, nehibridat stă la baza tuturor fiinţelor umanoide din această zonă galactică. Cum formulează această idee Bhagavat? În primul rând declară:
"Eu sunt la fel pentru toate fiinţele... cei care mi se dăruiesc cu dragoste (compatibili cu mine n.a.) se află în mine şi eu mă aflu în ei." (Bhagavad-gita IX - 29).
Şi totuşi fiinţele nu stau în mine; priveşte la unirea mea divină! Sunt susţinător al fiinţelor fără să stau în ele; prin Sinele meu există toate fiinţele.
(Bhagavad-gita IX - 5)
Cu alte cuvinte, ADN-ul primordial, structura simplă ce a caracterizat prima fiinţă umanoidă a zonei galactice în care ne aflăm, există în toate fiinţele umanoide derivate din această structură; bineînţeles că reciproca nu poate fi adevărată, fapt subliniat şi de versetul de mai sus. Evident, ca să ajungi să identifici Sinele Suprem, este nevoie de multă ştiinţă.
În trecut, până şi zeii s-au îndoit de acest Sine, deoarece natura acestuia, foarte subtilă, nu este lesne de înţeles.
(Katha Upanişad - partea întâi - capitolul întâi)
Cam în acest stadiu tehnic, de îndoială asupra existenţei sufletului purtător de informaţie genetică, ne aflăm noi, pământenii.
După această scurtă incursiune în definirea Sinelui Suprem, vă ofer şi o definiţie a lui, enunţată în Katha Upanişad:
Spiritul Suprem nu este născut şi nu moare. Acesta nu a apărut de niciunde şi nimic nu a apărut din el. Este nenăscut, etern, permanent, vechi. Nu este omorât prin moartea corpului. (Katha Upanişad - 18)
Bhagavat ştie să explice acest lucru mai bine decât o fac eu:
2. Nici mulţimea zeilor, nici Rşi nu cunosc naşterea mea căci eu sunt singura obârşie a zeilor şi a marilor Rşi.
8. Eu sunt obârşia Totului, de la mine porneşte Totul; gândind aşa cei cu minte şi simţire adâncă mi se dăruiesc mie.
20. Eu sunt Sinele, o Gudakesa, care sălăşuieşte în inima tuturor fiinţelor, eu sunt începutul, mijlocul şi sfârşitul tuturor fiinţelor.
6. Din mine au luat fiinţă în vremea Începutului, cei şapte mari Rşi şi cei patru Manu, născuţi din gândul meu; din ei au luat fiinţă toate creaturile în lume.
 (Bhagavad-gita X)
Astfel, Bhagavat explică evoluţia filogenetică a creaţiei. Upanişadele insistă la nesfârşit asupra acestor aspecte. În câteva formulări din Brhadaranyaka-Upanişad evoluţia viului este abordată larg, dincolo de existenţa ADN primordial, a Sinelui Suprem. Cartea face vagi referiri la existenţa omului născut din evoluţia viului, din “apă”, chinuit de foame şi dator cu o moarte naturală până la dezvoltarea tehnicilor de terapie genetică:
La început, aici nu era nimic. Numai de moarte era învăluit Acesta, de Foame, căci Moartea este Foame...
(Brhadaranyaka-Upanişad - Cartea întâi, Brahmana II-1).
Cine este Acesta? Cred că impersonalitatea lui Acesta este bine aleasă, în spatele lui fiind întreaga evoluţie a viului de la moleculele organice simple născute în apă, până la fiinţele inteligente capabile să practice ingineria genetică. Odată cu dezvoltarea acestor tehnici părăsim noţiunea de evoluţie naturală a viului şi trecem în evoluţia creaţiei, mult mai importantă pentru zei. Am tăiat!!! Nu vă mai plictisesc cu descrierile, dar este clar că în spatele lor se află întreaga evoluţie a viului născut din apă şi ajuns conform legilor evoluţiei până la formula modificată a Sinelui Suprem, acea formulă simplă a ADN primordial. Asemenea Bibliei care înşiră deseori arborele genealogic fals, creat de zei prin PIG de la Set , până la Iisus , cele mai vechi upanişade reiau de obicei arborele genealogic al... creaţiei începând cu Brahman, deţinătorul ADN primordial, al Sinelui Suprem, despre care zeii susţin că este atât de vechi încât nu-i mai cunosc originea. Primele fiinţe inteligente din Galaxie care au avut acces la tehnicile de inginerie genetică s-au străduit să menţină o formulă ADN cât mai simplă. Logica acestei necesităţi este la rândul ei evidentă. În primul rând, simplitatea ADN este cerută de tehnicile complexe de inginerie genetică ce trebuie să proiecteze pentru un ADN-EI simplu, o structură ADN-M. de asemenea simplă - corespondentă. În al doilea rând, simplitatea acestor structuri este cerută de un racord solid, viguros, ce trebuie realizat pentru toate elementele ADN. Cu cât formula ADN este mai complexă, mai încărcată cu lanţuri hibride ce traduc caracterele genetice ale ascendenţei, cu atât racordul cu o structură standard somatică, ADN-M este mai dificil, iar tehnicile de inginerie genetică necesare curăţării ramurilor hibride sunt mai complicate. Rădăcina arborelui genealogic al zeilor este Brahman - ADN primordial, explicat şi exprimat într-o multitudine de variante lingvistice asupra cărora nu mai revin. Lanţul genealogic a fost condus iniţial de aşa-zisul creator divin Prajapati. Fiecare element al seriei genetice enunţate de upanişadele mai sus amintite, marchează de fapt o modulare a ADN primordial ce respectă cel puţin două condiţii: compatibilitatea cu Brahman şi simplitatea. Din Brhadaranyaka-Upanişad aflăm că: Prajapati are două feluri de copii: zei şi demoni. Zeii sunt mai tineri, iar demonii mai vârstnici. Apare din nou conflictul de interese de evoluţie genetică diferită între zei - noii modelatori ai ADN primordial şi demoni, mai vechi în seria evoluţiei genetice a creaţiei.

Un alt mod metaforic de a sublinia evoluţia genetică a creaţiei este descrierea ugerelor vacii sfinte:
Să se mediteze la Cuvânt ca fiind o vacă. Ea are patru ugere: “svaha”, “vasat”, “hanta” şi “svadha”. Zeii îşi trag viaţa din două ugere ale sale: din “svaha” şi din “vasat”; oamenii din “hanta”, iar străbunii din “svatha”... (Brhadaranyaka - Upanişad - Cartea a cincea - Brahmana VIII - 1). La prima vedere, versetul de mai sus nu ne spune mare lucru. Hai să vedem cum a fost tradus în engleză:
One should meditate upon speech (the Vedas) as a cow. She (speech) has four teats: the sounds Svaha; Vashat, Hanta and Svadha. The gods live on two of her teats, Svaha and Vashat; men, on Hanta; and the Manes on Svadha. Her bull is the vital breath (prana) and her calf, the mind. Chapter VIII—Meditation on the Vedas as a Cow
Iată cum ar fi traducerea din engleză, care de data asta, ca o excepţie de fapt, îmi pare să fie mai exactă decât traducerea din sanscrită în română…
Ar trebui să se mediteze asupra vorbirii – limbajului (asupra Vedelor) ca fiind o vacă. Ea – vorbirea-limbajul are patru surse - ugere. Zeii îşi asigură existenţa din două ugere – surse – din SVAHA şi din VASAT, oamenii din HANTA şi Manes ( MANU?) din SVADHA. Taurul ei este energia vitală – prana, iar viţelul ei este mintea.
Astfel de versete sunt mai greu de pătruns. Convingerea mea este că autorii originali se referă de fapt la Pomul Vieţii al zeilor Indiei. Asemănarea cu explicaţiile Zoharului este izbitoare. În Zohar avem Tora scrisă corespunzătoare lui BINAH şi Tora vorbită – corespunzătoare zonei MALCHUT. Pe de altă parte, Tora este echivalentul Vedelor. Aşa cum Malchut zona PV cu limbaj, este nodul de legătură între structura zeilor din BINAH şi structura omului de pe Terra la fel putem privi Vedele (limbajul) ca un nod ce oferă surse de existenţă , zeilor, oamenilor şi străbunilor. Cam asta este explicaţia mea…. Şi aşa a ajuns vaca sfântă în India.
În India acelor ani, zeii au dezvoltat un PIG în patru serii genetice cu puritate crescută numită caste. Asemenea elementelor genetice de energie subtilă descrise în Zohar, care se reunesc în pomul vieţii, elementele genetice energetice indiene sunt reunite într-un sistem asemmănător. Precum Pomul Vieţii are o multitudine de descrieri în funcţie de domeniul de referinţă, punct de observaţie, tot aşa descrierea fiinţei centrale indiene, care deţine toată informaţia genetică energetică indiană poate avea diferite descrieri, forme.
Cu coroană, cu ghioagă, cu disc în mână, doar aşa vreau să Te văd; fii iar cu forma Ta cu patru braţe, o Tu cel cu o mie de braţe, care iei toate formele. (Bhagavad-gita XI-46)
Este doar una dintre exprimări, ce ne face să ne gândim din nou poate la echivalările din Zohar, în care Dumnezeu stă pe tron, ce are trepte, fiinţe mitice, braţe, etc structuri complicate ce pot fi descrise şi metaforizate din diverse unghiuri.
Modul de alcătuire al dumnezeilor respectă pe deplin principiul hologramei: unitatea de structură deţine informaţia întregului. Este extrem de interesant ceea ce aflăm din Ramayana despre “Fiinţa Supremă”
Rama era socotit jumătate Vishnu. Dar socotelile nu au rost; e cu neputinţă să măsori aritmetic nemărginirea. Sruti ne spune că şi o fărâmă din Fiinţa Supremă este întreagă şi completă prin ea însăşi:
Întregul e acela, acesta e întregul,
Ce din întreg purcede, întreg e!
Când întregul luat e din întreg,
El tot întreg rămâne! (Ramayana cap.2 Înţeleptul Viswamitra)
Este uimitor şi frumos în acelaşi timp, nu-i aşa?
Filiaţia mai exactă a zeilor Indiei este pe larg prezentată în mai multe capitole din Cartea legii lui Manu.
9. Acesta (Stăpânul) se făcu un ou strălucitor ca aurul, aşa de strălucitor ca astrul cu mii de raze şi din ou se născu el însuşi, Brahma, stăpânul tuturor fiinţelor.
11. Prin cel ce este, prin cauza nepătrunsă, veşnică, prin fiinţa şi nefiinţa s-a produs dumnezeiescul bărbat Puruşa, sărbătorit în lume sub numele de Brahma.
Cartea legii lui Manu – cartea întâi - Creaţia
Din acest ou Stăpânul urmează să facă “fiinţa din şapte principii energetice” relativ uşor identificabilă cu omul cu şapte chakre energetice.
Tot “Stăpânul” ne avertizează ca este un bun cunoscător al legilor geneticii si ne spune:
20. Fiecare din stihii moşteneşte însuşirea celei care o precede, astfel, cu cât o stihie este mai îndepărtată de izvor, cu atât are mai multe însuşiri. Cartea legii lui Manu – cartea întâi - Creaţia
31. Pentru înmulţirea neamului omenesc, el (Suveranul Stăpân) făcu din gura, din braţul, din coapsa şi din piciorul său pe brahman, pe kaştrya, pe vaisya şi pe sudra. Cartea legii lui Manu – cartea întâi – Creaţia
Acestea sunt cele patru caste:
preoţească – brahma
militară – kşatrya
negustorească - vaisya
servitori – sudra
Dacă ar fi chiar aşa cum ne spune „Cartea Legii lui Manu”, programul indian are o interesantă particularitate şi anume faptul că “literele” zeilor indieni sunt un conglomerat bine prestabilit. Literele din zona cranială ar proveni din casta brahmanilor, cele din zona braţe-torace din casta militarilor, zona caudală provine din casta negustorilor, iar zona picioarelor din cea a servitorilor.
32. Împărţindu-şi trupul în două, Suveranul Stăpân se făcu jumătate bărbat şi jumătate femeie şi unindu-se cu partea feminină dădu naştere lui Viragi;
E, e cam acelaşi tip de “reproducere” de laborator ce are loc în computer. Vă aduceţi aminte de Zohar în care computerul îi oferă spre exemplu lui Noe 3 copii prin combinarea cu…principiul feminin. Formulările sunt mult asemănătoare.
33. Şi să ştiţi, nobili brahmani, că cel pe care Viragi, dumnezeiescul bărbat, l-a produs prin sine însuşi, supunîndu-se unei practici aspre, sunt eu creatorul totului.
34. ”Eu dorind să dau naştere neamului omenesc, am îndeplinit cele mai aspre practici şi am produs mai târziu zece sfinţi renumiţi (maharşis) domni peste făpturi (pragiapatis) şi anume:
35. Marici, Atri, Anghiras, Pulastya, Pulaha, Cratu, Pracetas sau Dakşa, Vasişta, Brigu şi Narada;
36. Aceste fiinţe atotputernice creară alţi şapte Manu, pe zei (devas) şi locuinţele lor şi pe maharşi înzestraţi cu foarte mare putere;
37. Creară pe gnomi, pe giganţi (yakşas), pe giganţi (rakşasas), pe vampiri (pisacias), pe muzicanţii cereşti (gandharbas), pe nimfe (apsaras), pe titani (asuras), balaurii (nagas), şerpii (sarpas), păsările (suparnas) şi diferitele triburi ale dumnezeieştilor strămoşi (pitris - strămoşi ai lui Manu ce locuiau în Lună, conform Cărţii lui Manu).
63. Aceşti şapte atotputernici Manu, dintre care Svayambhuva este cel dintâi, au produs şi au cârmuit, fiecare în perioada sa (antara) , această lume compusă din fiinţe mişcătoare şi nemişcătoare.
Urmează apoi prezentarea perioadelor fiecărui strămoş zeiesc şi o lecţie de fizică despre dimensiunea timp cu care nu vă mai încarc, căci nu schimbă cu nimic raţionamentele. Cartea a treia conţine şi ea o astfel de filiaţie care pentru noi contează mai puţin. Este poate interesant ca istorie galactică a stămoşilor indienilor.
193. Ascultaţi acum care este obârşia tuturor pitrilor, prin care oameni şi prin ce fel de ceremonii pot fi ei cinstiţi în chip deosebit.
194. Fiii lui Manu ieşiţi din Brahma, sfinţii, dintre care cel dintâi este Marici, au avut toţi fii care formează cetele pitrilor.
195. Samasayii fiii lui Viragi, sunt strămoşii sandhzas-ilor şi agnişvattas; renumiţii în lume, fii lui Marici sunt strămoşii devas-ilor.
196. Fiii lui Atri, numiţi barbişazi, sunt strămoşii sandhyas-ilor ai danavasilor, ai yakşasilor, ai grandharbaşilor, ai uragasilor, ai rakşas-ilor, ai suparnas-ilor, ai kinnaras-ilor;
197. Sompas-ii sunt strămoşii brahmanilor, havişmats-ii ai luptătorilor; agyapas-ii ai agricultorilor; sukalis-ii ai servitorilor;
198.Sompas-ii sunt fii înţeleptului Brigu, Havişmats-ii ai lui Angiras, agyapas-ii ai laui Pulastya, sukalis-ii ai lui Vasişta;
199. Agnidaghas, anagnidaghas, havias, barbişads, agnişvattas şi somyas trebuie priviţi ca strămoşii barhmanilor.
200. Cetele enumerate ale pitrilor sunt cele principale şi fiii şi nepoţii lor, nenumăraţi trebuie priviţi în această lume ca pitri.
201. Din sfinţi s-au născut pitri, din pitri zeii şi titanii şi din zei s-a făcut treptat această lume care constă din fiinţe mişcătoare şi nemişcătoare.
Cartea legii lui Manu – cartea a treia – Căsătoria. Datoriile capului de familie.
În esenţă sinteza cărţilor indiene demonstrează că zeii s-au jucat de-a genetica jonglând cu ADN-ul primar, obţinând prin tehnici bine stabilite fiinţe asemănătoare cu ei, ce menţin însă aceeaşi structură ADN de bază. Apoi, ne-au impus legi ce limitau capacitatea de diversificare a acestei structuri, dintre care cea mai importantă este LNH. Teoretic, aşa cum Zoharul ne prezintă structura energetică de bază a evreului standard, tot aşa şi Cartea legii lui Manu ne prezintă arhitectura energetică a indianului standard. Evident şi indianul, ca şi evreul este compus din...litere şi cuvinte!
76. Litera A, litera U şi litera M, care prin unirea lor formează monosilaba sfântă, au fost exprimate din cele trei Cărţi Sfinte de Brahma, Stăpânul Creaturilor, ca şi cuvintele BUR, BUVAH şi SVAR.
77. Din cele trei Vede Cel Prea Înalt – Stăpânul Creaturilor, a extras asemeni ştanţă cu ştanţă, invocaţia numită SAVITRI (Soare) care începe cu cuvîntul TAD.
81. Cele trei cuvinte nesupuse stricării, precedate de monosilaba AUM şi urmate de SAVITRI care constă din trei ştanţe trebuie privite ca partea de căpătâi a Vedei şi ca mijloc de-a obţine fericirea veşnică.
82 Cine timp de trei ani repetă în toate zilele fără preget această rugăciune se va întoarce în Dumnezeirea supremă – Brahma uşor ca vântul şi îmbrăcat în chip nemuritor.
83. Monosilaba mistică este Dumnezeul suprem; întrerupera respiraţiei, atâta timp cât se pronunţă monosilaba, cele trei cuvinte şi SAVITRI sunt cel mai perfect exerciţiu pios....
Cartea legii lui Manu – cartea a doua. Tainele. Noviciatul.
Asimilez literele A, U şi M cu cele trei coloane energetice ale indianului standard.
Aceste „ştanţe” despre care ne vorbesc versetele de mai sus sunt extrase din „Stăpânul Creaturilor”, din Brahma. Orice indian compatibil cu Brahma, aparţinând oricărei caste de renăscuţi (primele trei caste) conţine „ştanţele”. Dacă citiţi alte cărţi sau explicaţii teologice veţi găsi alte clarificări cu privire la semnificaţiile literelor – silabelor de mai sus... nu au nici o importanţă pentru discuţia noastră.
Filiaţia genetică a zeilor indieni ce se află în spatele fiecărei caste este uneori descrisă mai mult sau mai puţin sumar. Iată un exemplu:
96. Trupul unui rege se compune din părticele izvorâte din Soma, Agni, Surya, Anila, Indra, Kuvera, Varuna şi Yama, cei opt paznici principali ai lumii. .
97. Deoarece în persoana regelui sălăşuiesc paznicii lumii, Legea declară că el nu poate fi necurat căci aceste genii protectoare pricinuiesc sau şterg curăţia sau necurăţia muritorilor. Cartea legii lui Manu – cartea a cincea. Regulile de abstinenţă şi de curăţire. Datoriile femeilor.
Sau şi mai frumos:
3. Căci lumea aceasta , fiind lipsită de regi şi chinuită din toate părţile de teamă, Stăpânul creă un rege pentru păstrarea tuturor fiinţelor;
4. Luând părticele veşnice din substanţa lui Indra, Agni, Anila, Yama, Surya, Varuna, Ciandra şi Kuvera.
8. Nu trebuie a nesocoti pe monarh, nici chiar când este prunc şi a zice: „Este un muritor de rând”, căci sub chipul său omenesc se ascunde o mare divinitate.
Cartea legii lui Manu – cartea a cincea. Regulile de abstinenţă şi de curăţire. Datoriile femeilor.
În mod similar alţi zei sau grupuri de zei au dat gene – „litere” pentru crearea celorlalte caste. Cea mai importantă genetic este de departe casta brahmanilor-preoţească.
98. Naşterea brahmanului este întruparea veşnică a dreptăţii căci brahmanul, născându-se pentru săvârşirea dreptăţii, este sortit să se identifice cu Brahma. Cartea legii lui Manu – cartea întâi
Segregarea genetică a castelor este sprijinită de “Lege”:
107. Legea este expusă pe deplin în ea şi binele şi răul faptelor şi obiceiurilor stăvechi ale celor patru caste. Cartea legii lui Manu – cartea întâi
Întreg pachetul de legi conţine legi specifice fiecărei caste în parte. Codul de legi merge atât de adânc în segregarea castelor, încât un individ poate fi recunoscut ca aparţinând unei caste după îmbrăcăminte, comportament, limbaj, etc, întreg instructajul de care beneficiază fiind adaptat apartenenţei genetice la o castă.
În acest sens, iată câteva extrase din cartea a doua – Tainele. Noviciatul.
36. În al optulea an de la naştere să se facă iniţierea brahmanului (în cărţile sfinte), în al unsprezecelea al războinicului, în al doisprezecelea al agricultorului.
37. Unui brahman care năzuieşte la strălucirea ce dă ştiinţa dumnezeiască, această ceremonie i se poate săvârşi în al cincilea an. Un războinic doritor de glorie, în al şaselea an: un agricultor iubitor de afaceri în al optulea an.
Există şi un maxim al vârstei până la care iniţierea se poate începe şi aceasta este de 16 ani pentru brahmani, de 22 de ani pentru războinic şi de 24 de ani pentru agricultor. Peste aceste termene, iniţierea nu se mai face, indivizii în cauză sunt consideraţi nedemni, sunt excomunicaţi şi dispreţuiţi.
Existau semne distincte, accesorii vestimentare pentru cei iniţiaţi, diferite de la castă la castă, astfel încât întreaga societate putea deosebi clar apartenenţa individului la o castă şi poziţia ocupată.
177. Mantaua de piele, cordonul, cingătoarea, bastonul, tunica stabilit pentru fiecar ucenic, potrivit castei din care face parte, trebuie schimbate cu un anumit ceremonial.
Ca să nu fie nici o discuţie în acest sens, segregarea era adâncită printr-o serie de acţiuni comportamentale specifice castei, limbaj specific şi chiar mai mult decât atât, o anumită topică a frazei specifică castei. Asta mi s-a părut extrem de interesant, mai ales în legătură cu discuţiile anterioare din carte privind funcţia limbajului, a gramaticii şi a sintaxei în stabilitatea ADN-ului....
49. Iniţiatul care face parte din cea dintâi dintre cele trei caste de renăscuţi trebuie să înceapă când cer de pomană de la o femeie , cu cuvântul „Doamnă”, cel din casta războinicilor să spună acest cuvânt la mijlocul propoziţiei, iar agricultorul la sfârşit.
Aparent, am putea crede că indicaţia de mai sus nu are nici un fel de suport logic. Experienţa textelor vechi mă obligă să dau importanţă aproape fiecărui vers, căci s-a dovedit în mult prea multe cazuri că versuri peste care am trecut cu uşurinţă iniţial erau de fapt polifuncţionale, polisemantice. Cred că şi versul de mai sus are multiple semnificaţii. Teoretic, chiar dacă un hibrid sau oricare individ art dori să acceadă la o treaptă genetică – castă superioară, comportamentul, limbajul, ar trebui să-l deconspire.
40. Aceste neamuri rezultate din amestecul necurat al castelor şi clasificate după poziţia socială a tatălui sau a mamei lor, fie că acestia sunt ştiuţi sau nu, trebuie să fie cunoscute după ce ocupatie au.
57. Omul din casta josnică, care este născut de mamă de dispreţuit, dar care nu este bine cunoscut şi are înfăţişare de om vrednic de cinste, deşi nu este, trebuie cunoscut după purtarea sa.
60. Oricât de distinsă ar fi familia unui om, dacă s-a născut dintr-un amestec de caste, are mai mult sau mai puţin pronunţată firea rea a părinţilor;
Cartea a zecea- Castele amestecate. Datoriile castelor în caz de nevoie
Avem şi câteva comparaţii între indivizii aparţinând diverselor caste din care putem să deducem importanţa fiecărei caste.
156. Un om nu este bătrân pentru că i-a încărunţit părul, iar tânărul care a citit Scrierile Sfinte este privit de zei ca bătrân.
135. Un brahman în vârstă de zece ani şi un kşatrya ajuns la vârsta de 100 de ani trebuie privişi ca tatăl şi fiul. Dintre ei brahmanul este tatăl şi i se cuvine respectul de tată.
După atâta chin şi muncă au şi zeii o cerinţă simplă şi logică: aceea ca seriile genetice pure să nu se amestece. Iată câteva legi simple ce ţin şi ele de fapt de LNH:
3. Prin urmaşi, prin superioritatea originii, prin cunoaşterea desăvârşită a Cărţilor Sfinte şi prin felul deosebit de investitură, brahmanul este stăpânul tuturor castelor.
4. Castele preoţească, militară şi negustorească sunt toate trei renăscute, a patra, casta servitorilor este născută numai o dată. A cincea, casta primitivă, nu există.
5. În toate castele numai cei născuţi în linie dreaptă, de femei din aceeaşi castă cu bărbaţii lor şi fecioare, când s-au căsătorit, trebuie socotiţi ca ţinând de casta părinţilor lor. (LNH)
6. Băieţii născuţi de renăscuţii căsătoriţi cu femei din casta imediat următoare celei a lor au fost declaraţi de legiuitori, asemenea taţilor lor, dar nu fac parte din aceeaşi castă, ci sunt de dispreţuit din cauza inferiorităţii naşterii lor.
25. Amestecul nepermis al castelor, căsătoriile în contra regulamentelor şi neîndeplinirea ceremoniilor prescrise, sunt la originea castelor spurcate.
61. Orice ţinut în care se nasc oameni de neam amestecat, care strică curăţia castelor, va fi nimicit în curând, ca şi cei care-l locuiesc.
Cartea a zecea- Castele amestecate. Datoriile castelor în caz de nevoie
353. ... din adulter se naşte în lume amestecarea castelor şi din amestecarea castelor provine violarea datoriilor, distrugerea nemului omenesc, care pricinuieşte pierderea lumii. (LNH)
Cartea legii lui Manu – cartea a şaptea - Purtarea regilor şi a castei militare.
Toate cărţile vechi indiene explică în moduririle cele mai variate dar concise şi exacte această lege, ca şi consecinţele nerespectării ei. În Baghavad-gita L.N.H este explicată foarte bine.:
40. Familia fiind distrusă, pier Legile eterne ale familiei; pierind Legea, fărădelegea pune stăpânire pe întreaga familie.
41. Când stăpâneşte fărădelegea, o Krsna, femeile se depravează; depravarea femeilor, o Varsneya, duce la amestecul castelor.
42. Acest amestec aduce infernul, nu numai pentru cel ce-şi ucide familia, dar chiar pentru familie. (Cartea întâia numită Descumpănirea lui Arjuna)
Prasna Upanişad subliniază şi ea că pentru a avea copii asemănători lui Prajapati este necesar un mariaj controlat, realizabil numai prin respectarea LNH:
15. Cei care urmează legea lui Prajapati dau naştere la o pereche. A acelora este această Brahmaloka (lumea lui Brahma), a celor ce practică austerităţi şi controlul simţurilor şi în care adevărul este ferm stabilit.
16. Brahmaloka cea pură este a acelora în care nu există înşelăciune, falsitate, iluzie.( Prasna Upanişad - Prima întrebare)
7. Tu, Prana, te mişti în burta mamei ca Prajapati, tu eşti renăscut, având asemănarea părinţilor; ...( Prasna Upanişad - A doua întrebare)
Upanişadele explică la tot pasul care este calea de urmat pentru a ajunge la Brahma.
Cartea lui Manu precizează care este menirea bărbatului şi a femeii în viaţa pământeană:
96. Femeile au fost create pentru a naşte copii şi bărbaţii pentru a fecunda. Prin urmare, datoriile comune care trebuie îndeplinite de bărbat împreună cu femeia , sunt scrise în Vede.
106. În clipa naşterii băiatului dintâi, înainte chiar ca copilul să fi fost supus ceremoniei dării numelui, bărbatul devine tată şi-şi îndeplineşte datoria faţă de strămoşi. Fiul cel mai mare trebuie aşadar să moştenească tot.
Fiul prin a cărui naştere un bărbat îşi achită datoria şi dobândeşte nemurirea, a fost născut pentru îndeplinirea datoriei. Învăţaţii socotesc pe ceilalţi fii ca născuţi din dragoste.
Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
Cred că este destul de clar: prima datorie a membrilor programului indian este aceea de a avea cât mai mulţi fii ... şi se pare că India se achită bine de sarcini...la capitolul ăsta sunt neîntrecuţi. Observaţi şi aici, ca şi la evrei însemnătatea primului născut. Sunt capitole întregi care descriu avantajele materiale de tot felul pe care primul născut de sex masculin le are asupra fraţilor săi. Avantajele cresc exponenţial dacă fraţii săi sunt rezultaţi ai altor căsătorii cu femei din caste inferioare. Nu mai vorbim de avantajul net pe care îl are în faţa unei surori – de-altfel lipsită total de drepturi. De ce? Pentru că femeia în India antică şi în India subdezvoltată nu are nici un drept. Legea – exprimată printre altele şi în Cartea Legii lui Manu stipulează condiţii deosebit de vitrege pentru sexul frumos. Desconsiderarea este totală!
17. Manu a dat femeilor ca parte de moştenire dragostea de pat, de scaun şi de găteală, pofta, mânia, înclinările rele, dorinţa de a face rău şi perversitatea. Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
147. O fată, o femeie tânără, o femeie înaintată în vârstă nu trebuie niciodată să facă ceva după dorinţa lor proprie, nici chiar în casa lor.
148. În timpul copilăriei o fată trebuie să depindă de tată, îi tinereţe depinde de bărbat, dacă i-a murit bărbatul de fii, dacă n-are fii, de rude. O femeie nu trebuie să se conducă după placul său. Cartea legii lui Manu – cartea a cincea. Regulile de abstinenţă şi de curăţire. Datoriile femeilor.
Regulile căsătoriei sunt stricte şi regula de bază este căsătoria în cadrul castei. Cartea a treia a Cărţii lui Manu se intitulează “ Căsătoria. Datoriile capului de familie.”
12. Renăscuţii trebuie să ia în prima căsătorie o femeie din casta lor, iar dacă dorinţa-i îndeamnă să se căsătorească a doua oară, femeile trebuie alese după rînduiala firească a castelor.
13. Un sudra nu poate lua în căsătorie decât o sudră, vaisya îşi poate lua soţie fie din casta servitorilor (o sudră), fie din a sa, kşatrza din cele două caste precedente şi din a sa, iar brahmanul din cele trei caste şi din a sa.
14. În nici o istorie veche nu se spune că un brahman sau un kşatrya să fi luat de soţie, chiar şi în caz de lipsă, o fată din casta servitorilor.
15. Cel care se căsătoreşte cu o sudră este degradat îndată…
17. Brahmanul care aduce o sudra în patul său se coboară în infern. Dacă are fiu, acesta încetează de a mai fi brahman.
18. Pentru cel ale cărui buze sunt pângărite de o sudră, care este întinat cu respiraţia ei, şi care are un copil de la ea, Legea nu cunoaşte nici o ispăşire.
Ca în orice PIG sarcina programului este producţia de băieţi compatibili genetic cu zeii. Păi de unde atâţia băieţi?... Aşa cum cred că bănuiţi, tot zeii dau şi reţeta magică prin care se nasc preponderent băieţi.... aviz amatorilor... Metoda seamănă izbitor cu cea evreiască descrisă in Biblie:
45. Bărbatul să se apropie de soţia sa la vremea potrivită pentru concepţie şi prevestită de menstruaţie şi să-i fie întotdeauna credincios. Chiar şi în alt timp, afară de zilele oprite din fiecare lună , poate merge la ea, ademenit de farmecul plăcerii.
46. Şaisprezece nopţi, în fiecare lună, după încetarea menstruaţiei, cu respectarea a patru zile oprite de oamenii cu creştere, fac ceea ce se cheamă timpul natural al femeilor.
Asta înseamnă că ciclul de 28 de zile este împărţit în 8 zile de menstruaţie + 4 zile oprite + 16 zile de activitate sexuală ...posibilă... ; dar,
47. Din aceste şaisprezece nopţi cele dintâi patru sunt oprite, ca şi a unsprezecea şi a treisprezecea; celelalte nopţi sunt îngăduite.
Prin urmare, prima zi de activitate sexuală devine ziua a 16 - 17!!! (8+4+4), a ciclului menstrual . Interdicţia din zilele 11 şi 13 din zilele permise, ce corespund zilelor 23 şi 25 ale ciclului menstrual are o semnificaţie pe care nu o înţeleg.
48. Nopţile cu soţ din aceste zece sunt prielnice pentru conceperea de băieţi, iar cele fără soţ pentru conceperea de fete; prin urmare, cine doreşte să aibă un fiu să se apropie de femeia sa la vremea prielnică şi în nopţile cu soţ:
49. Băiatul se naşte dacă sperma bărbatului este în cantitate mare, când este dimpotrivă, se naşte o fată; o conlucrare egală dă naştere unui eunuc sau unui băiat şi unei fete. În caz de slăbiciune sau sleire nu rezultă nimic.
Cartea a treia. Căsătoria. Datoriile capului de familie.
În concluzie băieţii se nasc după o perioadă de abstinenţă sexuală a bărbatului, care trebuie să-şi întâlnească soţia în ziua 16- 17 a ciclului menstrual, situaţie în care ovulul este fecundat cu puţin timp înainte de-a deveni neviabil.
Şi totuşi, deşi au respectat prescripţia Legii, uneori au ieşit... fetiţe. Bune şi ele căci programul are nevoie de mame compatibile genetic cu zeii.
Problema este că un astfel de bărbat fără de fiu nu-şi îndeplineşte datoria faţă de zei. Cartea lui Manu a găsit soluţia:
81. Femeia strearpă trebuie înlocuită în al optulea an, cea care naşte numai fete în al unsprezecelea, cea care vorbeşte cu răutate, imediat. - Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
Şi totuşi, asta nu este o soluţie... cum facem rost de fii compatibili? Soluţii există... totul pentru o idee, indiferent de mijloace, dacă nefericitul bărbat avea totuşi fete, Legea îi permitea şi cred că permite şi astăzi ca fiii să vină prin fetele sale.... Cu alte cuvinte suntem în faţa unui incest legal - nu legalizat, ci izvorât din Lege!!!
127. Cel care n-are fii, poate obliga pe fiica sa în chipul următor, să-i crească un fiu: Să-i zică: „Fiul pe care-l vei naşte să fie al meu şi să săvârşească în cinstea mea ceremonia funebră.
128. În acest fel pragiapati Dakşa (zeu) a îndatorat altă dată pe cele cincizeci de fiice ale sale, să-i facă fii pentru a-şi spori neamul.
134. Dacă omul care a rugat pe fiica sa să-i crească un băiat are după aceea un fiu, împărţirea moştenirii se face între amândoi deopotrivă, căci femeia n-are drept de întâi născut.
133. Între fiul fiului şi al fiicei astfel măritate (cu tatăl), nu este, după Lege, nici o deosebire în această lume, fiindcă tatăl celui dintâi şi mama celui de-al doilea sunt născuţi din acelaşi om. - Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
E, când nici figura asta nu a ieşit cum trebuie, intră în acţiune legile speciale. Este fascinant de interesant cum zeii au conceput un aşa de complicat cod de Legi care se adresează tuturor situaţiilor posibile. Eu nu vă dau decât câteva exemple , dar vă asigur că aceasta complexitate a legilor indiene dă soluţii pentru un întreg noian de situaţii.
Iată şi câteva „legi speciale”:
59. Când cineva n-are copii, urmaşii doriţi pot fi obţinuţi prin unirea femeii, autorizate de regulă, cu un frate sau cu o rudă.
60. Stropită cu unt în tăcere, ruda însărcinată cu această îndatorire să se apropie noaptea de văduvă sau de femeia fără copii şi să dea naştere unui singur fiu, niciodată şi unui al doilea. - Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
Astfel de autorizaţii speciale nu se acordă decât strict în cadru familial cu siguranţa că linia homozigotă este respectată.
64. Văduva sau femeia fără copii nu trebuie să fie autorizată de un renăscut să conceapă cu un altul, căci cel care-i îngăduie să conceapă cu un altul strică Legea de la început. - Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
De ce apare acest articol de lege? Pentru că doar prima căsătorie are obligativitatea absolută a se lega în cadrul castei. O a doua căsătorie este posibilă între renăscuţi din caste diferite, apropiate ca valoare, după reguli foarte exacte. Pentru a nu exista nici un risc de-a aduce pe lume cine ştie ce hibrid, există această regulă de mai sus.
Vârsta la care o fetiţă este căsătorită de familie este extrem de fragedă:
88. Cu un tânăr distins, cu faţa plăcută şi din aceeaşi castă trebuie să-şi căsătorescă tatăl pe fiică, potrivit Legii, chiar dacă ea n-a împlinit vârsta de 8 ani, când trebuie măritată.
94. Bărbatul de treizeci de ani să ia în căsătorie o fată de doisprezece ani, care-i place. Bărbatul de douăzeci şi patru de ani, o fată de opt ani.... - Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
De ce apare această regulă şi acestă diferenţă de vârste între cei doi viitori parteneri de viaţă?
Răspunsul este simplu: perioada fertilă a bărbatului acoperă cu o probabilitate mai bună întreaga perioadă fertilă a femeii.
Ca şi în programul de inginerare al poporului evreu, această metodă de mai sus asigura producerea de fii compatibili genetic cu zeii prin respectarea LNH. Şi indienii “beneficiază” de o a doua metodă, şi anume cea a implantului uterin cu material genetic dorit, controlat. De exemplu, Brhadaranyaka-Upanişad descrie implantul uterin practicat de zeul Visvavasu unei tinere femei căsătorite. Zeul îi explică tinerei femei:
...”Eu sunt Cerul, tu Pământul.
Vino să ne-îmbrăţişăm,
Sămânţa s-o punem laolaltă,
Un băiat, un fiu spre a dobândi... (20)...
Vişnu potrivească matca,
Tvastr cioplească formele,
Stropească Prajapati,
Dhatr pună-n tine plodul.!”(21) (Cartea a şasea, Brahmana IV)
Dar ne întoarcem la caste. Primele trei caste, de brahmani, militari şi negustori sunt castele de renăscuţi. Casta servitorilor este cea inferioară, dar nici pe departe cea mai oprimată. Castele rezultate din amestecul castelor de bază, sunt fără valoare, dispreţuite permanent. Culmea este că aceste caste abundă totuşi. Ca în orice alte hibridari există toate combinaţiile posibile…dar…în Cartea Legii lui Manu analiza acestor combinaţii este împinsă la extrem. Fiecare combinaţie are o denumire aparte, un cuvânt care defineşte hibridul între castele XZYW. Dar şi hibrizii de ordin doi-trei sau hizbrizii dintre un individ pur dintr-o anume castă şi un hibrid sunt denumiţi cu denumiri aparte, definitorii.
178. Copilul care se naşte dintr-un brahman cu o femeie din casta servitorilor (sudra), deşi viu (parayan), este totuşi ca un cadavru (sava). De aceea i se zice cadavru viu (parasava).
Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
O multitudine de legi civile şi penale sunt aplicate diferit în funcţie de apartenenţa genetică la o castă sau alta. Toate sunt extrem de interesante, dar am selectat numai câteva dintre ele, care pe de o parte m-au amuzat, pe de alta m-au convins că nu era de glumă cu LNH. Hmm… apartheidul nu a fost nimic comparativ cu aceste legi…
Cartea a opta a Legii lui Manu se intitulează chiar: ”Datoriile judecătorilor. Legi civile şi penale”.
Valoarea genetică a castelor este exprimată foarte clar în pedepsele pe care fiecare reprezentant al unei caste le primeşte la diverse abateri.
281.Omul din casta de jos, care îndrăzneşte să ia loc alături de altul din casta cea mai înaltă (brahman), trebuie înfierat pe şold şi expulzat sau regele poate porunci să i se facă o rană pe fese.
282. Dacă scuipă cu obrăznicie pe un brahman, regele să facă să i se taie buzele, dacă urinează pe el, să i se taie membrul viril, dacă dă un vânt în faţa lui, să i se taie anusul;
283. Dacă-l ia de păr, de picioare, de barbă, de gât sau de testicule, regele să ordone să i se taie mâinile.
Se pare că zeii indieni au un obicei prost…fură. Păi … „copiii” cu cine să semene? În nici o altă carte nu am citit atât de multe legi referitoare la furt ca în Cartea Legii lui Manu. Nu numai că hibrizii de toate clasele posibile fură, dar şi castele pure, chiar şi brahmanii. “Benzile ADN-EI” cu instincte, obiceiuri etc vin de la zei, aşa că încetez să-i mai incriminez pe indieni.. iată câteva pedepse pentru furt:
337. Amenda unui sudra pentru un furt oarecare să fie de opt ori pedeapsa obişnuită, a unui vaisya de şaisprezece ori, a unui kşatrya de treizeci şi două de ori;
338. A unui brahman de şaizeci şi patru de ori sau de o sută douăzeci şi opt de ori mai mare, când fiecare dintre ei cunoaşte desăvârşit bine şi răul faptelor lor.
Ce observăm? Sudra primeşte de 8 ori pedeapsa obişnuită, căci deşi este servitor , face parte dintr-o castă pură. E, dar cine primeşte atunci pedeapsa obişnuită? Hibrizii !!!!
Printre aceşti hibrizi se numără şi ţiganii cu care ne-am procopsit noi prin Europa. Conform gradului de hibridare - probabil –superhibrizi, ţiganii au primit mai puţin decât „pedeapsa obişnuită”, adică mai exact au primit şuturi în posterior... Alungaţi din India, au fost alungaţi apoi de toate popoarele întâlnite în cale pentru a se stabili într-o Europă care i-a primit ca pe o ciudăţenie…. Înţelegeţi că dacă Brahma reprezintă capul zeului, … pe la ţigani nu s-a mai scurs nici o genă de brahma…. În acceaşi ordine de idei, observăm că pentru furt severitatea pedepsei este direct proporţională cu valoarea genetică a castei. Brahmanul este cel însărcinat să cunoască şi propovăduiască Legea la următoarele două caste, de aceea este pedepsit cel mai aspru. În schimb, sudra – servitorul nu este şcolit în ale Legii, nu cunoaşte decât pe departe legile şi va primi pedeapsa cea mai mică între toate castele, dar mai mare decât cea pe care ar primi-o un hibrid.
Şi cum toate celelalte legi se-nvârt în jurul LNH, întâlnim în acelaşi capitol legi referitoare la adulter. Femeia, aşa fără de drepturi cum era şi este probabil în multe locuri din India timpului nostru, trebuia respectată şi nicidecum privită ca o sursă de plăcere, mai ales …dacă făcea parte din altă castă. Evident femeia trebuia păzită mereu ca să nu cadă în păcat… Şi la acest capitol avem de-a face cu legi genetic diferenţiate.
352. Regele să exileze după ce va pedepsi cu înfierări pe cere-şi fac o plăcere din a înşela pe femeile altora;
353. Căci din adulter se naşte în lume amestecarea castelor şi din amestecarea castelor provine violarea datoriilor, distrugerea nemului omenesc, care pricinuieşte pierderea lumii. (LNH)
359. Sudra trebuie supus la pedeapsa capitală pentru violarea femeii unui brahman şi în toate castele femeia trebuie supravegheată fără încetare.
367. Bărbatul care de fală pângăreşte cu forţa o fată prin atingerea cu degetul, să i se taie îndată două degete şi să i se plice o amendă de şase sute de panas.
374. Sudra care întreţine relaţii criminale cu o femeie dintr-una dintre cele trei caste superioare, păzită în casă sau nepăzită, va fi lipsit de membrul vinovat şi de toată averea dacă nu era păzită; dacă era păzită, va pierde tot, averea şi viaţa.
375. Pentru adulterul cu o femeie din casta brahmanilor, aflată sub pază, un vaisya va pierde averea şi va fi închis un an; un kşatrya va fi condamnat la o amendă de o mie de panas şi i se va rade capul şi va fi stropit cu urină de măgar;
376. Iar dacă un vaisya sau un Kşatrya are legături vinovate cu o brahmană nepăzită de soţul ei regele să condamne pe vaisya la cinci sute şi pe kşatrya la o mie de panas amenda.
Şi aici legile sunt amuzante căci pedeapsa creşte dacă femeia era păzită.
377. Dacă vreunul săvârşeşte adulter cu o brahmană păzită de soţul ei şi înzestrată cu însuşiri alese trebuie pedepsit ca sudra sau ars pe un foc de ierburi sau de trestie.
379. În cazurile în care pentru celelalte caste se prescrie pedeapsa cu moartea, brahmanului adulter să-i aplice tunderea care-i aduce necinstire.
380. Regele să se ferească de a omorî un brahman, chiar dacă ar fi săvârşit toate crimele posibile, ci să-l exileze din regat, lăsându-i toate averile şi nefăcându-i cel mai mic rău;
381. Nu este pe lume nedreptate mai mare decât uciderea unui Brahman, de aceea regele nu trebuie nici să conceapă ideea de a condamna un brahman la moarte.
Comentariile sunt de prisos; deşi teoretic regele - din a doua castă valorică genetic este conducătorul, casta brahmanilor – preoţească are mereu un statut special datorat genelor ce le poartă.
Şi acum iată un verset cu adevărat interesant: un servitor definit genetic. Poate că aveţi dificultăţi în a crede că genele pot defini cu exactitate anumite aptitudini, abilităţi, instincte, caracter, personalitate. Conform versetului de mai jos, zeii indieni au creat genetic casta care sa-i deservească pe brahmani. La fel de definite genetic sunt după părerea mea şi abilităţile ţiganilor în a cânta, înşela sau fura. Probabil că voi fi foarte criticat (şi) pentru această afirmaţie…Pentru noi, europenii care am cunoscut ţiganii, este mai greu de înţeles cum o naţie ca indienii poate să trimită sateliţi orbitali, sau să aibă tehnică nucleară proprie sau tehnologie informatică de vârf. Explicaţia constă în diferenţa catastrofală între vârfurile şi scursurile genetice ale unui popor (probabil oricare ar fi el).
413. (Brahmanul) să oblige pe sudra, cumpărat sau nu să îndeplinească treburile de slugă, căci el a fost creat de Fiinţa care există prin ea însăşi, ca să servească brahmanilor. Sudra, chiar dacă este pus in libertate de stăpânul său nu iese din starea de servitor, căci această stare este pentru el naturală şi cine l-ar putea scuti de ea?
În textele indiene întâlnim la tot pasul lecţii de genetică. Iată una dintre ele:
64. Dacă fata unei sudre şi a unui brahman, căsătorindu-se cu un brahman, naşte o fată care asemenea se căsătoreşte cu un brahman şi aşa mai departe, casta cea mai de jos se va ridica la treapta cea mai înaltă la a şaptea generaţie;
65. Un sudra se poate ridica la treapta de brahman şi fiul unui brahman şi al unei sudre să se coboare la treapta de sudra, după mai multe căsătorii;...
Cartea a zecea - Castele amestecate. Datoriile castelor în caz de nevoie
Am dat exemple la începutul PIG al poporului evreu despre metodele de compatibilizate genetică a două populaţii în generaţii succesive. Şi în versetele de mai sus avem de-a face cu astfel de exemplu. Surprinzător pentru mine este numărul mare de generaţii – 7 – necesar unui hibrid brahman – sudra de-a atinge standardul genetic al unui brahman. Sunt convins că dacă geneticienii de astăzi ar face o amprentare ADN comparativă brahman – sudra, nu ar găsi mari diferenţe, ar spune chiar că materialul genetic este aproape identic. Diferenţele mari constau cred în secvenţa „junk”- ADN şi în structura ADN-EI.
Caste – puritate genetică – hibrizi... Nu v-aţi plictisit!? Bat apa in piuă de câteva pagini şi nu mai termin cu exemplele...ehe, dacă aţi şti că am tăiat cam jumătate dintre versetele selectate iniţial.... Cei mai mulţi dintre Dv. ştiu că repetarea este „mama învăţăturii”...
Ideea de bază este aceea că toate aceste programe seamănă uimitor de bine deşi, fiecare dintre ele au şi ceva particurarităţi.
Dacă PIG al poporului evreu era caracterizat prin grad înalt de homozigotare, prin localizare geografică separată a fiecărei familii – procedeu ce scade automat numărul hibrizilor, programul indian este unul dezvoltat „la grămadă”; seriile genetice – castele convieţuiesc în acelaşi areal, sunt obligate la o diviziune socială a muncii care are funcţie de separare genetică. Cei puri sunt evidenţiaţi în societate prin limbaj, comportament, îmbrăcăminte, accesorii vestimentare, protecţie legislativă, etc Acest mare areal de convieţuire oferă însă după părerea mea o plajă variată de hibrizi - mulţi şi de toate clasele posibile. Nu am găsit descris un mecanism tehnic de epurare de tip chivot-LNH, ci doar simple războaie de epurare genetică (REG) instigate de zei atunci când hibrizii deveneau cred eu – majoritari.
Bhagavad-gita este ea însăşi o întreagă explicaţie a necesităţii REG. Arjuna, unul dintre cei cinci fii ai regelui Pandu, compatibil ADN-EI cu îngerii, este trimis, asemenea lui Iosua, să distrugă ramurile de la periferia arborelui genealogic, respectiv pe cei 80 de verişori din familia Kuru, cu toţii fii ai regelui Dhrtarastra.
În “Cartea întâia numită Descumpănirea lui Arjuna”, aflăm după cum ne indică titlul, că tânărul războinic nu înţelege de ce trebuie să lupte în “Câmpia Legii”, conform versetului 1. Despre ce Lege credeţi că este vorba? Evident aceeaşi - LNH descrisă mai sus! Întregul poem este dedicat explicării necesităţii REG şi a modalităţii în care un individ poate ajunge Brahman. Argumentele lui Arjuna în favoarea opririi bătăliei, de tipul:
Privindu-mi neamul, o Krsna, adunat dornic de a ne bate... nu văd la ce bun să-mi ucid rudele în bătălie; nu doresc izbânda, o Krsna, nici domnia şi nici plăcerile”
 (Cartea întâia numită Descumpănirea lui Arjuna-28,31),
nu contenesc câteva pagini întregi. Bhagavad îi explică concis că motivul exterminării rudelor constă săvârşirea “păcatului de a-ţi distruge familia” (Cartea întâia numită Descumpănirea lui Arjuna - 39).
31.Privind la Legea ta proprie nu trebuie să tremuri; pentru un războinic nu există nimic mai bun decât lupta înscrisă în Lege.
33.Dacă însă nu vei da această luptă înscrisă în Lege, atunci, trădându-ţi Legea proprie şi renumele, îţi vei atrage păcatul.
Cât de clar este explicat! Nu mai insist cu interpretarea care este atât de evidentă! Urmarea învăţăturii întregului poem este trimiterea lui Arjuna împotriva verişorilor săi. Asemenea scenariilor REG descrise de Biblie, eroul primeşte în ajutor mai mulţi îngeri, care-i vor completa mica oaste comparativ cu cea a verilor săi, mult mai numeroasă. Spre deosebire de îngerii biblici care sună din trâmbiţe, îngerii de faţă vor suna din... scoică:
15. Hrsikesa a suflat în scoica Pancajanya, Dhananjaya în Devadatta şi Vrkodara cel crunt în fapte, în marea scoică Paundra.
19. Sunetul tumultuos (al scoicilor) a sfâşiat inimile celor ai lui Dhrtarastra, făcând să răsune cerul şi pământul. (Cartea întâia numită Descumpănirea lui Arjuna)
Şi cu asta, basta! Arjuna şi-a făcut datoria faţă de Lege, faţă de castă, faţă de zei.
De multe ori metaforizarea PIG este similară cu cea din Biblie ca în versetul:
71. Sămânţa semănată pe un pământ rău se pierde fără să rodească , pământul bun, pe care nu s-a semănat rămâne cu totul sterp. Cartea lui Manu- Cartea a zecea- Castele amestecate. Datoriile castelor în caz de nevoie
Alături de zei şi împotriva legilor emise de ei au lucrat însă “Tendinţele”, “Natura”, care conform legilor naturale ale evoluţiei, conform legilor segregării caracterelor genetice născute prin hibridare, au condus la diversificarea structurii ADN primare, la încărcarea ei cu ramuri, cu noi elemente în care se regăsesc caracterele genetice ale întregii ascendenţe.
Spiritul care stă în Natură ia parte la Tendinţele născute din Natură; înlănţuirea lui de Tendinţe este cauza naşterii într-o matcă bună sau rea.
(Bhagavad-gita XIII - 21)
Cel care mă cinsteşte cu yoga dăruirii, fără abatere, acela trecând dincolo de aceste Tendinţe, poate să devină una cu Brahman. (Bhagavad-gita XIV - 26)
Lanţurile izvorâte din Tendinţe, “ramurile”, stau mărturie “faptelor” individului, reprezintă karma lui. Cu cât Legea este mai riguros respectată de către ascendenţă, cu atât individul are un ADN mai simplu şi mai bine-plăcut zeilor. În acest mod şi nu altfel, fapta părinţilor se repercută asupra copiilor. Brhadaranyaka-Upanişad explică parcă şi mai bine esenţa karmei:
... La început, Acesta era numai Sinele (atman), unul singur. El a dorit: “Să am soţie, să mi se nască prunci, să am avere şi să făptuiesc fapta,
ritul (karman)”... Corpul (atman) îi este omului fapta (karman), deoarece fapta o făptuieşte cu corpul... (Cartea întâi - Brahmana IV-17).
Fapta este în legătură cu naşterea pruncilor în urma unui mariaj controlat sau nu. De aici derivă noţiunile de faptă bună sau rea. Mariajul controlat, permite naşterea de produşi compatibili cu îngerii după faptă, adică respectând LNH Calea pe care trebuie s-o urmezi pentru a deveni Brahman se numeşte Yoga. La rândul ei această doctrină cunoaşte mai multe metode dintre care cea mai importantă este yoga faptei, acea cale, care fereşte A.D.N-ul de încărcare excesivă cu ramuri, cu fapte, menţinut asiduu, prin sacrificiu, respectând LNH:
Ceea ce se cheamă sacrificiu (yajna) este însăşi ucenicia întru Brahman, căci numai prin ucenicie întru Brahman îl afli pe cel cunoscător. Iar ceea ce se cheamă jertfă este tot ucenicia întru Brahman, căci numai căutându-l prin ucenicie întru Brahman îţi găseşti Sinele.
(Chandogya-Upanişad - Cap.VIII - partea a cincea - 1).
În mod asemănător, aceeaşi lucrare defineşte “calea îndelungilor sacrificii de soma” care evident reprezintă tot ucenicia întru Brahman. Poate că cel mai mult am îndrăgit următoarea explicaţie:
...doctrina yoga (este) cunoaşterea prin stăpânirea căreia, o fiu a lui Prtha, vei părăsi lanţurile faptei (karman) (Bhagavad-gita II-39)
…Cunoaşterea este unică, hotărâtă; cu multe şi nesfârşite ramuri este cunoaşterea celor nehotărâţi. (Bhagavad-gita II- 41)
Este de-a dreptul magistral, surprinzător de exact, minunat în exprimare şi sper din toată inima că nu aveţi nevoie de explicaţii suplimentare. Iată o altă exprimare, la fel de bine aleasă, ce descrie structura ADN a celor nehotărâţi, fără cinste, neadevăraţi, necredincioşi, păcătoşi, lipsiţi de înţelepciune, de bunătate etc.:
Cei fără minte, care vlăguiesc mulţimea elementelor în trup şi chiar pe mine cel care sălăşuiesc în mijlocul trupului - aceştia să-i ştii, au îndemnuri demonice. (Bhagavad-gita XVII-6)
Sper că aveţi în imagine un ADN încărcat de ramuri, cu o ascendenţă bogată în diverse gene concurenţiale în fenotipia caracterelor, care vlăguiesc structura ADN, mulţimea elementelor lui, de fapt simplitatea lui, ce îl caracterizează numai pe Brahman şi pe cei compatibili genetic cu el. Mai puţin academic decât Baghavad-gita, Chandogya-Upanişad ne explică de asemenea în cap. 8, partea a douăsprezecea cum ne încărcăm de lanţuri hibride:
1. Mărinimosule, trupul acesta e muritor, pradă morţii. El este sălaşul Sinelui (atman) celui nemuritor şi neîntrupat. Întrupat el (Sinele) este cu adevărat pradă plăcerii şi neplăcerii.
3.... el se preumblă ospătându-se şi jucându-se şi bucurându-se de femei, de plimbări sau de rubedenii şi neamintindu-şi de adaosul trupului. Aşa cum e legat un animal la jug, la fel este legat şi sufletul de trup.
Cred că nu mai aveţi nevoie de comentariu. Dar este oare omul numai trup? Ştim bine că nu. Ceea ce încercam să definesc în primul capitol destul de nereuşit, Bhagavad-gita exprimă minunat de frumos prin formularea lui Bhagavat:
1. Trupul acesta o fiu a lui Kunti, este numit “câmp”; celui care îl cunoaşte i se spune “cunoscător al câmpului”.
2. Cunoscătorul câmpului, să ştii, eu sunt, în toate câmpurile, o Bharata; cunoaşterea câmpului şi a cunoscătorului câmpului - pe aceasta o socotesc Cunoaştere.
5. Marile Elemente, Eul, Mintea, Cel Nemanifestat, cele zece forţe şi încă una, cele cinci păşuni ale simţurilor,
6. Dorinţa, ura, fericirea, durerea, corpul, gândirea, neclintirea - aceasta este, pe scurt spus câmpul cu transformările lui.
Bhagavat ne oferă în acest mod o concepţie unitară a fiinţei energetice totale om, un amestec de materie şi energie într-o multitudine de forme ce conţin gândirea, personalitatea, eul, structurile materiale, toate având la bază aceeaşi unitate ADN ce trece prin toate frecvenţele caracteristice fiinţei umane, de la materie la energie. În această ordine de idei, “câmpul” poate lua o multitudine de forme ce exprimă diversitatea fiinţei umane născută conform tendinţelor din natură.
30. Când descoperă că diversitatea fiinţelor este Unitate, şi că numai aceasta (diversitatea) se fărâmiţează, atunci (fiinţa) se apropie de Brahman.
Numai înlăturând ramurile “câmpului”, punând în evidenţă structura de bază ADN ajungem compatibili cu Brahman, de fapt identici ca structură.
34. Cei care prin ochiul cunoaşterii au văzut astfel deosebirea dintre câmp şi cunoscătorul câmpului, precum şi eliberarea fiinţelor de Natură, ajung la Cel Suprem. (Bhagavad-gita XIII)
Deşi zeii deţin o formulă ADN-EI doar compatibilă, modelată după cea a lui Brahman, Sinele Suprem - Branhman, se regăseşte în fiecare dintre ei, pentru că:
Zeii care sunt în lumea lui Brahman meditează asupra Sinelui ca fiind tocmai acesta... Aşa a vorbit Prajapati.
(Chandogya-Upanişad, cap.8, partea a douăsprezecea - 6)
Aşa cum scriam în primul capitol, Sinele Suprem este formula umanoidă ADN-EI cea mai simplă, cea mai veche şi cea mai greu de obţinut. Ea dă unitatea speciei.
4. Acel Unul (Sinele Suprem), fiind nemişcat este mai iute decât mintea. Zeii nu-l pot ajunge din urmă. Stând, îi depăşeşte pe alţii care aleargă. ...
6. Numai cine vede în sine toate fiinţele şi pe sine în toate fiinţele, acela, de aceea, nu urăşte.
7. De aceea, ce iluzie, ce tristeţe poate exista când Sinele, care ştiindu-se pe sine, a devenit unul şi acelaşi cu toate fiinţele, văzând unitatea?
Înţeleptul care a respectat LNH, este “neatins de păcat”, ajunge în lumea zeilor sub formă de lumină pură. Compatibilitatea înţeleptului cu Prajapati este prin intermediul unităţii Brahman. Într-una dintre cele mai ingenioase formulări, Prajapati se poate vedea pe sine în CS al înţeleptului ce soseşte din viaţa pământeană.
8. El, înţeleptul, cel ce-şi controlează mintea este atotcuprinzător luminos, lipsit de corp, întreg, fără muşchi, pur, neatins de păcat, deasupra tuturor, existent prin sine însuşi. El a distribuit aşa cum se cuvine, datoriile eternilor ani.
16. O, Soare, văzător singuratic, fiu al lui Prajapati, tu, cel ce controlezi totul, îndepărtează-ţi razele, adună-ţi lumina, ca să pot vedea cea mai nobilă formă a ta; acea Persoană care sunt eu.
 (Isa Upanişad)
Ideea că Sinele Suprem, ADN de bază este identic conţinut de toate zeităţile este formulată într-o multitudine de exprimări metaforice. Una dintre ele îl descrie chiar pe “tatăl” zeilor, pe Prajapati:
... Prajapati...are şaisprezece părţi...Averea sa sunt cincisprezece părţi ale sale; a şaisprezecea sa parte este Sinele (atman). El creşte şi scade odată cu averea (în funcţie de mulţimea caracterelor genetice n.a.). Butucul roţii este Sinele (atman), iar obada averea. De aceea, oricât e păgubit de toate ale sale, trăieşte totuşi prin Sine (atman).  (Brhadaranyaka-Upanişad, cartea întâi, V-15)
Cu alte cuvinte, genetica lui Prajapati este organizată, evident cu ştiinţă, pe o structură ADN de bază - cea a Sinelui Suprem, a lui Brahman. În acelaşi capitol din Brhadaranyaka-Upanişad zeii ne vorbesc despre cele trei lumi:
...Lumea oamenilor trebuie cucerită numai prin fiu, nu şi prin faptă (karman); lumea străbunilor prin faptă, iar lumea zeilor prin ştiinţă. Într-adevăr lumea zeilor este cea mai bună dintre lumi. De aceea este preamărită ştiinţa. (16)
Este vorba aici - mai sus de FAPTA SI DE YOGA FAPTEI...fapta buna duce la copii compatibili cu zeii , deci se refera la legea non-hibridarii . Teoretic, lumea zeilor fabricată cu ştiinţă prin tehnici de inginerie genetică este cea mai bună. Lumea oamenilor a devenit compatibilă genetic cu cea a zeilor tot în urma aplicării unor tehnici ce presupun ştiinţă. Cele două modalităţi de abordare a compatibilităţii sunt: naşterea prin fiu, adică implantul uterin, despre care versetul de mai sus afirmă că este cea mai corectă modalitate şi naşterea prin faptă, adică prin respectarea LNH PIG desfăşurate pe Terra în folosul diverselor supercivilizaţii au presupus acţiunea ambelor modalităţi de obţinere a compatibilităţii genetice cu zeii.
În primul capitol scriam că Sinele Suprem al omului este denumit în textele indiene Puruşa, tocmai pentru a se sublinia existenţa unei informaţii genetice supraadăugate, răspunzătoare de caracterele rasei. Puruşa este acea parte a CS care ajunge la zei şi care are înscrise toate caracterele genetice ale omului. Cu cât ascendenţii genetici ai omului au respectat mai riguros LNH, cu atât “Puruşa omului” respectiv este mai apropiat structural de cel al zeilor. Reamintesc cum arată şi unde este situat Puruşa:
17. Puruşa, de mărimea degetului mare, sinele lăuntric, este întotdeauna situat în inima oamenilor. Pe acesta ar trebui să-l smulgă din propriul corp precum smulgi trestia din iarba munja. Pe el trebuie să-l cunoască ca pur şi nemuritor. (Katha Upanişad - partea a doua)
Puruşa, stăpânul trecutului şi al viitorului, de mărimea degetului mare, este asemenea luminii fără fum. El este astăzi şi de asemenea, el este mâine (Katha Upanişad - partea a doua - 13)
2. ...O, Somya, acel Puruşa este în interiorul corpului, în spaţiul din lotusul inimii; în acesta îşi au originea cele şaisprezece părţi.
4.-5 ...Ca şi râurile curgătoare care curg spre vărsare şi care când ajung la ocean dispar şi ale lor nume şi forme sunt şterse, fiind numite ocean; astfel, aceste şaisprezece părţi ale acestui atoatevăzător mergând spre Puruşa, la Puruşa ajungând dispar, ale lor nume şi forme fiind şterse şi numit fiind Puruşa. Acesta devine fără părţi şi fără moarte.  (Prasna Upanişad - A şasea întrebare)
Programul indian îşi comunică rezultatele privind compatibilitatea genetică a omului care a respectat LNH Vorbind despre măreţia omului, măsurată în “sferturi”, Chandogya-Upanişad explică în capitolul al treilea partea a douăsprezecea că:
Un sfert al său sunt toate fiinţele; trei sferturi îi sunt nemurirea din cer. (6)
Versetul este extrem de important fiind practic singurul din toate scrierile vechi care măsoară exact, procentual (75%), compatibilitatea genetică cu creatorii programului. Mai exact, 25% din materialul genetic al CS recoltat îl reprezintă genele răspunzătoare de caractere hibride, care trebuie îndepărtate. Parcă pentru a dovedi că această măsurătoare este corectă, ideea este reluată în imnul dedicat omului, Puruşa (Rg-Veda, X, 90). Dacă în versetul de mai sus exprimarea caracterelor hibride ale omului se face prin sfertul său, care reprezintă toate fiinţele, în imnul amintit exprimarea este şi mai metaforică:
1. Omul (Puruşa) are o mie de capete,
O mie de ochi, o mie de picioare;
Acoperind pământul din toate părţile... (partea hibridă)
2. Omul însuşi este Întregul acesta
Care a fost şi care va fi; (partea compatibilă)
E de asemenea stăpânitorul nemuririi...
3. Un sfert al său sunt toate fiinţele (partea hibridă)
Trei sferturi îi sunt nemurirea din cer... (partea compatibilă)
4. Cu trei sferturi Omul s-a înălţat în sus;
Un sfert al său s-a reîntors aici la fiinţă...
11. Când au despicat omul
În câte părţi l-au rânduit?
Ce este gura sa?...
12. Brahmanul a fost gura lui...
15. Când zeii, întinzând sacrificiul
Au legat omul ca animal de jertfă.
16. Zeii sacrificară sacrificiului sacrificiul;
Acestea fură întâile fapte legiuite (dharman - LNH)
Puterile acestea atinseră bolta cerului
Unde sunt sfinţii dintâi, zeii.
Minunată esenţă de program! Toată această zdroabă creată de zei pentru zei constă de fapt în sacrificarea omului, modelat compatibilizat prin respectarea LNH, adică prin sacrificiu, zeilor creatori ai programului născuţi şi menţinuţi în viaţă la rândul lor prin sacrificiu.

joi, februarie 16, 2012

FACEREA!

RECOMANDARE: Cititi fragmentul din „Facerea” numai după ce aţi citit fragmentul din "Fiinta umana"!

(fragment)
Motto:

Rabi Aba spune că lumea superioară BINAH este învăluită în mister, precum îi sunt toate atributele, deoarece ea există în secretul divin, în primele trei SFIROT-uri, ale lui BINAH, ce reprezintă o zi care îmbrăţişează toate zilele. Iar când ARICH ANPIN a creat şi a produs BINAH CU UN GÂND, El l-a produs pe cele şase părţi inferioare ale lui BINAH şi nu pe cele trei superioare. Şi pentru că Arich ANPIN este misterios şi acţiunile Sale sunt de neînţeles, este scris în SCRIPTURĂ „Beresheet”, prin asta înţelegându-se „El a creat şase” (Bara Sheet). Asta face aluzie la cele şase zile cereşti, dar nu se specifică cine le-a creat. CELE ŞASE ZILE LA CARE SE FACE ALUZIE ÎN BERESHEET aparţin unei lumi vagi şi de neînţeles.
(Zohar - Beresheet B - 32)

La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. (Biblia - Noul Testament – Ioan 1-1)


Eee, ... cum vă sună textul de mai sus?
Cred că la orice carte, cel mai greu este cu începutul... după ce te-apuci serios de treabă ... nu mai poţi să te opreşti! Am acea senzaţie că am făcut o mulţime de introduceri şi nu v-am spus mai nimic până acum.... E, dar să vedeţi de-acum încolo ce simplu şi clar este totul!?!
Intrăm într-o zonă a cărţii extrem de complicată, cea mai complicată, căci facerea... hm, ca orice facere, nu a fost deloc un fapt simplu. Tocmai de aceea, SD (Supercivilizaţia Dumnezeului Biblic) ne simplifică povestea şi încearcă să ne-o facă mai accesibilă. Oricum, dacă ar fi fost să ne-o prezinte detaliat, nu am fi avut şanse prea mari ca să înţelegem ceva.
    Pentru mine este cert că SD a făcut o mulţime de lucruri materiale şi imateriale, că a stăpânit legile fizicii şi evident a fost expertă în cunoaşterea fiinţei umane şi a viului în general, cu mult înainte de-a se apuca de „facerea” prezentată în Zohar sau în Biblie.
    Cred că cel mai bine este să vă fac o scurtă prezentare cu ce am înţeles eu din facerea, căci altfel va fi aproape imposibil de urmărit firul Zoharului. Ştiu că prin asta vă cer extrem de mult şi anume, vă cer să aveţi încredere în decodarea mea. Ar fi aproape imposibil să fac altfel, căci numărul mare de versete, spaţiul pe care l-ar implica, v-ar tăia orice poftă de citit. Versetele Zoharului sunt dificil de tradus , din raţiuni pe care deja le-am expus. Dacă aş fi un tip harnic şi perseverent, aş avea nevoie de patru - cinci ani ca să traduc toate versetele şi să fiu şi mulţumit de munca depusă. Asta nu înseamnă că nu am citit şi mai mult decât atât, am analizat tot Zoharul. Aşa cum bănuiţi încă din acest motto, noţiunile cu care operează Zoharul sunt în mare parte abstracte, de negăsit în lumea noastră fizică. Vă cer la rândul meu putere de abstractizare şi de pătrundere a informaţiei. Chiar dacă zilele genezei „aparţin unei lumi vagi şi de neînţeles”, vă propun să parcurgem împreună aceste zile căci sunt importante în a ne familiariza cu vocabularul Zoharului.
    Pe scurt, SD proiectează marca genetică a viitorului PIG (program de inginerie genetică) în interiorul SS (statia supercivilizaţiei) . Tot evreul compatibil genetic cu zeul creator trebuie să treacă (evident sub formă de CS (corp spiritual) – după moartea somatică) printr-o adevărată fabrică de analiză şi compatibilizare totală a materialului genetic energetic recoltat cu marca genetică extraterestră. Am să vă prezint această fabrică incredibil de detaliat, dar nu acum, ci ...la momentul potrivit!
    Ceea ce trebuie să ştiti acum este că nivelul de operare genetică pentru SD, este nivelul energetic. Asta este foarte normal, căci, nivelul de decizie în organismul uman este cel energetic. Genetica energetică umană este ... complicată, iar noi, cu tehnologia actuală putem doar confirma pe ici, pe colo că ceea ce ne spun EI este adevărat. Centri energetici din corp corespund cu punctele de acupunctură, dar materialul energetic, cărămizile energetice, care au anumită „compoziţie”, structură, muzică, intonaţie, sunt greu de imaginat pentru noi. EI însă au ajuns la acel nivel tehnologic de recunoaştere a structurilor genetice energetice, pe care le-au denumit cu ... litere.
    Programul de proiectare a „lumii” - cunoscut sub numele de „facerea” - „geneza” nu este altceva decât programul de proiectare a standardului genetic al propriei mărci a SD. Ulterior, standardele genetice ale celor 12 viitoare standarde genetice ale familiilor lui Israel vor fi proiectate şi produse într-o marcă genetică compatibilă cu standardul SD. Procesul a fost de lunga durată, raportat la timpul nostru linear pământean şi mai ales a presupus etape distincte, fiecare dintre ele cu obiective genetice foarte clare. Ca să fie pe înţeles încă de la început, trebuie să vă imaginaţi o supercivilizaţie tehnică care a părăsit de mult timp calea evoluţiei genetice prin evoluţie naturală. Evoluţia lor genetică este în salturi genetice, fiecare treaptă presupunând o transformare genetică importantă, în primul rând prin reducere de gene, prin supleţe genetică realizată strict tehnic şi nu în ultimul rând prin calitate – performanţă genetică tradusă în inteligenţă, creativitate, etc. Transformarea se face totuşi din aproape în aproape, fiecare nouă marcă genetică fiind construită pe reminiscenţele celei vechi. Pot face o analogie cu seriile auto ale oricărui concern, care nu construieste un autoturism cu totul nou, ci noua serie este bazată în mare parte pe calităţile celei precedente. Seria 5 actuală a lui BMW este construită pe cea veche, care la rândul ei este construită pe precedenta şi aşa mai departe. Analogia se poate lărgi căci BMW nu produce numai seria 5, aşa după cum SD nu a produs numai familia Iuda sau Dan, ci un număr mare de serii care poartă marca BMW, aşa după cum şi SD produce 12 familii distincte toate fiind evrei. Şi în sfârşit, ca să lărgim şi mai mult analogia, nu avem numai BMW pe piaţa auto, ci o multitudine de mărci distincte fiecare cu un producător distinct, fiecare marcă auto fiind cel mai bine reprezentată numeric în arealul de producţie. Şi zeii implicaţi în PT sunt distincţi şi îşi produc seriile genetice distincte în areale distincte. Toată producţia LOR se numeşte Homo Sapiens Sapiens, aşa după cum toată producţia auto se numeşte automobil. După cum producătorul primului BMW în 1928 nu şi-a putut imagina şi nici măcar supravieţui producţiei BMW din 2010, tot aşa producătorul primului program SD nu a „supravieţuit” şi nici măcar nu şi-a imaginat pe deplin actuala producţie proprie.
       Şi-acum să trecem la treabă. Ca să proiectezi seria nouă, trebuie să enunţi obiectivele transformării şi să faci un PROTOTIP. Acest prototip - modelul concept - este practic un act de creaţie care realizează legătura între fosta şi viitoarea producţie. El va defini caracteristicile lumii noi. Pe de altă parte, ştiţi deja că fiecare dintre zei şi-a creat produsul – omul, după chipul şi asemănarea sa. Acest tandem genetic face să deosebim de fapt două lumi: una de sus – extraterestră şi o alta de jos – pământeană. Proiecţia prototipului, respectiv actul de creaţie descris de Zohar se referă la proiecţia întregului tandem genetic, respectiv a lumii de sus denumită superioară şi a celei de jos denumită inferioară, sau mai bine zis, se referă la reproiectarea standardului genetic al fiinţei extraterestre şi în tandem genetic cu ea, a celei pământene. Asta se întâmplă la nivel de proiectare de prototip, de standard. Aşa după cum în producţia auto intervin adaptări din mers şi abateri de la prototipul iniţial, tot aşa în procesul de producţie al fiinţelor umane a suferit anumite abateri şi readaptări la un standard modificat pe parcurs. În final, producţia de serie diferă mai mult sau mai puţin de modelul concept proiectat iniţial.
    Fiecare concern auto are propriul centru de proiectare şi de producţie. Ei bine, SD ca şi celelalte supercivilizaţii aflate pe aceeaşi treaptă de dezvoltare au şi ele centre de proiectare şi de producţie de fiinţe extraterestre. Pentru SD, acest centru se numeşte POMUL VIEŢII (PV).
    Prin urmare, „facerea” are loc în aşa-zisul Pom al Vieţii, care constă de fapt într-o „uzină” cu două mari mari zone principale ca şi în zone adiacente - cu un oarecare aspect secundar, cum ar fi Pomul.... „Morţii”! - adică Iadul – iezerul de foc sau cum doriţi să-i mai spuneţi. Aha, adică Raiul şi Iadul sunt vecine? Sunt tot cam pe-acolo? Da, cam ăsta este răspunsul Zoharului, mai mult decât atât, cele două zone sunt într-o relaţie oarecum fiziologică.
    Ar trebui să fac rezumat preliminar a ceea ce urmează să vă prezint, căci altfel, şansele ca să înţelegeţi sunt extrem de mici, şi asta nu pentru că subestimez capacitatea cuiva de a înţelege logica procesului descris, ci problema principală este propria-mi persoană. Îmi este greu să sintetizez o cantitate mare de informaţie, care are mai multe înţelesuri, care este integrată în diverse alte procese descrise, care se întinde pe mii de pagini şi pe care eu vreau să le reduc la zeci de pagini. În plus, trebuie la rândul meu să fiu logic, cursiv, credibil în ceea ce scriu... Credibilitatea este dată teoretic de logică, dar trebuie să sune logic şi pentru dumneavoastră! Practic acestă carte poate să fie scrisă în zeci de variante echivalente în informaţie. Depinde doar de abilitatea scriitorului de-a alege calea, de a selecta versetele şi de a alege mărimea materialului pentru ca lucrarea să fie una cu adevărat reuşită. În mod sigur cartea de faţă nu-i va multumi pe toţi şi în primul rând nu mă va mulţumi pe mine însumi. Va fi mereu ceva ce am uitat să scriu sau să explic, sau nu am ales bine între versete sau nici măcar nu trebuia să scriu aia.. etc

Iată „facerea” pe foarte scurt...
Se pot face conexiuni interesante între prezentarea din Zohar şi cea biblică a aceluiaşi proces. Practic, acelaşi proces poate fi privit din mai multe perspective temporale, de evenimente descrise şi de etape de creaţie în acelaşi timp, toate aceste procese, mai ample sau cu semnificaţie mai restrânsă, fiind raportate la cele 6 zile ale creaţiei.
Zeul , Dumnezeu, inginerul genetician şef, sau cum doriţi să consideraţi, face proiectul concept – ideal - al noului standard de fiinţă extraterestră. Acest proces este explicat într-un singur subcapitol al Zoharului din Vol 1 Beresheet. După cum am mai afirmat, nivelul conducător, principal, în orice organism viu, este nivelul informaţional energetic. De aceea adevăraţii ingineri geneticieni lucrează pe material genetic energetic şi nu somatic, aşa cum facem noi pe actuala treaptă de dezvoltare a ştiinţei. Pe scurt, este vorba de descrierea unei organogeneze energetice a viitorului standard care, evident, pleacă tot de la o singură celulă ce deţine material genetic – ADN-EI.
Acea celulă energetică ce deţine întreaga cantitate de informaţie energetică a viitorului organism expandează, se diferenţiază în organe şi sisteme energetice, respectiv în axe energetice identificate în Zohar cu cele trei coloane energetice, cu un număr de elemente centri – energetici ce corespund întregii structuri ai fiinţei nou proiectate.
Aici intervin şi apelez la capacitatea Dv de extrapolare şi ... imaginaţie. Proiectul fiinţă a fost raportat direct şi intrinsec la uzina denumită Pomul Vieţii care are o structură atât fizică (se află într-un anume spaţiu, ocupă o anume dimensiune), dar mai ales energetică. A face observaţii materiale sau energetice la acest nivel este total greşit căci totul este o unitate în care structura energetică primează. Închipuiţi-vă în acelaşi timp modelul BMW seria 5 care este produs la nivel concept. Apoi, imaginaţi-vă toată fabrica BMW care trebuie să producă piesele componente. În momentul producerii modelului concept, fabrica BMW există, dar deţine elemente structurale ale vechiului model. Întregul proces de producţie trebuie schimbat şi adaptat producerii conceptului. Întreaga fabrică este PV. Elementele genetice energetice vin pe linia de asamblare şi sunt premarcate, au o anumită formă – structură şi funcţie astfel încât nu există decât o singură variantă de asamblare - aceea care duce în final la modelul concept. Această parte a PV care asamblează piesele „originale” este numită BINAH. Toate piesele - elementele genetice de aici sunt ca structură - funcţie total compatibile cu modelul concept.
Acum vine marea problemă? De unde vin piesele? Cine şi cum le produce? Ei bine,  de partea asta se ocupă partea inferioară a PV numită MALCHUT. Materialul genetic prelucrat în MALCHUT provine la rândul lui dintr-un program riguros de inginerie genetică aplicat unei populaţii de pe Terra, tocmai în scopul recoltării elementelor genetice necesare în BINAH. Acele elemente nu sunt „piese originale” nici pe departe, dar au calitatea de a putea fi convertite în chiar piese originale 100%. Zoharul ne explică detaliat... (şi vom ajunge şi acolo) cum un CS recoltat din PIG riguros şi numai de acolo este dezasamblat, demontat în „piese componente” . MALCHUT are 7 nivele. Pe nivelul trei deja demontarea este aproape completa astfel încât nici nu-ti mai dai seama că piesa respectivă vine de la un BMW seria 5 (varianta umană) respectiv de la o fiinţă umană. În nivelele superioare ale lui MALCHUT fiecare piesă energetică este înconjurată de piese echivalente originale ce provin din BINAH (îngeri „păzitori” care „te lămuresc” şi „te vindecă”) şi care realizează un fel de terapie cu undă genetică, cam ca aceea descrisă de Dr. Acad. Piotr Gariaev în experimentele sale. De fapt, cam acelaşi proces se petrece, cred eu, în terapia cu celule stem. Astfel, piesele – elementele provenite de pe Terra sunt convertite în 100% piese originale. Atunci când ating standardul, trec automat în BINAH, fiecare piesă în zona corespunzătoare structurii BINAH, care de fapt este o structură perfect umană, la dimensiunile unei fabrici de fiinţe umane. Detalii ...urmează... mai luaţi un ceai de tei!


LITERELE GENETICE ALE ZOHARULUI APRECIERI GENERALE

La conceperea unui program de inginerie genetică programatorii iau în discuţie nivelul energetic şi nu pe cel somatic, pentru că, aşa cum am amintit, nivelul energetic este nivelul de decizie în orice organism viu. Reconstrucţia somatică nu urmează decât o anumită structură energetică prestabilită. „Joaca” cu genele are loc în nivelul energetic informaţional. Componentele de bază ale „materialului” genetic au fost notate cu ... litere. Fiecare literă însă, are mai multe variante, ce definesc anumite „nuanţe”, variaţii ale unei structuri genetice. Fac o comparaţie. Avem de exemplu litera „a” care îndeplineşte aceeaşi funcţie într-un cuvânt, indiferent de aspectul ei. Putem scrie această literă într-o multitudine de forme: a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, etc. Funcţia literei „a” va fi aceeaşi, deşi aspectul va fi diferit. Înţelegeţi deja că putem “să construim” un om din litere scrise toate în “Times New Roman” sau toate în “Arial” sau în alte fonturi, dar la fel de bine am putea să-l “construim” din litere scrise într-o combinaţie - variaţie mai mare sau mai mică de fonturi. Dezideratul “scriitorului”, în cazul nostru al inginerului şef extraterestru, constă nu numai într-un limbaj cât mai simplu, fără litere în plus, dar şi în folosirea aceloraşi fonturi în scriere, dacă s-ar putea a unui singur font. Mai mult decât atât, putem folosi litere mici sau majuscule, iar chestiunea asta este deja o problemă de funcţie (nume propriu sau început de frază). Şi creatorii programului evreiesc folosesc un cod asemănător atunci când este vorba de limbajul genetic în energie informaţională. Asemenea literelor mari şi literelor mici diferenţiază stucturile energetice proprii LOR menţionând faptul că litera aparţine lumii cereşti BINAH, de structurile energetice ale omului pământean – MALCHUT. Mai mult decât atât, atribuie fiecărei litere un număr de centri energetici corespunzători punctelor de acupunctură şi prin aceasta fiecare literă are o valoare numerică definită. Pe de altă parte, diferenţiază forma literei în funcţie de provenienţă, diverse forme ale aceleiaşi litere având valori diferite. Deja din ce v-am spus până acum …şi pare destul de complicat… dar cam ăsta e Zoharul…
Anumite cuvinte şi grupuri de cuvinte din Zohar sunt scrise cu majuscule. Cred că traducătorul a dorit să respecte aspectul original al lucrării. Şi eu, la rândul meu, am păstrat, în general, acest aspect, pe care de-altfel îl consider total fără rost, în cazul variantei engleze sau române. În cazul variantei în aramaică, s-ar putea ca aspectul acesta să aibă un sens foarte bine definit. Veţi vedea că literele mari au valori numerice diferite de cele mici. De multe ori aceste litere sunt relatate direct la elemente structurale genetice energetice ce aparţin diverselor părţi ale pomului vieţii. Am convingerea că majusculele şi cuvintele scrise numai cu majuscule îşi au un sens bine definit în Zohar, ce ţine de un nivel de încodare al Zoharului accesibil numai computerelor cuantice. Asemenea Torei, Zoharul cred că ascunde nivele de încodare la care nici nu putem să visăm.
Creatorii programului au apelat în general cam la aceleaşi litere ce au stat la baza genetică a programului trecut. Diferenţele nu sunt uriaşe. Somatic este vorba de proiectarea unei fiinţe umane care are tot un cap, un trunchi, patru membre, un ficat, doi plămâni, un stomac, etc.

În primul volum al Zoharului - Prolog, capitolul 6 se numeşte „Literele - de Rav Hamnuna Saba” . Mai întâi este amintit faptul că înainte să creeze lumea de astăzi, Dumnezeu s-a gândit vreo 2000 de ani (ce fel de ani?) cam ce litere ar trebui folosite . Povestea Zoharului este supermetaforizată. Fiecare literă este personificată. Pe rând, fiecare literă vine în faţa creatorului pentru a-şi prezenta argumentele în a fi aleasă şi folosită în procesul creaţiei. Pentru fiecare dintre cele 22 de litere ebraice creatorul găseşte o motivaţie de a include sau nu respectiva literă în actualul program. De fapt, Zoharul subliniază că sunt în total 27 de litere:
    264. Cele 27 de legi constituie secretul celor 27 de litere. Deşi sunt doar 22 de litere, întregul alfabet, împreună cu literele finale MEM, NUN, TZADIK, PEI, CAF, cuprinde 27 de litere.... (VOL 5 Vazetze -264)
    Astfel , literele Tav, Shin, Tzadik, Pei (Ayin), Samech, Nun, Mem, Lamed, Caf , Tet şi Zayin şi au fost    îndepărtate din viitorul (actualul ) program. Iată cum se desfăşoară dialogul între „Stăpânul lumii” şi litere:
    24. Litera Shin a intrat apoi şi a stat înaintea Lui. Acesta a spus: Stăpâne al Lumii, aţi putea , vă rog să creaţi lumea cu mine, căci eu sunt numit în propriul tău nume Shadai. Şi ar fi cel mai adecvat pentru a crea lumea cu un nume sfânt. El a răspuns: Eşti demn, bun şi sincer. Dar pentru că eşti printre literele care formează cuvântul Sheker (falsitate), nu-mi doresc să creez lumea cu tine. (Vol 1 - Prolog)
    31. La acea oră, litera CAF a coborât de pe "Tronul Gloriei Sale." Tremurând, acesta a stat înaintea Lui şi I-a spus: Stăpâne al Lumii, aţi putea , vă rog să creaţi lumea cu mine, pentru că eu sunt Gloria Ta. Când litera CAF a coborât de pe "Tronul Gloriei Sale", 200.000 de lumi au fost scuturate şi Tronul a tremurat. Şi toate lumile au fost pe cale să se prăbuşească. Cel Sfânt, Binecuvântat fie El, a spus ea, CAF, CAF, ce faci aici?! Cu siguranţă, nu voi crea lumea cu tine. Du-te înapoi la locul tău, pentru că în ebraică cuvântul Cliya (distrugere totală) începe cu tine. Şi pentru că din cauza ta "... distrugerea totală este determinată şi decretată" (YESHAYAH 10:23). Prin urmare, întoarce-te la tronul tău şi rămâi acolo. În acel moment a părăsit locul şi s-a întors la locul său.
    32. Litera Yud a intrat, a stat înaintea Lui, şi a zis Stăpâne al Lumii, aţi putea , vă rog să creaţi lumea cu mine, căci eu sunt prima literă a numelui Sfânt Yud , Hei, Vav, şi Hei. Astfel, ar fi potrivit pentru Dumneavoastră a crea lumea cu mine. El a răspuns: Ar trebui să-ti fie suficient să fii îngravat în numele meu şi să apari în Mine. Tu îmbrăţişezi toate dorintele mele. Ridică-te, nu ar fi potrivit pentru tine de a fi scos din Numele Meu!
Şi vom constata pe parcurs că cele patru litere vor reprezenta baza genetică a actualului program.
    38.“Litera APEPH a stat afară şi nu a intrat. Cel Sfânt binecuvântat fie El i-a spus: Aleph, Aleph, de ce nu intri să stai în faţa mea la fel ca şi celelalte litere? Aceasta i-a răspuns: Maestre al Lumii pentru că am văzut toate celelalte litere că Te-au părăsit fără nici o binecuvântare. Prin urmare, ce aş putea eu să fac acolo, în faţa Ta? …. Cel Sfânt binecuvântat fie El a spus: Aleph, Aleph, chiar dacă chiar dacă Lumea este creată cu litera Bet, tu ar trebui să fii prima dintre toate literele. Ataşamentul Meu ar trebui să fie exprimat numai de către tine şi toate calculele şi acţiunile oamenilor ar trebui să înceapă cu tine. De aceea toate uniunile ar trebui exprimate prin litera Aleph.
Diverse capitole ale Zoharului fac referire la literele programului şi la funcţiile lor.
    39. Cel Sfânt binecuvântat fie El a format literele mari superioare – care fac aluzie la SFIRAH AL LUI BINAH şi literele mici inferioare ce fac aluzie la Sfirah al lui Malchut. Şi de aceea este scris Bet, Bet, care se referă la Beresheet Bara şi Aleph, Aleph care se referă la Elohim Et. Primul set de litere Aleph şi Bet sunt litere de sus, din Binah, în timp ce al doilea set a lui Apeph şi Bet sunt litere de jos, din Malchut. Ele sunt toate unite - cele din din lumea de sus din Binah cu cele din lumea de jos, care este Malchut - şi prin aceasta ele se influenţează unele pe altele.”

    261. Rabbi Shimon a spus că toate literele dintre cele 27 de litere ale alfabetului, sunt femeieşti şi bărbăteşti (de gen masculin şi feminin)  incluse fiecare una în cealaltă ca într-o unitate (cu alte cuvinte, fiecare literă are incluse ambele caractere: feminine şi masculine na). Literele din dreapta şi din stânga sunt de gen masculin ; cele din coloana centrală sunt de gen feminin - în secretul apelor cereşti şi de sex feminin. Literele bărbăteşti (cu caractere masculine) se revarsă peste apele cereşti şi literele femeieşti (cu caractere feminine) care dau naştere apelor feminine. Totul se uneşte şi devine o unitate. Aceasta este uniunea completă. Prin urmare, oricine ştie despre aceste uniuni şi este atent în meditaţie asupra lor, va fi fericit în această lume şi lumea care o să vină. Pentru că partea principală a uniunii realizate corespunzător conţine grupuri de de câte trei, ca şi când literele ar fi împărţite în grupuri de câte trei: doi bărbaţi deasupra şi o femeie sub (două litere masculine deasupra şi o literă feminină mai jos, între ele n.a. ) , pe partea asta şi pe partea opusă, într-o singură unitate - ceea ce înseamnă că stânga şi dreapta vor unite în mod corespunzător UNIT, de către mijlocul UNUL , perfectiunea întregului. Totul este în secretul al ordinii se sus, care este în asemănarea celor de sus, în Binah, care este organizat de grupuri de câte trei în secretul uniunii.

    262. După ce a explicat cele nouă legi ale primului aranjament (de litere) mai întâi spre est, Tiferet, el acum ne explică faptul că, a doua lege este cea a vântului de sud, CHESED. Există trei legi în această direcţie, şi fiecare este în continuare împărţită în trei legi. Astfel, există nouă legi, astfel cum a fost explicat ÎN LEGĂTURĂ CU VÂNTUL de sud. Acestea toate emerg din legile patriarhilor, cele trei coloane de mai sus în Binah, numite "Avraham ',' YITZCHAK" şi "YA'AKOV", în funcţie de dispunerea literelor YUD-Hei-VAV ale Numelui Sfânt, aşa cum a fost explicat. Aceste nouă legi urmează anumite litere, care sunt cele trei grupuri de trei litere, care sunt dreapta, stânga, şi mijloc. Ele (legile) călătoresc după ele (litere) şi armate şi miriade de îngeri mai jos, în BRIYAH, YETZIRAH şi ASIYAH călătoresc şi urmează aceaste legi ale direcţiei de sud.

    264. Cele 27 de legi constituie secretul celor 27 de litere. Deşi sunt doar 22 de litere, întregul alfabet, împreună cu literele finale MEM, NUN, TZADIK, PEI, CAF, cuprinde 27 de litere....

    265. Secretul constă în faptul că aceste 27 de litere sunt secretul celor nouă litere de sex feminin, care sunt unite cu alte 18 legi în secretul literelor de sex masculin. Totul este aşa cum trebuie să fie.


    266. ... asemănătoare literelor din lumea cerească, din Binah, există alte litere jos, în NUKVA (populaţia recoltată-na ). Literele cereşti din Binah sunt mari, iar literele din NUKVA sunt mici. Fiecare se aseamănă celorlalte şi tot ce este adevărat şi pentru literele din Binah este adevărat şi pentru litere din NUKVA. Secretele cu privire la misterul barbatului şi al femeii, în privinţa literelor, se aplică de asemenea acestora (literelor de jos şi de sus na) şi totul este perfect ceea ce înseamnă că orice se aplică în lumea cerească (orice lege, regulă) se aplică şi în lumea inferioară. Din Vol 5 Vayetze

CONTINUI CU IDEI REFERITOARE LA „FACEREA”

Şi acum, dacă am reuşit să definim cât de cât „literele”, adică materialul genetic, „cărămizile” genetice din care este alcătuit un anumit standard genetic, haidem să vedem care este maniera în care Zoharul descrie procesul facerii – genezei.
În paranteză fie spus, asimilarea naraţiei Zoharului în următoarele versete cu organogeneza energetică a fiinţei umane/extraterestre, este una dintre cele cele mai frumoase şi subtile informaţii ascunse în Zohar si în toate textele vechi. Sunt aşa de bucuros ca m-am prins de chestia asta.... Ei, iată cum sună:


1. Odată cu începutul manifestarii voinţei Regelui, adică când Regele a dorit crearea lumii, o scânteie puternică a făcut o gravură (un tablou) din lumina cerească. Această scânteie puternică, care a emanat din cel mai ascuns lucru din toate cele ascunse, din secretul fără de sfârşit, a luat un aspect fără formă. Scânteia a fost apoi introdusă în centrul unui cerc care nu era nici alb, nici negru, nici rosu, nici verde, şi nici un fel de culoare. Când El şi-a început măsurătorile, El a creat culori aprinse care străluceau în spaţiul gol şi în gravură. Dinăuntrul scânteii acestă puternică scânteie a revărsat o fântână din care umbrele de dedesubt şi-au primit culorile.

Eh, ce frumos! Adică, noul standard genetic care va fi la baza noului program de inginerie genetică provine dintr-o scânteie („bucată” de lumină) luată din ...lumina „cerească”, adică zic eu, dintr-o lumină compatibilă genetic cu „Regele”, care la rândul lui este o fiinţă de lumină, ca şi noi de altfel. Lumina iniţială (ADN ENERGETIC INFORMAŢIONAL) - scânteia era lipsită de culoare, dar avea inclus întregul program de .... ORGANOGENEZĂ, care prin diferenţiere ulterioară (somatică) în sisteme şi organe şi respectiv energetică în spectre de culoare tipice organelor interne, avea să genereze acele „culori aprinse din gravură” care în final dau aspectul aurei standardului genetic. Păi ... noi din ce ne naştem? Dintr-o celulă fecundată (ovul fecundat de spermatozoid) care conţine cei 46 de cromozomi ai speciei umane, material genetic ce deţine întregul program de organogeneză şi de dezvoltare ulterioară a unei fiinţe umane dintr-o singură celulă primordială. O analiză spectrală a acestei unice celule poate defini aspectul ei imaterial de lumină – „scânteie”, de lumină structurată, capabilă să nască aura umană pe măsură ce organogeneza avansează.

În imagine avem în stadiul A ovulul fecundat - celula unică ce deţine programul dezvoltării unei întregi fiinţe umane, apoi pentru următoarele ore stadiul de două şi apoi 4 celule (B), după care urmează la 48-72 de ore de la fecundare stadiul de morulă (C) urmat apoi de stadiul D (blastulă) la care face referire următorul verset:

2. Din cel mai ascuns dintre toate lucrurile ascunse, secretul fără de sfârşit a emanat două feţe: una despicată (separată?, croită?) şi cealaltă nedespicată, necroită?. Atmosfera sa a fost necunoscută până când suflări puternice au divizat Atik şi un punct ceresc ascuns a strălucit. Dincolo de acest punct, nimic nu poate fi cunoscut şi din acest motiv, El este numit cu numele de Început, ceea ce înseamnă Primul dintre Cuvinte.

„Punctul ceresc” îl putem observa în poziţia orei 5 în stadiul D din figura de mai sus, numit stadiul de blastulă, sau în stadiul C-D din figura de mai jos, la 5-7 zile de la fecundare. Practic, versetul 2 descrie stadiul de blastulă, în care celulele rezultate prin diviziune celulară creează o sferă de celule - blastomeri , care urmează o diferenţiere ulterioară. Apar cele două zone – „despicată” – partea invaginată şi cea „nedespicată” - partea exterioară care divizează „Atik” – zona internă a noului organism .

În stadiul următor de gastrulă - descris de versetul 3 - o parte dintre celulele blastocistului se invaginează ca în figura de mai sus, rezultând trei foiţe - cea internă (roşie)– endodermul – din care se vor forma plămânul, tiroida, pancreasul, mezodermul – foiţa de mijloc (brună) din care se vor forma muşchiul cardiac, muşchii netezi şi striaţi, rinichii, celulele sanguine şi ectodermul, foiţa externă (portocalie) din care se vor forma pielea, sistemul nervos – creierul .

3. Şi cei care sunt înţelepţi strălucesc ca lumina firmamentului şi se întorc la Cel Drept ca stelele pentru totdeauna. Expresia „Şi cei care sunt înţelepţi” se referă la sufletele celor drepţi, „strălucirea firmamentului”, la iluminarea celor trei Sfiroturi superioare care sunt revelate atunci când sunt combinate cu atributele Milei. Aura strălucirii este cel mai ascuns – tăinuit lucru dintre toate cele tăinuite , unită cu acest punct şi strălucind înăuntrul lui. Apoi, acest ÎNCEPUT CARE ESTE ARICH ANPIN – s-a dezvoltat sub forma CAPULUI ŞI CORPULUI şi şi-a făcut un templu în onoarea şi cinstea gloriei sale. Acolo, înăuntrul templului Arich Anpin a plantat o sămânţă sfântă pentru a aduce mai departe SUFLETE în beneficiul lumii.... Acesta este secretul lui” prin urmare seminţele sfinte sunt trunchiul său neclintit”

Teoretic Arich Anpin ar putea să reprezinte iniţial numai ectodermul şi creierul, deşi la fel de bine sau chiar mai degrabă, ar putea reprezenta întregul corp aflat în acest stadiu iniţial de dezvoltare embrionară – respectiv energetic-embrionară. Arich Anpin dezvoltat sub forma capului şi corpului - teoretic sub forma unei fiinţe extraterestre standard. Veţi vedea mai târziu, la momentul potrivit, cum „seminţele sfinte” recoltate de pe Terra formează - clădesc Arich Anpin. Versetul este plin de logică, ca mai toate de altfel.
Avem şi o primă definire clară a noţiunii de „firmament”, care pe parcurs va deveni şi mai clară. După ceea ce înţeleg eu, firmamentul este strălucirea – spectrul de lumină emanat strict de genetica specifică fiinţei extraterestre standard. Numai cei compatibili genetic, intraţi în procesul de compatibilizare genetică totală, vor fi în stare să emane lumină asemenea strălucirii firmamentului. A traduce sau a asocia firmamentul cu „cer-ceruri- lumina cerească, etc, este total inexact.4. Strălucirea pe care El a semănat-o pentru onoarea lui este similară cu seminţele purpurii ale viermilor de mătase, pentru că viermele se înconjoară însuşi în propria-i mătase, în propria-i creaţie. Şi din acea sămânţă, El pregăteşte pentru El însuşi un templu pentru gloria Sa şi pentru beneficiul tuturor. Cu acest Început, Cel Tăinuit, cel Necunoscut, Unul a creat templul, iar acest templu este numit cu denumirea "Elohim".

După cum obsevaţi, fiecare verset este plin de semnificaţii şi trebuie analizat. În procesul creaţiei, încă din stadiul timpuriu al proiectului concept sunt create concomitent cu organogeneza energetică a proiectului şi locaţiile standard din PV ce sunt destinate viitoarei producţii de „piese componente”. Asta se întâmplă în zona BINAH care reprezintă PRIMUL TEMPLU! şi care de fapt este raportat metaforic şi la denumirea de ELOHIM, adică la structura AND-EI a fiinţei proiectate.

5. Acesta este secretul cuvintelor: "La început Elohim a creat ..." (Beresheet 1:1). Acest templu este luminozitatea de la care toate cele zece vorbe au fost create, în accord cu semnificaţia secretă a extinderii punctului din acea luminozitate ascunsă. Astfel, în cazul în care cuvântul "creat" se aplică la ea, nu e de mirare că este scris: "Şi Elohim a creat pe om după chipul Său" (Beresheet 1:27).

6. Strălucirea, care este ARICH ANPIN, este secretul Începutului, pentru că numele său este în primul dintre toate. Numele sfânt Eheyeh este inscripţionat pe părţile laterale ale lui ARICH ANPIN. Numele Elohim este inscripţionat pe coroana. Şi acesta este secretul lui Asher, care este un templu ascuns, şi este începutul revelaţiei secretului Începutului. Cuvântul Asher se compune din aceleaşi litere ca şi cuvântul Rosh (cap), dar în sens invers, aşa încât litera - care este prima literă în cuvântul Rosh - este ultima litera în cuvântul Asher. Acest lucru demonstrează că Rosh este cel care a ieşit la resheet (Început), care este de fapt ARICH ANPIN. Prin urmare, a ieşit din (ceva de) aspectul capului şi a fost format ca un corp fără de cap.

Zoharul ne răscoleşte neuronii şi raţiunea cu o multitudine de denumiri, care reprezintă fie denumiri ale diverselor părţi energetice ale fiinţei proiectate, fie diverse stadii de organogeneză energetică ale aceleiaşi fiinţe. Din lumina iniţială se ajunge la structura ARICH ANPIN care are “inscripţionate” lateral structurile Eheyeh, iar pe coroană structura formată din literele energetice care dau numele sfânt ELOHIM. Vom vedea că fiinţa supremă, Dumnezeu se raportează deseori la multe alte denumiri structuri echivalente, ELOHIM fiind doar una dintre ele. Şi aşa şi este … şi eu am trecut prin stadiul de ovul fecundat, de morulă, de blastulă şi tot TVM am fost chiar şi atunci. Mai mult decât atât, toate părţile mele mă definesc pe mine şi numai pe mine. Iar dacă părţi din alţii ar fi total compatibile cu mine ca structură şi funcţie, asta ar însemna că şi acele părţi mă definesc pe mine, TVM. Prima analogie care mi-a venit în minte când am început să citesc Zoharul a fost cea cu operaţiile cu mulţimi din matematică. 
 
7. După ce punctul şi templul au fost stabilite ca fiind una (o unitate), Beresheet - care este ARICH ANPIN - a inclus un început măreţ în lumina lui Chochmah. Mai târziu, imaginea templului s-a schimbat şi a fost denumit casă (Erb. bayit) şi punctul ceresc a fost denumit cap (Ebr. Rosh). Ele au fost incluse unul în celălalt prin secretul Începutului, deoarece din combinarea cuvintelor Bayit şi Rosh se formează termenul BERESHEET. Acest lucru a durat atâta timp cât BAYIT şi Rosh au fost ca unul (o unitate), atâta timp cât nu a existat nici un mod de locuire în casă; atât timp cât CHOCHMAH nu a fost îmbrăcat cu CHASSADIM, care dezvăluie cele patru culori ale casei. Dar acesta (templul) a fost însămânţat în scopul de locuire şi odată ce a fost locuit, a fost numit cu denumirea ascunsă, tăinuită de "Elohim".

Acum este şi mai clar ceea ce scriam mai sus, şi anume faptul că atât ELOHIM structura primară din Arich Anpin cât şi viitoarea zonă locuită (de locuit) corespunzătoare structural lui Arich Anpin pot fi denumite ELOHIM.


8. Strălucirea a fost ascunsă şi tăinuită până când copiii lui Israel au venit înăuntrul ei în scopul de a da naştere şi casa a fost extinsă pentru a conţine ceea ce a fost stabilit prin sămânţa sfântă. …
… Sămânţa constă în literele îngravate (inscripţionate) care reprezintă secretul Torei, ce se referă la ZEIR ANPIN , care a fost emanat din acel punct care este ARICH ANPIN.

Acum se face referire pentru prima dată la scopul „locuinţei”. Copiii lui Israel (cel pământean) vor veni aici – în locuinţă – pentru a da naştere - adică pentru a produce – ceea ce ... a fost stabilit prin sămânţa sfântă! Aceasta din urmă constă în structura standard – litere, structură, care reprezintă secretul Torei – structură echivalentă cu structura ZEIR ANPIN – cea mai importantă structură din BINAH, derivată şi ea tot din ARICH ANPIN! Se va dovedi mai tîrziu că această structură notată cu ZEIR ANPIN corespunde de fapt „coloanei centrale” a standardului genetic extraterestru, respectiv canalului energetic central, ce corespunde la om cu meridianele energetice centrale REN MAI şi DU MAI, dar la fel de bine reprezintă practic întreaga structură genetică extraterestră.
Poate că este cazul să fac câteva precizări în avans, pentru o înţelegere mai uşoară.... Zoharul este plin de multe metafore, comparaţii, echivalenţe ca şi de modalităţi specifice în a sublinia diferenţele între diverse noţiuni.
În Biblie, Tora este reprezentată de primele 5 capitole, zonă ce descrie practic numai programul de inginerie genetică al poporului evreu şi nu exploatarea programului. Toată acestă zonă este practic GENEZA poporului evreu, respectiv geneza viitoarelor elemente de analizat în PV, în zona MALCHUT.
Zoharul nu este decât o analiză extrem de detaliată a Torei, adică a primelor 5 capitole ale Bibliei. În acelaşi timp, zona BINAH a PV este denumită Tora scrisă - adică Tora structură (conţine elemente genetice structurale strict extraterestre), în timp ce zona MALCHUT este denumită – Tora vorbită (conţine elemente genetice structurale pământene compatibile cu stucturile genetice extraterestre). Elementul structural de bază din BINAH – numit ZEIR ANPIN, este la rândul lui echivalent cu Tora scrisă.

9. Acel punct ceresc, care este ARICH ANPIN, a semănat în interiorul templului - care este Yisrael - Saba şi TEVUNAH - secretul celor trei puncte (vocale): Cholam, Shuruk şi Chirik. Deci, ele sunt combinate într-un secret, o Voce care rezultă din unirea celor trei puncte. Când Vocea a ieşit, omologul său de sex feminin a venit cu ea. Ea a inclus toate literele după cum este scris: "Cerurile ..." (Beresheet 1:1); aceasta este vocea şi principiul său feminin. Această voce, care este Secretul Cerurilor, este ultimul nume al lui Eheyeh, care este strălucirea care conţine toate literele şi culori în acest mod.

Ehe, versetul asta vrea deja să ne bage în ceaţă... ce am putea să înţelegem? Poate că vă întrebaţi... „Hm... chiar trebuie să înţelegem totul?”... Da, aveţi dreptate... dar cu sârg şi cu răbdare primim de fapt toate răspunsurile, chiar dacă imaginaţia ne este încercată la maximum, căci câteodată, în afară de logică ,nu avem alte punţi între elemente de cunoaştere care ne lipsesc total!
Nu trebuie să uitaţi nici o clipă ,atunci când luăm în discuţie structuri energetico-materiale , că fiecare particulă - de orice fel ar fi - emite un anumit spectru de lumină şi un anumit sunet. Totul este lumină şi muzică, chiar dacă simţurile noastre nu percep acest aspect.
Fiecare celulă a noastră îşi cântă propria partitură care este integrată în marea simfonie a organismului. Muzica – melodia – simfonia structurii genetice standard extraterestre este denumită în Zohar SHOFAR. Am scris mai devreme şi reamintesc faptul că o structură scrisă cu „litere genetice” poate fi scrisă cu diverse „nuanţe”. Exemplul meu se referea la a scrie acelaşi „text genetic” în Arial sau în Times New Roman sau în Tahoma. Textul este acelaşi, dar aspectul său va fi diferit şi foarte probabil că FUNCŢIA SA VA FI DIFERITĂ ŞI ÎN MOD SIGUR MUZICA SA VA FI DIFERITĂ. Revenim la verset... ARICH ANPIN - structura genetică ce deţine programul genetic are inclusă nu numai structură, ci şi funcţie. Ea dezvoltă, inoculează în interiorul templului care este „Ysrael Saba şi Tevunah” – secretul celor trei puncte vocale care la rîndul lor sunt combinate şi unite într-o voce. Şi-acum intervine partea şi mai grea... vocea programată inţial... cam „tăcută”, firavă, cu „octave” mai puţine îşi întâlneşte omologul de sex feminin.... De unde o veni şi asta? Păi...provine de fapt din Malchut... Mai aveţi răbdare?
În primul capitol, atunci când am vorbit despre ADN, am amintit faptul că numai circa 2-3% din tot lanţul moleculei este ADN codor de structură, de morfologie adică încodează modul în care arătăm. Restul de circa 97% reprezintă încodare de funcţii, de instincte, de personalitate moştenite de la ascendenţa genetică. Această variaţie de baze A-T;G-T care urmează aşa cum am amintit sintaxa limbajului, foarte probabil creează „muzica” în care ADN-ul codor este „îmbrăcat” permanent şi în care funcţionează perfect. În plus, după naştere, cu fiecare perioadă ne remodelăm personalitatea, învăţăm, experimentăm, etc şi toate acestea se adaugă vrând-nevrând pe un ADN – funcţie (muzică) tot mai încărcat, cu variaţii de tip JAZZ pe muzica tot mai complexă a organismului. Presupunem că acest organism ADN-EI este recoltat de zei, după moartea somatică (a corpului fizic). La o investigaţie sumară, în cazul în care este compatibilizabil cu structura standard extraterestră, intră în procesul de prelucrare primară în zona MALCHUT a PV. Pe treptele inferioare are loc o dezasamblare a CS în structuri componente din ce în ce mai simple, astfel încât, conform Zoharului, pe treapta a treia din şapte deja nu se mai poate distinge o formă umană a CS. Deja pe treptele inferioare are loc o „şlefuire” a ADN-EI prin care se pierd în primul  rand toate memoriile legate de viaţa pământeană. Aminteam mai sus faptul că toate aceste memorii au ca suport – LIMBAJUL. De aceea, zona MALCHUT a PV este similară cu TORA VORBITĂ!, în timp ce zona BINAH este denumită TORA SCRISĂ. Copiii  nou-născuţi sacrificaţi zeilor, intră direct pe treapta a treia de prelucrare din Malchut, ei neavând memoria propriei experienţe de viaţă, ci doar memorii dobândite de la ascendenţa genetică. Pe treptele superioare din Malchut ADN-EI pământean este în continuare şlefuit, sunt îndepărtate, memorii ale ascendenţei genetice (instincte, personalitate, abilităţi moştenite şi încodate genetic, etc) nedorite a intra în PV, în zona BINAH, şi nu numai atât... Pe aceste trepte superioare are loc adevărată terapie genetică cu undă genetică, în care „îngeri” – unităţi genetice extraterestre îmbracă practic elementele genetice de provenienţă pământeană şi le transformă în unităţi identice cu ale lor. Procesul se desfăşoară cu viteza luminii şi e descris magistral în Zohar. În acest proces chiar şi ADN-EI codor de structură – morfologie – aspect somatic ulterior este transformat în structură identică extraterestră. La nivel de ADN-EI- funcţie sunt conservate şi mai mult sunt preschimbate- „potrivite” toate funcţiile ce definesc fiinţa extraterestră, astfel că elementele genetice sunt pregătite să ascensioneze în BINAH. Ei bine, vă daţi seama că vin şi ele cu „vocalele” specifice care, odată reunite în structuri mai complexe în BINAH vor da muzica din BINAH, care de fapt este simfonia fiinţei extraterestre. Această muzică este simplă, armonică, fără prea mult JAZZ. Dar ... muzica înainte de-a deveni standard pentru fiinţă extraterestră, provine teoretic tot din Malchut, după ce a fost intens curăţată de dizarmonii, prelucrată.
Ehe, acum vă daţi seama ce vacarm, ce dizarmonie totală este prin MALCHUT, mai ales prin treptele inferioare, ca să nu zic ce dezastru , cacofonie muzicală este în IAD – GHEHONOM!
Ca informaţie preliminară complementară, trebuie să ştiţi că BINAH şi Malchut au mai multe metaforizări.
BINAH este soarele, ziua, bărbatul, textul scris.
MALCHUT este luna, noaptea, femeia – sursa principiului feminin, textul vorbit.


Si-acum ne întoarcem la versetul de mai sus...
Când Vocea a ieşit, omologul său de sex feminin a venit cu ea. Ea a inclus toate literele după cum este scris: "Cerurile ..." (Beresheet 1:1); aceasta este vocea şi principiul său feminin. Această voce, care este Secretul Cerurilor, este ultimul nume al lui Eheyeh, care este strălucirea care conţine toate literele şi culorile în acest mod.
Partea acesta de verset ne spune că ceea era încodat în ARICH ANPIN avea să conţină încodat întreaga structură de funcţie –(voce şi culori) şi de morfologie (litere) a viitoarei fiinţe.

10. Până în acest punct, acesta este secretul lui "Hashem Elohim-ul nostru, Hashem." Aceste trei grade corespund secretului ceresc, în versetul: "La început Elohim a creat ..." Şi astfel termenul Beresheet este un secret străvechi, şi anume CHOCHMAH care este numit ÎNCEPUT. Termenul (cuvântul) Bara (a creat) face referire la un secret ascuns, de la care orice altceva se extinde. Sensul secretului lui Elohim este faptul că susţine tot ceea ce există mai jos (În lumea de jos). Termenul de "ceruri" face referire la unirea dintre bărbat şi femeie şi este interzis să fie separaţi, ci mai degrabă să fie combinaţi, pentru că ei sunt secretul Vocii şi al rostirii - YUD-HEI-VAV-HEI - ADONAI, care sunt unite într-una singură (unitate – cuvânt - rostire).
Ne este clar că Hashem-Elohim - noţiuni oarecum echivalente - a creat, a expandat şi este unitatea spre care tinde populaţia din program compatibilă cu structura ELOHIM (asta dacă privim de jos în sus). Privind de sus, dinspre BINAH către lumea inferioară (de jos), se poate spune că Elohim susţine lumea de jos. Uniunea dintre bărbat şi femeie se referă de fapt la uniunea MALCHUT – BINAH, care duce la formarea unităţii ZEIR ANPIN (YUD-HEI-VAV-HEI) ce deţine atât voce – melodie – funcţie, cât şi rostire - morfologie – structură.

11. Particula Et (articolul hotărât l) este creat prin combinarea literelor Aleph şi Tav, care sunt prima şi ultima literă ale alfabetului. Astfel, Et include toate literele de la început până la sfârşit. Ulterior, litera Hei a fost adaugată la Et , astfel încât toate literele ar fi unite cu Hei. Aceasta a format cuvântul Atah (tu), care constă din literele Aleph-Tav-Hei. Astfel, versetul spune: "Şi tu le cuprinzi (le prezervi) pe toate" (Nechemyah 9:6). Et este secretul Adonai şi este aşa este numit. Cerul este Yud-Hei-Vav-Hei, care este superior denumirii Adonai , deoarece ZEIR ANPIN, numit "ceruri" şi, de asemenea numit "voce", este secretul numelui YUD-HEI-VAV-HEI. Şi principiul său feminin numit "Et şi " vorbire” (limbaj), este secretul numelui Adonai.

Şi acum să ne mai stoarcem creierul un pic… Zoharul este plin de motivaţii – poveşti naive care au darul să ne explice câte ceva . Practic vestetul de mai sus ne spune că litera Hei este prezentă în tot organismul, este unită intrinsec cu toate celelalte litere ce scriu morfologia – aspectul somatic al organismului. ”Cerul” - structura de bază a fiinţei extraterestre - denumită ZEIR ANPIN este reprezentată de literele YUD-HEI-VAV-HEI. Particula Et, ce se găseşte în toate literele şi care reprezintă limbajul şi în acelaşi timp principiul feminin al numelui YUD-HEI-VAV-HEI. 
12. Cuvântul VE-ET, face referire la definirea noţiunii masculin şi feminin. VE-ET este secretul Vav-Yud-Hei-Vav-Hei, şi ambele sunt ca unul. Pământul este numele Elohim, echivalent cu cel ceresc, care este apt - potrivit de a elibera fructe şi urmaşi. Acest nume este inclus în trei locuri şi este definit în multe feluri. …
13. Beresheet este format din segmente Bara-Sheet (el a creat şase), pentru că de la o margine a cerurilor până la cealaltă, există şase ramuri care se extind de la secretul sublimului cu extinderea Bara (creat). Bara s-a extins (a expandat) din interiorul primului punct, care este ARICH ANPIN. Şi aici, pe acest Prim Punct, secretul numelui cu cele 42 de litere a fost gravat.
Practic ni se spune că din Arich ANPIN s-au dezvoltat 6 ramuri, care vom vedea că reprezintă coloanele (3) şi încheieturile (3) lui ZEIR ANPIN – structura supremă din BINAH

Hai să vedem cum este cu „fructele şi urmaşii”
14. "Şi cei care sunt înţelepţi vor străluci," (Daniel 12:3), precum notele şi incantaţiile specifice imprimate literelor şi vocalelor (punctelor). Ei se deplaseaza de-a lungul (traseului prescris) la fel ca militarii ce-şi urmează regele. Literele sunt corpul (structură morfologică) şi vocalele sunt aspectul spiritului lor (funcţie), şi ele toate urmează intonaţiile lor, ca să-şi atingă (dobândească) existenţa. Când tonul incantaţiilor notelor călătoreşte de-a lungul (traseului predestinat în PV - na), literele şi vocalele (punctele) mărşăluiesc, în pas cu el. Atunci când tonul (sunetul – melodia) se opreşte, ele se opresc, de asemenea.
Probabil că este unul dintre cele mai frumoase şi mai clare versete de până acum care ne spune clar că cei compatibili (înţelepţi) vor străluci specific, căci dacă sunt compatibili au un ADN-EI care va emite un spectru de lumină asemănător zeilor. Pasajul prin zona Malchut se face pe un traseu anume, iar în ascensiune întâlnesc „regele”, adică îngerii de care vorbeam mai înainte, responsabili cu terapia cu undă genetică. Dar cât de frumos şi direct ni se spune că literele sunt corpul, iar vocalele sunt aspectul spiritului lor!!!.... Să mai ziceţi că am scos-o de la mine! Migrarea literelor şi vocalelor spre BINAH se face urmând tonul, o melodie conducătoare. Cred că fiecare treaptă a lui MALCHUT are tonuri şi melodii proprii. Biblicul „ca vuietul unei mulţimi” aparţine mai degrabă zonei inferioare a lui Malchut, în timp ce zonele superioare se apropie de armonia şi simplitatea melodică din BINAH.

15. Cuvintele "şi cei care sunt înţelepţi vor sclipi", se referă la litere şi vocalele (puncte) care strălucesc, şi "luminozitatea" se referă la tonul (melodia) incantaţiilor imprimate (literelor). "Firmamentul" face referire la extinderea – expansiunea tonului – sunetului, adică la toate acele intonaţii care se extind - expansionează de-a lungul (traseului) în timp ce sunetul curge. "Şi ei, care se întorc (mulţi) la dreptate" face referire la muzica –incantaţiile imprimate (amprentate) care aduc călătorul (literele) la o pauză ca să permită ca sensul cuvintelor să fie auzit în mod clar. Cuvintele "vor (trebui să strălucească) străluci", se referă la litere şi vocalele (puncte) care sclipesc ca (fiind) una de-a lungul călătoriei prin căi ascunse. Din acesta, totul se extinde – expandează. "Şi cei care sunt înţelepţi (Ebr. maskilim) vor străluci ca luminozitatea firmamentului" pe stâlpii şi pe legăturile din această lectică. "Şi cei care sunt înţelepţi", sunt ei înşişi pilonii cereşti şi încheieturile, care observă inteligent această lectică şi încheieturile sale pentru a o sustine cu tot ceea ce este necesar. PILONII SUNT CHESED, GVURAH ŞI TIFERET; ÎNCHEIETURILE SUNT NETZACH, HOD ŞI YESOD. Acest secret este ascuns, după cum este scris: "Binecuvântat este cel care apreciază săracii (Ebr. maskil)" (Tehilim 41:2); SĂRAC ESTE ZEIR ANPIN şi sărac este PRINCIPIUL LUI FEMININ. Şi El primeşte strălucirea din consideraţie pentru săracul care are nevoie de ea. Cele şase extremităţi cereşti ale lui ZEIR ANPIN vor trebui să strălucească, căci dacă nu vor străluci sau ilumina, atunci nu vor fi în stare să analizeze lectica pentru a determina ce este necesar pentru restaurarea ei. Dacă stabilizarea lecticii nu ar fi necesară, ele (cele şase extremităţi) nu ar primi lumina strălucirii.
Ei, cred că nici un verset nu m-a chinuit mai tare ca acesta în a-l traduce... şi asta tocmai datorită faptului că traducerea din aramaică în engleză cred că este cam praf.
Aşa se întâmplă mai cu toate versetele tehnice pline de conţinut, cărora traducătorul nu le înţelege sensul. Cred că o traducere direct din aramaică în româneşte ar fi cu mult mai aproape de adevăr.
Oricum, versetul este super si nici nu are nevoie prea mare de comentarii. Lectica este aceeaşi cu carul descris de Iezechiel. Cei care sunt compatibili deţin structura şi funcţia necesară, adică litera este perfectă, iar tonalitatea melodiei este modelată odată cu trecerea prin pasajul din Malchut. Apoi, va trece în Binah unde se va uni cu fiinţa supremă, cu structura ZEIR ANPIN ce deţine cele 6 extremităţi respectiv cele 3 coloane CHESED, GVURAH şi TIFERET şi „încheieturile” care sunt NETZACH, HOD ŞI YESOD.
Evident numai „săracii” – cei cu ADN simplu, din linie genetică pură, adică cei compatibili care au pierdut o mulţime de informaţie structurală şi de funcţie vor fi capabili să ajungă în BINAH, pentru că ZEIR ANPIN este sărac atât în structură cât şi în funcţie.

16. Şi EI STRĂLUCESC "ca luminozitatea firmamentului", care se aşează pe cei care sunt înţelepţi, şi despre care este scris: "Si deasupra capetelor creaturilor vii era ceva ca lumina firmamentului, de culoarea gheţei infiorătoare. " (Yezekel 1:22). Aceasta este luminozitatea firmamentului, care străluceşte deasuprea întregului ZEIR ANPIN, care este denumit Tora. Luminozitatea străluceşte deasupra capetelor acelei făpturi vii care este denumită lectică (capetele cu aspect de om, leu, vultur şi bou - na). Aceste capete, care sunt stâlpii şi soclurile lui ZEIR ANPIN sunt înţelepţi şi strălucesc în mod constant şi privesc către firmament pentru a primi lumina care este emanată de acolo. Aceasta este de asemenea lumina lui ZEIR ANPIN în totalitatea sa şi care se numeşte Tora. Ea străluceşte pentru totdeauna şi nu încetează niciodată. Cu alte cuvinte, ZEIR ANPIN în totalitatea sa nu primeşte aspecul luminos pentru sine însăşi, ci pentru această lumină care străluceşte singură în mod constant.
Din ediţiile vechi ale PT aţi aflat ca Dumnezeu - fiinţă de lumină stă pe tron, iar in jurul tronului sunt cela 4 fiinţe mitice cu cap de om, de bou, de vultur şi de leu. Întreaga structură a lui ZEIR ANPIN ( tronul, treptele, cele 4 fiinţe, etc) ce luminează asemenea firmamentului de deasupra sa conţine materia energetică genetică recoltată de pe Terra, purificată şi adusă la stadiul de identitate cu stadardul fiinţei extraterestre. Aceasta structură este denumită TORA.

Şi uite aşa, am ajuns să-mi explic mie şi Dv., în circa 10 pagini, primele 16 versete din Vol 1- Beresheet. Ce ne facem că Zoharul are peste 16.000 de versete. Prin extrapolare, mi-ar trebui circa 10.000 de pagini ca să pun pe hartie explicaţiile mele privind Zoharul. Cine ar fi interesat să citească aşa ceva? Cât timp şi cu ce efort aş face asta? Nu, asta nu se va întâmpla, nu pentru că ar fi un non-sens, ci pentru că nu am timp de asta, pentru că eu deja m-am cam prins mai mult decât aproximativ în privinţa acestei capodopere numită Zohar. Şi spun „aproximativ” pentru că mi-am demonstrat mie însumi că valoarea întreagă a unui verset nu o văd citindu-l rapid în engleză, ci numai traducându-l complet îi descopăr noi sensuri şi fac conexiuni pe care nu le-am făcut la o citire rapidă. În plus, în momentul în care-l scriu cu mâna mea, îl pătrund altfel.
Acest prim contact cu Zoharul nu are decât darul de a vă familiariza cât de cât cu modul de abordare în viitorii paşi, din carte. Dar.. nu voi avea timp de o astfel de abordare completă şi amănunţită. În mod sigur îmi scapă lucruri mai mult sau mai puţin importante, fascinante – pentru mine, dar nu atât de importante, încât să modifice radical explicaţiile mele referitoare la PROGRAMUL TERRA. Ar fi interesant să vedeţi „notiţele” mele în Zohar... La o primă citire am subliniat în diverse culori versetele care mi-au sărit în ochi ca fiind... OAU!!!..., cu o frecvenţă de cam un verset pe pagină. Apoi, la o nouă citire, după primele conexiuni făcute fară adnotări scrise, am mai colorat ... de două ori mai multe versete, şi-am început să fac adnotări pe marginea textului şi tot aşa, până când, astăzi aproape toate versetele sunt colorate, căci, în ciuda modelului holografic pe care-l are din plin Zoharul, cartea nu are nimic în plus... este...  CULOARE, este ZOHAR! Dintre aceste versete colorate, am tradus în româneşte numai câteva sute, poate 1000?, iar dintre ele voi folosi în carte poate că maxim 200? Vom vedea...
Şi totuşi, aş putea să scriu cartea de 10.000 de pagini... dacă m-aş muta în ... Sao Tome şi Principe şi aş trăi modest într-o căsuţă pe plajă, cu peşte, banane, dragoste, ritmuri africano-portugheze ... şi multe ore dedicate scrisului... Deocamdată însă scriu fiind la Voss, în Norvegia, în plină iarnă, de gardă, dotat cu două pagere, un telefon mobil de urgenţă, între două operaţii, terapie intensivă, naşteri şi urgenţă, în care vin destule cazuri acute.
În concluzie, voi încerca să fac o variantă simplificată ??!! , dar combinată şi integrată a explicaţiilor mele privind ... „facerea”, folosind textele ebraice.

POMUL VIEŢII – STRUCTURĂ – FUNCŢIE – ARHITECTURĂ

INCURSIUNE ÎN ZOHAR... a câta oară?


Pomul vieţii – un subiect cu care mulţi şi-au bătut capul şi căruia i-am alocat şi eu o grămadă de timp... Sunt mai edificat acum decât în urmă cu 14 ani când am făcut prima abordare? Cu siguranţă, da. În acelaşi timp sunt totuşi departe de a face o descriere amănunţită a stucturii, mai ales mărimii, a funcţionalităţii în acel detaliu pe care Zoharul ar dori să ni-l comunice. Înţelegerea în detaliu apoximativ a structurii şi funcţiei PV este posibilă, dar expunerea ia timp şi multe pagini scrise pe care mă şi întreb ... cine le-ar citi? În concluzie, mă mulţumesc cu o descriere relativă, aproximativă, derivată mai ales din aproximarea cu care noi putem înţelege astăzi structura şi funcţia energetică a fiinţei umane.
Revin cu câteva precizări, chiar dacă mă repet a nu ştiu câta oară...
Reţineţi încă de la inceput faptul că aspectul structural al PV urmează în mare aspectului structural energetico-somatic al fiinţei umane/extraterestre.
Fiinţa umană este o hologramă atât la nivel somatic cât şi la nivel energetic. La nivel somatic, holografia are mai multe nivele. În primul rând constă în faptul că fiecare celulă deţine în ADN-ul din nucleu baza întregului program morfologic şi funcţional al întregii fiinţe. În plus, fiecare celulă deţine şi informaţie specializată care este relatată la organul – sistemul din care face parte. Celulele stem sunt celule care pot la o adică să preia funcţia şi morfologia organului în care sunt implantate. Asta se datorează tocmai structurii noastre holografice. În al doilea rând, holografia este prezentă la nivel de organ. În fiecare dintre organe se regăsesc informaţii referitoare la starea generală a organismului, chiar dacă ştim să investigăm mai puţin bine acest lucru. În fiecare organ sunt bine reprezentate toate celelalte organe şi sisteme. Poate că cel mai bun exemplu este iridodiagnosticul. Fără să fiu specialist în iridodiagnostic, m-am obişnuit să mă uit la petele din iris ale pacientului aflat pe masa de operaţie. Cred că dacă aş fi fotografiat toţi ochii pacienţilor cu cancere digestive, pulmonare, insuficiente renale, etc aş putea să am astăzi un propriu atlas superb cu corelări indiscutabile între modificările din iris şi bolile din diverse organe şi sisteme. Dar, fiecare organ este reprezentat nu numai în iris, ci şi în palme sau plantar (în tălpi) sau pe faţă sau pe ureche sau pe întreaga suprafaţă a corpului. Un organ sau sistem este accesibil manipulând zone de suprafaţă ale corpului situate la distanţă, în special punctele de acupunctură – veritabili centri energetici. Aşa se face că punctele de acupunctură nu au numai funcţii locale, ci au în special funcţii pe organe şi sisteme situate la distanţă. Ca să va dau un exemplu, punctul VB 67, capătul de meridian al meridianului „vezică biliară”, situat pe degetul mic de la picior, poate prin accesare pe gravida în luna a 8-a la care copilul nu a făcut culbuta (nu s-a întors cu capul în jos, în prezentaţie craniană) - poate să inducă culbuta, adică să modifice poziţia fătului în uter! Ce ziceţi de asta?! A trata dureri de cap înţepând mâini, sau boli de rinichi înţepând picioare, pare banal în comparaţie cu exemplul de mai sus. Şi toate astea se întâmplă pentru că SUNTEM HOLOGRAME. Convingerea mea este că absolut fiecare organ intern oferă informaţii directe asupra restului organismului, dar din păcate ştim prea puţin sau deloc să investigăm acest lucru. Oricum, ca definiţie, reţineţi că toate astea au la bază principiul holografic conform căruia unitatea de structură reprezintă întregul.
La nivelul corpului spiritual, al sufletului, lucrurile stau absolut în aceeaşi manieră. Corpul spiritual este energie vie structurată cu funcţie şi morfologie. Dacă structura fizică a corpului somatic (histologică – structură de ţesuturi) poate fi descrisă ca fiind formată din ţesut conjunctiv (de multiple structuri), ţesut gras (de mai multe feluri - de mai multe aspecte – corespunzătoare cu siguranţă mai multor aspecte – forme structurale energetice), ţesut muscular (striat şi neted şi ele cu mai multe structuri), ţesut nervos, etc, ei bine, structura energetică a acestor componente ale corpului a fost notată în Zohar cu litere, fiecare dintre ele putând avea aşa cum am mai scris mai sus, diverse nuanţe. Aceste litere formeză structuri cu centri energetici ce deţin informaţie de structură şi funcţie.

Si-acum sporiţi atenţia şi reţineţi!
După cum avem ţesut muscular sau gras sau în mai multe zone ale corpului, anumite litere vor fi prezente mai în toate zonele - structurile PV. Ce să mai zic de ţesutul conjunctiv, în diverse forme structurale, care se găseşte mai în tot corpul... Şi litera/literele care-l reprezintă vor fi prezente în tot PV în diverse nuanţe, însoţite de „vocale” specifice! Fiecare literă are o anumită valoare numerică, spre exemplu, litera notată cu VAV are valoarea numerică 6. Mai mult decât atât, o anumită structură poate fi „scrisă” din „punctul de vedere” al unei anumite litere, în funcţie de importanţa acelei litere în zona respectivă, căci într-o anumită zonă nu ai numai ţesut muscular, ci şi gras, şi conjunctiv etc. Poţi descrie o anumită parte a corpului - respectiv zonă din PV după litera care predomină în zona respectivă sau poţi descrie şi cu ajutorul literelor însoţitoare – adiacente zonei respective. În funcţie de această alegere, o anumită structură are o valoare numerică diferită. Şi de aici derivă o multitudine de complicaţii în textul Zoharului, care mai de care mai năucitoare, care îţi înfierbântă neuronii, dacă vrei chiar cu tot dinadinsul să pricepi tot ceea ce EI ne comunică....
Pe de altă parte, literele formează la rândul lor structuri energetice de bază ce pot fi la o adică convertite (acoperite) în structuri somatice – fizice vii, cu morfologie şi funcţie. Este vorba dacă vreţi  de un cod energetic, ceva mai complicat.

Aceste structuri energetice de bază formează centri energetici, care, prin numărul lor, determină marca genetică a unei anumite rase extraterestre.
Cred că numărul centrilor energetici ce dau identitatea de rasă extraterestră sau umană este identic cu numărul punctelor de acupunctură pe care rasa respectivă le deţine.

Din cele expuse până în prezent, aţi înţeles că PV este o uzină vie ce produce în final fiinţe extraterestre, folosind ca materie primă material genetic energetic viu recoltat de pe Terra. Se pare că nimeni nu mai deţine „copy right” pe această invenţie şi că mai toate civilizaţiile implicate în PT (Programul Terra) deţin o astfel de uzină adaptată propriului standard genetic. Deoarece PV este cel mai bine descris în cărţile lăsate evreilor, am să descriu instalaţia dumnezeului evreilor. Vă daţi seama că uzina zeilor maiaşilor sau a indienilor sau a chinezilor sau a egiptenilor, dacilor, etc arată diferit, dar principiul , va asigur, este acelaşi şi se numeşte tot PV.

PV descris de Zohar are două mari zone BINAH – cu elemente de structură ale rasei extraterestre, şi MALCHUT, cu elemente de structură energetică extrase din programul de inginerie genetică al poporului evreu, aflate (în MALCHUT) în diverse trepte de compatibilizare totală cu structurile rasei extraterestre. Mai există zona adiacentă Ghehonom (Iadul)– în care elementele structurale nedorite în PV sunt îndepărtate şi eventual distruse.
Tora este definită ca fiind structura principală a PV (BINAH+MALCHUT). Reamintesc că BINAH este Tora scrisă – iar MALCHUT este Tora vorbită , din considerente pe care deja le-am expus. Evident că uzina trebuie să funcţioneze perfect, ceea ce înseamnă practic că dacă în MALCHUT există o armonie, o disciplină relativă a structurilor de compatibilizat conţinute, apoi în BINAH, ordinea este perfectă. Elementele structurale ce provin din MALCHUT sunt aduse la standard perfect în BINAH şi fiecare element îşi găseşte poziţia morfo-fiziologică în structura spaţială holografică din BINAH.
Este pe înţelesul oricui faptul că nici un element structural şi nici măcar o „literă” nu poate fi scoasă din Tora scrisă, adică din BINAH, căci ar fi ca şi cum am scoate din genom nişte gene ce determină un caracter genetic important. Iată cum este redat acest fapt în Zohar:
Tora i-a spus: ai văzut ce aluzie am făcut la începuturi? Tora conţine tot felul de secrete, acesta este modul în este (scrisă). ... nimeni nu trebuie să adauge sau să diminueze cu ceva cuvintele din Tora. Apoi, sensul literal al Torei este aşa cum este, aşa că nici măcar o literă nu trebuie să fie adăugată sau dată la o parte. Prin urmare, oamenii din lume trebuie să ia aminte să tindă spre Tora şi s-o iubească, aşa după cum am învăţat. Vol 20. Mishpatim: versetul 102.
Interdicţia de a scoate sau de a adăuga din Tora are un înţeles logic şi clar...nu-i aşa? Dar... care pământean ar putea să modifice ceva în BINAH? Nici unul! Şi atunci la ce se referă de fapt interdicţia?
Interdicţia este logică, dar are de fapt mai multe aspecte, ca totul, de fapt, în Zohar. Aşa este, ce bine este zis... „sensul literar este aşa cum este”... căci acest sens literar ne chinuie uneori pe cei ce vrem să traducem din aramaică în engleză şi mai departe în română sau în alte limbi. Textul scris al Torei, adică al primelor 5 capitole ale Bibliei este încodat cu supercomputere pe care ni le putem doar imagina. Sunt convins că textul Zoharului este şi el încodat şi că poate oferi surprize enorme. Domeniul este fascinant, multiplu încodat, cere timp, pasiune, cunoştinţe, tehnologie. Despre asta însă voi vorbi în alt capitol.
Acum vă mai prezint un verset cu informaţie mai largă, dar asemănătoare, căci interdicţia, fiind importantă, este repetată sistematic în diverse capitole ale Zoharului.
Preceptele Torei sunt toate părţi şi ramificaţii ale secretului ceresc şi când toate sunt unite şi devin un întreg, toate se ridică spre a deveni un singur loc. Secretul Tabernaculului aste acela că este compus din ramificaţii şi organe în secretul omului asemănător preceptelor Torei pentru că preceptele Torei sunt toate în secretul omului, care însemnă bărbat şi femeie, care este ZEIR ANPIN şi NUKVA. Când acestea se unesc, devin un întreg care este în secretul omului , CARE ESTE SECRETUL LUI YUD HEI VAV HEI SCRIS ÎN ÎNTREGIME CU LITERELE ALEPH, CARE REPREZINTĂ VALOAREA NUMERICĂ A LUI 'ADAM'. Dacă cineva care ar da la o parte chiar şi numai un precept al Torei, ar fi ca şi când ar diminua imaginea Credinţei, care este MALCHUT, PENTRU CĂ TOATE RAMIFICAŢIILE SUNT ÎMPREUNĂ ÎN SECRETUL OMULUI. De aceea totul se ridică (se adună) în secretul unităţii. Trumah: 65- Tabernacul - mai mult decât cu zece cortine – vers 666.

Cred că vă este greu să jonglaţi cu noţiunile Zoharului; de aceea, vă ajut un pic.

Arhitectura spaţială a PV – Tabernacului seamănă – este construit conform arhitecturii spaţiale a corpului spiritual, care în parte corespunde destul de bine (se pare) cu arhitectura corpului fizic - somatic. Asta este în acord cu prima parte a versului. Apoi am explicat deja că zona BINAH poate fi definită de structura ZEIR ANPIN, care este metaforizată ca fiind masculină, mirele, soarele, ziua, templul cel dintâi, zona din care apele cereşti pleacă să ude Grădina Eden, „MILA” – căci nimic din structura şi funcţia unui element venit din MALCHUT, nu mai suferă vreo remodelare, ajustare. etc, în timp ce MALCHUT este definit ca fiind de gen feminin, mireasa, luna, noaptea, Grădina Eden, al doilea templu. Pe de altă parte, MALCHUT este JUDECATA, căci numai în această zonă are loc „judecata de apoi”. Elementele structurale din zona MALCHT formează NUKVA –elemente genetice structurale cu origine pământeană, destinate să urmeze un anumit model de compatibilizare - NUKVA. MALCHUT este pe de altă parte „imaginea credinţei” ca în versetul de mai sus. Imaginea „credinţei” este imaginea PIG, căci numai cei proveniţi din PIG riguros au onoarea să fie procesaţi în MALCHUT.
Literele de bază ale programului sunt YUD HEI VAV HEI, care scrise „în întregime cu literele ALEPH” au valoarea numerică de 45, adică valoarea numerică a lui ADAM. Asupra acestui lucru voi reveni pe larg.... nu zăboviţi acum!

Un alt exemplu :
Totul în Tora este secret (ascuns), deoarece Tora este perfecţiunea absolută, perfecţiunea de mai sus (din BINAH) şi mai jos (din MALCHUT), nici un cuvânt sau o literă din Tora nu este defectă (imperfectă)...etc
Vol.14: Vayechi - Versetul 526.


Cu alte cuvinte, nu stricaţi Tora nici structural în PV, şi nici măcar literar – textul scris, căci este perfectă!

Acum haidem să vedem cam ce structuri mari identificăm prin PV.
În primul rând, în BINAH vom identifica structurile derivate din ”scânteia” originală care a dezvoltat în „organogeneză energetică toate celelalte structuri, care sunt de fapt raportate la sisteme, organe, funcţii ale unei fiinţe extraterestre. BINAH nu este de mărimea unei fiinţe extraterestre şi cred că nici măcar nu copiază fidel forma unei fiinţe extraterestre. CRED că BINAH este ca o bancă de organe-sisteme-ţesuturi energetice având toate funcţiile adiacente organizate – dispuse într-un mod asemănător unei fiinţe. Ca să fiu mai clar, mă întorc la BMW noua serie 5, care ar pune într-o magazie uriaşă de forma unui BMW seria 5 un număr imens de motoare – pe spaţiul destinat motorului, acelaşi număr imens de roţi pe locurile corespunzătoare roţilor, ş.a.m.d. Aşezarea spaţială este doar aproximativă, dar „din avion” aranjamentul seamănă cu o fiinţă umanoidă.
În BINAH elementele structurale energetice dau o formă spaţială extrem de interesantă, dar totuşi, raportată aşa cum spuneam la sisteme şi organe. Deasupra acestor structuri standard, în zona cea mai înaltă din BINAH, sunt (se pare) alte structuri de referinţă, de standard energetic de „siguranţă”, la care structurile inferioare – tot din BINAH se raportează. Deşi ni se explică destul de clar structura de bază – ZEIR ANPIN în descriere succintă sau extrem de amplă, suntem bombardaţi la tot pasul de noţiunile „Cel Sfânt”, „Stăpânul” dar şi de structurile incipiente ARICH ANPIN, CHOCHMAH, KETER; ABA şi IMA etc , pe care am să încerc să le explic aşa cum cred eu, pe parcurs.
Dar mai bine să dau curs Zoharului.

VOL 23. Tetzaveh: 2. Secretul literelor Numelui Sfânt
Versetul 28. Al treilea secret este litera VAV a lui YUD HEI VAV HEI. Această literă este secretul formei de om, adică a lui Zeir Anpin, pentru că în interiorul LUI literele YUD HEI VAV HEI sunt scrise complet – în întregime, cu literele ALEPH, care în acest mod se ridică la valoarea numerică a lui Adam (OM), şi anume la 45, după cum am învăţat. Am stabilit că această literă, CARE ESTE VAV, care face aluzie la cele trei extremităţi ale sale, se află pe douăsprezece structuri ca nişte care –căruţe (Chariots), cele doisprezece care strălucesc la fiecare extremitate a lui VAV, şi doisprezece înmulţit cu şase este egal 72. Atunci când împărţim 72 în trei, egal 24 de structuri (Chariots), DEOARECE DE TREI ORI 24 este egal cu 72. În această literă este inclusă extinderea - expansiunea formei de om, care corespunde braţelor, CARE SUNT CHESED şi GVURAH, picioarelor, CARE SUNT NETYACH şi HOD, şi corpul – trunchiul CARE ESTE TIFERET (torace) şi YESOD (abdomen). Există 24 de membre (structuri – trasee; eng - limbs) în braţe, 24 în picioare, şi 24 în trunchi, după cum am aflat deja, dar ele toate sunt ascunse în trunchi, CARE ESTE TIFERET, iar organismul se află în toate cele trei (zone) ale lui 24 (lit.- stă în toate trei 24-ri) . Toate cele 72 de structuri (Chariots) sunt incluse în organism şi, pentru că ele sunt toate incluse în el, Vav se extinde (se dilată) o dată, ceea ce înseamnă o linie care le include pe toate.
Traducerea din aramaică în engleză este cam varză, ceea ce face dificilă şi traducerea mea şi asta se întâmplă tocmai pentru că traducătorul din aramaică nu a înţeles nimic dintr-un astfel de verset.... şi câte sunt ca asta! Şi totuşi, ...este simplu şi extrem de frumos descris!
Cele 12 structuri - ( chariots) sunt meridianele laterale de acupunctură situate de-o parte şi de alta a corpului si braţelor şi picioarelor (priviţi omul cu braţele ridicate şi picioarele desfăcute) . Omul are 14 meridiane principale . Două dintre acestea – în chineză Ren Mai –anterior şi Du Mai –posterior sunt centrale, se întrepătrund în interiorul corpului, au legături intrinsece cu toate organele importante, practic determină mai mult decât oricare alte meridiane laterale, anatomia şi fiziologia fiinţei umane. Aceste două canale energetice sunt coloana energetică centrală TIFERET cu aspect spectral de culoare verde. Această coloană poate fi „scrisă energetic” cu literele YUD HEI VAV HEI scris complet – în întregime, cu literele ALEPH, iar valoarea ei numerică este de 45, ceea ce însemnă 45 de centri energetici situaţi de-a lundul ei. Tot această coloană energetică centrală, definitorie pentru fiinţa umană, deoarece conţine toate chakrele energetico-endocrine, este asociată deseori în Zohar în mod maximal cu întreaga fiinţă supremă ZEIR ANPIN sau este în mod minimal redusă la litera VAV, care este văzută ca în versetul de mai sus - „ca o linie care le include pe toate”.
În versetul de mai sus, aveti la un moment dat o traducere neclară şi anume „se află pe douăsprezece structuri ca nişte care – căruţe (eng: Chariots), cele doisprezece care strălucesc la fiecare extremitate a lui VAV, şi doisprezece înmulţit cu şase este egal 72” . Precizarea mea este aceea că trebuie să priviţi litera VAV ca o linie şi atunci va avea câte trei extremităţi la fiecare capăt, deci 6 extremităţi – şi 6 x 12= 72.
Canalul energetic central – litera VAV are multiple punţi de legătură – conexiuni cu cele 24 de meridiane laterale... şi nu numai! În nici un caz nu se poate face o delimitare energetică totală, căci suntem holograme în care fiecare unitate de structură influenţează întregul, iar la rândul lui, întregul este definit prin fiecare element structural. Toate cele 24 de meridiane au concomitent centri energetici (accesibili în punctele de acupunctură) cu referire specifică la un organ important şi centri cu referire la funcţia locală traversată de meridian în locul anatomic respectiv. Dintre cele 24 de meridiale laterale (12-12), patru (2+2) şi anume, meridianele VASE-SEX şi TREI FOCARE (tradus mai corect trei încălzitoare) au strict funcţii multiple de integrare, sunt punţi de armonizare energetico-informaţională, cu legături strânse la canalul energetic central. Profesorul Constantin Ionescu-Târgovişte descrie foarte clar şi la obiect "superfuncţia Trei focare/ Vase-Sex". Şi asta, .... vorbind extrem de sumar numai despre meridianele principale...., căci fiecare meridian principal este intrinsec "legat" de meridianul distinct (Jing Bie) corespunzător, cu funcţii în profunzimea anatomiei şi fiziologiei fiinţei. Apoi, meridianele musculo-tendinoase, vasele secundare (LO MAI), meridianele extraordinare, centri energetici extrameridian, reprezintă alte funcţii de integrare a morfo-fiziologiei umane după regulile HOLOGRAMEI.(...restul ....în carte!). Nu mă întrebaţi când sunt gata! ... poate că prin toamnă?!

Hm... cum vi se pare până aici?

Aştept critică constructivă.... dacă să continui în acest stil sau dacă ...să fac textul mai simplu, mai accesibil?! ... dacă din cele două FRAGMENTE prezentate – FIINŢA UMANĂ şi FACEREA vi se pare greu de legat informaţia...Acum luaţi un ceai, ceea ce o să fac şi eu acum! Mă duc să dau un ghimbir tailandez pe răzătoare... un pic de tei din România ... miere din Germania... şi apă de la robinet din Stockholm cu metaboliţi de opioizi şi antidepresive de la giganţii farmacologici.... ceai globalizat!


Dacă aveţi de postat vreun mesaj şi vreţi să fiţi anonimi (aşa cum sunt şi eu!?...) vă rog totuşi să semnaţi cu o cifră sau un semn sau un nume aiurea, căci nu ştiu care anonim a scris un anume mesaj... Trebuie să fac şi eu o distincţie între atâţia anonimi!


O zi bună ... şi să auzim numai de bine!

TVM