.

meniu orizontal

marți, octombrie 25, 2011

Originea omului

Motto:


“Omul are nevoie de Dumnezeu; ceea ce e cel mai uluitor e că Dumnezeu are nevoie de om, altfel nu l-ar fi creat.”
(W. Raymond Drake)

    În antagonism cu motto-ul de mai sus, printr-o rezoluţia 1580 din anul 2007, Consiliul Europei le solicită statelor membre ca teoria evoluţiei a lui Darwin“ să aibă o poziţie centrală în programele didactice şi îndeosebi în cele ştiinţifice – atât timp cât, ca orice altă teorie, va rezista în faţa examinării ştiinţifice exhaustive.” Prin această rezoluţie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei incriminează “pericolul creaţionismului în educaţie”. Prin urmare, în drumul ştiinţei se interpune, chiar în numele ei, un organism politic.
Ne aflăm în faţa unui domeniu controversat, în care ştiinţa oficială nu va face lumină prea curând sau mai bine zis nu va avea interesul ca tot omul să ştie din ce şi mai ales din cine ne tragem. Veţi înţelege pe parcursul cărţii de ce se întâmplă aşa ....
Teoretic şi clasic, instrumentele care ne ajută în descifrarea atât de discutatei probleme a originii omului actual, sunt  paleoantropologia şi genetica moleculară.
Vă prezint mai jos câteva date adunate într-o sinteză unitară bazată pe teoriile ultimilor 10 ani.
Pe scurt, teoriile moderne privind evoluţia omului ne învaţă că oamenii, maimuţele africane şi maimuţele asiatice au o origine comună în trunchiul ramapitecilor. În urmă cu 15 milioane de ani, evoluţia maimuţelor africane şi a oamenilor se scindează de cea a maimuţelor asiatice. Un alt moment crucial este reprezentat de separarea drumului evolutiv al maimuţelor africane de cel al hominidelor în urmă cu aproximativ 5,7 milioane de ani. În acel moment, conform studiilor de genetică moleculară elaborate încă de la sfârşitul anilor 60’, primatele ce stau la originea omului au dezvoltat staţiunea bipedă. Cercetătorul Ron Clarke a studiat australopitecul de Sterkfontein (Africa de sud), care a trăit acum 3,3 milioane de ani (cu 100.000 de ani mai vechi decât Lucy) şi care face legătura între prehominidele arboricole şi cele cu staţiune bipedă. În general se consideră că apariţia genului Homo, cu o cutie craniană de capacitate crescută, a avut loc în urmă cu aproximativ 3-2,5 milioane de ani.
   În urmă cu aproximativ 1,8 milioane de ani, apare pe scara evoluţiei Homo erectus, care  va dezvolta o cutie craniană de la 900 cm3 la începutul existenţei sale, până la 1100 cm3 la sfârşitul prezenţei sale, în urmă cu 0,5 milioane de ani. În intervalul de timp în care a trăit, se presupune că Homo erectus a migrat şi a populat Asia şi apoi Europa, deşi nu sunt încă dovezi arheologice directe.
Dacă Homo erectus constituia, până nu demult, o descoperire importantă a paleontologilor, astăzi locul său este luat de Homo ergaster, precursorul lui Homo erectus, care a trăit acum aproximativ două milioane de ani.
Prin 1999, lumea antropologilor considera că Homo ergaster este adevăratul precursor al lui Homo antecessor, din care mai târziu au evoluat speciile de Homo sapiens. În Spania s-au găsit şase exemplare aparţinând lui Homo antecessor, care se pare că a populat nordul Africii şi Europa vestică acum aproximativ 800.000 de ani. J. M. Bermudez de Castro consideră că acest hominid este precursorul tuturor speciilor de Homo sapiens.
Aşa să fie? 
Anunţam încă de la prima ediţie din 1998 că în acest domeniu se va face lumină cu ajutorul geneticii. Vom afla vreodată rezultatele cercetării? Vom vedea... Surprizele uriaşe încep să apară. Deja schemele arborilor genealogici elaborate în 1999 - 2002 sunt demolate şi alte scheme la fel de nesigure sunt avansate. Noile scheme trebuie să ţină seama de rezultatele studiilor de ADN mitocondrial şi mai nou pe ADN nuclear practicat pe fosilele aflate la dispoziţie. Numărul 235, din iunie 2006 al revistei “Science et vie”, este dedicat în întregime (peste 160 de pagini) dezlegării enigmei originii omului. 
Avem acum în faţă trei teorii care trebuie să facă proba timpului. Le prezint pe scurt. Toate aceste teorii sunt de acord că hominidele “superioare” au derivat acum 1,8 milioane de ani din Homo Habilis/Ergaster. Din acest punct vom alege una dintre cele trei variante... sau niciuna!

1. O primă teorie, numită cea “ a încrucisării”, vede evoluţia lui Homo Habilis / Ergaster în trei ramuri principale: una ce va da naştere lui Homo Neandertal în Europa şi alte două ramuri dezvoltate în Africa şi Asia concomitent, ramuri ce vor face multiple schimburi de gene ce vor duce în final – acum circa 150.000 de ani, la apariţia lui Homo sapiens concomitent pe cele două continente. Ulterior strămoşii noştri i-ar fi înlocuit pe Homo Neandertal în Europa.

2. O a doua teorie plasează evoluţia lui H. Sapiens strict în Africa. Teoria presupune evoluţia lui Homo Habilis/Ergaster în trei ramuri: H. Neandertal în Europa, înlocuit apoi (CUM?) de către H. Sapiens acum 100.000 – 30.000 de ani; Homo Ergaster în Africa, din care se desprinde aproape simultan Homo Sapiens acum circa 100.000 de ani, hominid ce va emigra spre o viată mai bună atât în Europa cât şi în Asia şi în sfârşit o ramură “moartă” ce va evolua în Asia sub forma lui Homo Erectus, care după o evoluţie de 1,7 milioane de ani, dispare brusc la întâlnirea cu Homo Sapiens venit din Europa!

3. În sfârşit, avem o a treia teorie, a evoluţiei multiregionale a lui Homo Sapiens. Astfel, din Homo Habilis/Ergaster va evolua o ramură spre Homo Neandertal care va popula Europa până acum 100.000 – 30.000 de ani, când se va întâlni cu Homo Sapiens emigrat din Africa. O altă ramură Homo Ergaster va evolua timp de 1,7 milioane de ani în Africa spre Homo Sapiens, după care aşa cum mentionam mai sus, sătul de lâncezeală şi scârbit de banane, va căuta o viaţă mai bună în Europa (adică la frig). O a treia ramură din Homo Habilis/Ergaster ar fi evoluat timp de 1,7 milioane de ani în Asia, în ceea ce am numit Homo Erectus, după care a considerat brusc că ar fi mai bine să evolueze spre Homo Sapiens ceea ce a şi făcut!
   Toate aceste teorii sunt mai mult sau mai puţin amuzante. Cel mai mult mă amuză marile emigraţii cum ar fi cea din Africa spre Europa. Sigur, atunci era mai uşor să emigrezi, căci nimeni nu avea nevoie de viză.... De fapt, trend-ul se observă chiar şi astăzi, rasa albă europeană fiind ameninţată cu dispariţia încet şi sigur. Tot mai multe blondine şi nu numai, preferă calităţile emigrantului african...
În mare, cam acestea sunt teoriile care se predau acum în scoli, universităţi. Oamenii probabil că le iau de  bune şi nu se întreabă prea mult.  
În revista sus amintită, la pagina 73, Emmanuel Monnier observă cu stupoare diversitatea de hominizi ce populau lumea în intervalul de la 1,8 la 0,1 milioane de ani în urmă. Astfel, în urmă cu numai 100.000 de ani Asia era populată mai ales de Homo Erectus ca şi de anumite variante de Homo Neanderthal, Europa era locuită de Homo Neanderthal, iar în Africa şi în Orientul Mijlociu, alături de alte hominide apare Homo Sapiens. Hotărât, stămoşul nostru, nu numai că emigrează peste tot, dar este şi cauza dispariţiei totale a celorlalte hominide.
Cam toate teoriile oficiale aflate astăzi în vigoare, ne spun că teoretic, evoluţia spre omul modern a avut loc în intervalul situat între acum 600.000 - 500.000 de ani şi acum 35.000 de ani sau şi mai exact în ultimii 200.000 - 150.000 de ani, adică, raportat la scala evoluţiei, foarte recent.
Dar... cea mai timpurie apariţie cunoscută a lui Homo Sapiens este în Zambia unde s-au descoperit oseminte ce ar putea avea o vechime de 125.000 – 300.000 de ani. În Etiopia s-a găsit un schelet aproape complet estimat la aproape 200.000 de ani vechime. Scheletele în cauză, deşi aparţin speciei sapiens, sunt o formă arhaică a acesteia, Homo sapiens premodern care arheologic nu acoperă după cum se vede tot intervalul de timp în care se estimează că a trăit.
Cu alte cuvinte intervalul de la 600-000 la 200.000 de ani în urmă nu este acoperit de dovezi paleontologice directe, ci doar de ...legi ale evoluţiei. 
Cel mai vechi schelet găsit în afara Africii este cel de la Quafyeh din Orientul Apropiat, estimat la circa 100.000 de ani vechime.
În Europa, cele mai vechi schelete sunt estimate la 35.000 - 40.000 de ani vechime. În China, la Liujiang, s-au găsit schelete  estimate aevând 60.000 – 70.000 de ani vechime, în Australia avem mai multe situri cu schelete datate la 50.000 – 60.000 de ani vechime şi în sfârşit, în Filipine şi în Borneo s-au găsit schelete de Homo sapiens cu o vechime de 30.000 - 40.000 de ani.
    Altfel spus, apariţia omului modern are loc relativ brusc mai în toate continentele sau cel puţin în Europa, Asia şi Australia acum aproximativ 30.000 – cel mult 40.000. Ţinând cont de diferenţele majore spre exemplu dintre Homo erectus indonesiensis si Homo sapiens australiensis, cei mai mulţi dintre paleontologi, printre care Dominique Grimaud Herve de la Departamentul de preistorie al Muzeului Naţional Francez, consideră că timpul de evoluţie de la Homo erectus la Homo sapiens ar fi fost cu mult prea scurt pentru o schimbare atât de radicală. Adică, procesul evolutiv nu poate explica apariţia omului modern în Australia, spre exemplu. 
Şi astfel, brusc, într-o lume dominată de o diversitate fascinantă de hominide, apare oarecum concomitent pe planetă Homo sapiens modern care, într-un timp extrem de scurt raportat la scala evoluţiei (circa 30.000 de ani), nu numai că îşi suprimă concurenţii ca într-o explozie demografică concurenţială pentru resursele de hrană (care nu a avut loc), dar se mai şi caţără cu ambiţie pe ultima sută de metri a procesului evolutiv, direct în eră tehnică computerizată, cucerind spaţiul cosmic! Bravo lui! Mare succes!
Ultimul act al devenirii noastre l-a reprezentat este povestea concurenţială dintre Homo sapiens de Neanderthal şi Homo sapiens sapiens. Acest capitol începe să fie mai bine cunoscut, graţie studiilor de genetică asupra fosilelor celor doi concurenţi.
În 2006 un grup de cercetători conduşi de Catherine Hänni au studiat la École Normale Supérieure de Lyon nouă mostre de ADN provenind de la oase fosilizate de Homo Neanderthal din perioade diferite, situate între acum 42.000 şi 29.000 de ani.
Concluziile au fost următoarele:
-    acum 42.000 de ani variatia ADN a lui Homo Neanderthal era mai largă decât a fost estimată anterior;
-    extensia temporală a lui Homo Neanderthal a fost încadrată în intervalul situat de la acum 300.000 de ani până la acum 30.000 de ani.
-    Procesul de înlocuire a lui Homo Neanderthal cu Homo Sapiens a fost rapid.

  Într-un alt studiu genetic o echipă condusă de antropologul Richard Green a studiat la Germany's Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology mostre ADN mitocondrial vechi de 38.000 de ani. S-a reuşit izolarea completă a ADN mitocondrial şi compararea lui cu ADN mitocondrial uman şi de cimpanzeu. Concluzia este Homo Sapiens şi Homo Neanderthal ar fi putut avea un strămoş comun cu cimpanzeul acum circa 6 milioane de ani, iar cei doi hominizi avansaţi ar fi putut avea un strămoş comun acum circa 660.000 de ani.
O altă concluzie este aceea că omul modern se află din punct de vedere genetic cu totul în afara variaţiei genetice a lui Homo sapiens neanderthaliensis.  (http://www.usatoday.com/tech/science/columnist/vergano/2008-08-11-neanderthals-dna-humans_N.htm)
Alţi cercetători ajung la concluzii similare şi anume că eventualul strămoş comun al lui Homo sapiens sapiens şi Homo sapiens neanderthaliensis ar fi trăit acum 465.000 - 600.000 de ani (Disotell, 1999) sau  în intervalul 365.000 – 853.000 ani în urmă (Ovchinnikov şi colab, 2000) sau în intervalul de la  317.000 la 741.000 în urmă (Krings, 1999). Pe de altă parte, tot genetica ne spune că cel mai îndepărtat strămoş comun al tuturor variantelor genetice ale lui Homo sapiens sapiens nu ar putea fi mai vechi de 170.000 de ani (Hofreiter et al, 2001).Asta înseamnă că perioada totală de existenşă a lui Homo sapiens sapiens este de peste 4 ori mai scurtă decât perioada în care s-ar putea întrezări un strămoş comun cu Homo Neanderthal ceea ce logic se traduce în lipsa acestui strămoş presupus.... Şi totuşi.... din ce ne tragem?
Este clar că ultimii 100.000 de ani au aparţinut celor doi hominizi mai sus numiţi. Unul dintre cele mai interesante studii a constat în analizarea dietei lui Homo Neanderthal cu ajutorul izotopilor C13 şi N15. Izotopul C13 ajută la identificarea şi diferenţierea unei diete formate din proteine de origine marină sau terestră, iar N15 identifică nivelul lanţului trofic al proteinelor consumate. Indiferent de zona temporală a fosilelor alese pentru studiul izotopic, (fosile cu vechime de la 28.500 la 130.000 de ani, concluzia studiului este aceea că Homo de Neanderthal era un carnivor feroce, un mare vânător, având o dietă similară cu cea  marilor prădători. A cunoscut focul, a desenat prin peşteri, a vânat în grup, s-a îngrijit când a fost bolnav şi se pare că ar fi avut chiar şi un limbaj elementar. Specialiştii consideră că omul de Neanderthal a fost foarte bine adaptat mediului, chiar mai bine decât Homo sapiens sapiens, având o cutie craniană mai mare şi fiind cel mai iscusit vânător al timpului său. Comportamentul tehnic al celor doi concurenţi la suprevieţuire a fost similar, iar comportamentul cultural de asemenea apropiat, ambii hominizi având grijă spre exemplu de morţi. Unele date ne spun că cei doi au convieţuit în Europa timp de aproximativ 5000 de ani.  Cu toate acestea, interacţiunea dintre ei a fost minimă, deşi există câteva dovezi arheologice de mixaj genetic. Printre dovezi, se află o mandibulă găsită în România ce are o vechime de 34.000 de ani şi scheletul uni copil de sex masculin găsit în Portugalia, vechi de 24.500 de ani. Ambele mostre sunt privite cu scepticism, mai ales în urma ultimelor studii genetice. Cei mai mulţi dintre specialişti contestă posibilitatea de hibridare genetică între cele două specii ale genului Homo datorită incompatibilităţii genetice. Apoi, hibridarea la mamifere este un fenomen extrem de rar.
Astăzi sunt cunoscute foarte bine diferenţele somatice dintre cei doi hominizi şi se poate trage o concluzie clară: Homo sapiens sapiens nu are legături genetice cu Homo de Neanderthal!
Şi totuşi, la închiderea ediţiei avem informaţii de ultimă oră de la forumul ştiinţific ce sună ca o lovitură de teatru. Dacă până acum datele se refereau strict la ADN-ul mitocondrial, la Institutul Max Planck pentru Antropologie din  Leipzig, cercetătorul suedez  - Dr. Svante Pääbo a reuşit secvenţializarea a 63% din ADN-ul nuclear al presupusei rude. Între concluziile preliminare rezultă că cele două specii ar fi putut evolua dintr-un strămoş comun ce a trăit acum numai circa 300.000 de ani. Printre multe asemănări cu specia umană, Dr. Pääbo găseşte şi asemănari ale genei FOXP2 implicată în dezvoltarea limbajului. Concluziile nu pot fi trase înainte de analizarea şi a altor gene implicate în limbaj. Graţie unui nou sistem de decodare ADN pus la punct de Compania 454 Life Sciences, se pot analiza extrem de rapid simultan mai multe mostre de ADN. Se pare că asemănările celor două specii sunt mai mari decât s-a crezut iniţial şi conform cerectătorului suedez specia umană este inclusă în varietatea ADN a omului de Neanderthal. S-a imaginat chiar şi inginerarea unui Neanderthal din ADN uman modificat şi implantarea lui într-o celulă de ...cimpanzeu. Apoi celula respectivă s-ar reprograma în stadiu embrionar şi s-ar implanta într-un uter de cimpanzeu care ar naşte un aşa-zis Neanderthal. Proiectul este realizabil cât de curând şi este estimat la circa 30 de milioane de dolari.
Pentru antropologi, dispariţia relativ bruscă a lui Homo de Neanderthal este un mare mister. Sunt invocate frigul – glaciaţiunea ce a avut loc acum 40.000 -28.000 de ani şi posibilitatea lui Homo sapiens de a exploata mai bine resursele de hrană. Adică, cum ar veni, deşi Homo de Neanderthal a fost mai bun vânător şi a avut capul mai mare, totuşi a pierdut meciul... Homo sapiens sapiens ar fi trebuit să aibă cel puţin aceleaşi probleme cu frigul şi procurarea hranei, mai ales că era emigrant african, dar se pare că este ca la noi la fotbal: când naţionala pierde meciul, cauza este ploaia şi starea proastă a terenului, jucătorii noştri fiind extrem de tehnici şi având nevoie de un teren perfect... Dacă timp de milioane de ani Terra a fost locuită de o varietate de hominizi aflaţi mai mult sau mai puţin în concurenţă, cum se face că Homo sapiens sapiens, apărut atât de târziu şi de brusc în paginile istoriei, este singurul care a supravieţuit? Evident sunt mulţi specialişti care-şi dau cu părerea şi tot mai multe opinii care spun răspicat că Homo sapiens sapiens nu a fost nici mai adaptat şi nici veritabil superior concurenţilor săi,  în nici un caz, nu în aşa  măsură încât să-i înlocuiască. Concluzia lor este una trist de simplă: ŞANSA A FĂCUT CA NUMAI HOMO SAPIENS SĂ SUPRAVIEŢUIASCĂ!!!
Totusi, la un simpozion pe tema interacţiunii dintre cei dei hominizi organizat de N.Y.U.,  Dr. Stringer avea să afirme că “Omul de Neanderthal nu a avut gene rele, ci a fost lipsit de noroc(!)... omenii moderni ar fi putut să nu aibă nici un efect asupra dispariţiei lui Homo neanderthaliensis. Ei au înaintat de fapt în zone din care Homo Neanderthal dispăruse deja”! De ce dispăruse? Începe să devină palpitant....
Mie cel puţin, îmi este foarte greu să cred în întâmplare, mai ales când ne este aşa de greu să stabilim o filiaţie a hominizilor şi mai ales când astăzi avem de-a face cu rase distincte de Homo sapiens sapiens. Eu cred mai degrabă în programe, în planificare.
Mai cred că în multe studii se pleacă de la premise greşite în căutarea unor magice mutaţii naturale care au avut loc într-o perioadă extrem de scurtă, raportată la scala evoluţiei. Scepticismul unor cercetători cu privire la acceptarea unui alt tip de informaţie îi poate îndepărta de găsirea pistei reale. Supraspecializarea într-un domediu restrâns şi aplicarea sistematică a ochelarilor de cal este cauza cea mai frecventă a drumului spre rezultate „ştiinţifice” false.
Cred că răspunsul la problema de faţă trebuie căutat în altă zonă.  În ecuaţia Terrei sunt alte „personaje” cu capacitatea de-a face magie la nivel de genetică,  cumva în forma proiectului de “recontrucţie” a  omului de Neanderthal, dar cu mult mai abil şi mai tehnic. Aceste personaje trebuie luate în calculul ecuaţiei.
Înainte de concluzii să analizăm alte câteva studii de genetică care deşi vechi de aproape 30 de ani, cred că sunt importante.
În anii '80 cercetători din două laboratoare diferite au făcut studii de genetică de ADN mitocondrial pe 147 de indivizi provenind din 5 regiuni geografice. Ei au elaborat simultan teoria Evei mitocondriale. Este vorba de Douglas Wallace şi colaboratorii săi de la Universitatea Emory şi Allan Wilson şi echipa sa de la Universitatea Berkeley - California. Teoria este sugestiv numită a Evei Mitocondriale. Aşa cum am amintit la noţiunile de genetică, ADN din mitocondrii (organite celulare cu rol energetic) se moşteneşte exclusiv de la mamă, adică, după procesul fecundării ovulului de către spermatozoid, zigotul va avea mitocondrii numai de la ovul. ADN mitocondrial acumulează mutaţiile genetice mai fidel şi mai complex decât ADN-ul nuclear. De aceea, ADN mitocondrial oferă informaţii asupra ADN al generaţiilor trecute; urmărit în evoluţie, teoretic duce în final spre un singur tip de femeie. Ei bine, cele două laboratoare mai sus amintite, au ajuns la concluzia că acel tip de femeie, care înţelegeţi, nu a fost unică, a trăit în Africa Subsahariană cu circa 150.000 - 200.000 de ani în urmă.
Cercetătorii au căutat şi un”Adam”. În anul 2000 Peter Underhill şi colaboratorii săi de la Universitatea Stanford au studiat variaţia genetică a cromozomului Y (moştenit strict pe linie paternă) pe 1000 de indivizi. Rezultatul a evidenţiat faptul că grupuri de Homo sapiens au ajuns la un cromozom Y stabil undeva în Africa acum circa 60.000 de ani. Acestea nu sunt însă decât simple estimări matematice.
 
Teoretic, ADN - mitocondrial al fosilelor studiate ar trebui să fie la fel cu cel al omului modern actual. Curiozitatea constă tocmai în faptul că aceste tipuri de studii au putut dovedi că ADN mitocondrial al omului de astăzi este diferit de cel al lui Homo sapiens modern de acum 35.000 de ani. Asta înseamnă că alte populaţii de Homo sapiens modern (apărute în ce mod?) au înlocuit treptat şi complet populaţiile de Homo sapiens premodern de acum 35.000-50.000 de ani.
Studii în masă, pe mii de oameni, de pe toate continentele, nu au pus în evidenţă nici un ADN mitocondrial atât de vechi. Aceste studii demonstrează deci, ca ADN mitocondrial din noi, în primul rând este foarte asemănător de la un grup populaţional la altul demonstrând o origine comună şi în al doilea rând are o origine relativ recentă. Altfel spus, chiar şi populaţiile de Homo sapiens modern au evoluat uimitor (sau au fost înlocuite în ultimii 35.000 de ani. ) Cum a fost posibil acest lucru?


Vom putea afla oare cu exactitate? Până una alta, hai să aruncăm o privire prin bagajul cultural artistic cu care strămoşii noştri contribuie până astăzi la valorile culturale universale. Astăzi avem posibilităţi tehnice de a ne prezerva creaţiile culturale. Omul primitiv, acel Homo sapiens sapiens modern ne uimeşte şi cu producţiile artistice ale timpului său. A încercat şi a a reuşit cu succes zugrăvirea istoriei timpului trăit. Iată ce desenau strămoşii aborigenilor australieni în Peştera Wandjina acum 30.000 de ani.


Trecând în Africa cam prin aceeaşi perioadă, găsim picturi rupestre din Peştera Itolo, Tanzania. Desenele, estimate ca având 29.000 de ani vechime, reprezintă după mintea mea (şi a multor altora) – discuri tip OZN.

Aveţi mai jos o uimitoare asemănare cu acelaşi tip de OZN –uri ce apar pe fundalul unei tapiţerii din 1538 din Bruges, care reprezintă scene din viaţa Fecioarei Maria.

Şi tot prin comparaţie putem privi o fotografie de iarnă din sudul Norvegiei în care camera surprinde cam aceleaşi forme de discuri... Seamănă?
15 December 2003, 16:16 – Songdalen, Kristiansand

http://www.ufo.no/files/norway.pdf
Ne întoarcem la desenele omului preistoric care vine totuşi cu varianta sa istorică mai mult sau mai puţin credibilă. Pictura de mai jos din peştera Kolo din Tanzania ne prezintă patru fiinţe ciudate ce înconjoară probabil o femeie. Este considerată cea mai veche (circa 20.000 reprezentare a unei răpiri de persoane din istorie). Citiţi capitolele următoare şi veţi alfa de ce… În dreapta se află o altă fiintă care priveşte dintr-un obiect paralelipipedic.
Sursa: www.netscientia.com

Mai jos avem un desen descoperit la Val Comonica – Italia, cu vechime de circa 12.000 ani

Mai nou, “Marele zeu marţian” din Tassili - Algeria are numai 8000 de ani vechime.

Zeul din imaginea de mai sus, pare să fie asemenea unui astronaul NASA cu nava discoidală în apropiere. Băştinaşii contemporani din America de Nord au reprezentări asemănătoare. Pictura de mai jos poate fi admirată în Canionul Sego Utah din SUA şi are o vechime de circa 7500 ani.

În sfârşit, ca să scurtez povestea vă pun în pagină şi un astronaut european de acum 7000 de ani. Statueta a fost găsită lângă Kiev . Cu cât ne apropiem pe axa timpului de istoria mai bine cunoscută, astfel de reprezentări abundă.

În imaginea de mai jos avem Discul Lolladoff, descoperit în Nepal şi datat la circa 9000 de ani vechime. După unii pare să reprezinte în centru un disc ce ar putea fi soarele, dar la fel de bine... un OZN sub care ar fi reprezentat un personal umanoid extraterestru.. Pe de altă parte discul reprezintă o scală extrem de ciudată a evoluţiei având în centru Soarele, din care porneşte o spirală ce începe cu ...un mamifer. Un personaj umanoid este plasat înaintea nevertebratelor, după care scala continuă cu reptile... Ehe, cum ar fi interpretat Charles Darwin imaginea de mai jos?


Şi mă întreb?!... Oare cei ce se ocupă de studiile de genetică a fosilelor hominide nu ar trebui să ţină seama de posibilele “amestecuri externe” în genetica strămoşilor noştri?

Şi ca să rămânem în sfera informaţiei ştiinţifice, menţionez un ultim studiu genetic care mi s-a părut extrem de important. El a fost efectuat de geneticieni britanici în 1996 şi consideră că ADN-ul omului actual provine din cinci grupe populaţionale distincte din punct de vedere ADN. Patru dintre aceste grupe s-au dezvoltat într-o perioadă cuprinsă între acum 40.000 de ani şi acum 20.000 de ani şi au fost populaţii de vânători. Al cincilea grup este de agricultori şi apare brusc acum 10.000 de ani. Din mixtura celor cinci grupe ADN distincte a rezultat ADN al omului modern de astăzi - Homo sapiens sapiens.           

Dacă paleontologia, antropologia, arheologia, ar putea răspunde mai uşor la întrebările: din ce precursori şi în ce modalitate s-au dezvoltat cele patru grupe de vânători, cred că cu greu aceste ştiinţe ar putea răspunde de unde vine grupul de agricultori. Într-un fel, acest fapt este paradoxal, deoarece agricultorii apar ultimii în acest scenariu - acum aproximativ 10.000 de ani. Deja nu mai vorbim de milioane, nici de sute de mii, nici de zeci de mii, ci de o singură zece - zece mii de ani. Fiind o dată recentă, s-ar putea ca cineva să-şi amintească câte ceva. Cine? Noi, cu toţii! Noi, actuala populaţie a Terrei!
   Există o ştiinţă care poate da cu siguranţă răspunsul la întrebarea: de unde vin agricultorii? Această ştiinţă este mitologia - ştiinţa decodificării vechilor scrieri, a conectării informaţiilor vechilor mituri, a cercetării amintirilor noastre scrise şi nescrise. A venit timpul, se pare, să punem de acord informaţia tehnică modernă cu informaţia pe care o putem extrage din scrierile vechi. A ignora în continuare aceste documente, nu mai este de actualitate. Toate mitologiile informează că lumea veche a fost învăţată de zei să cultive pământul şi atribuie principalelor plante agricole - cerealelor şi legumelor - provenienţă extraterestră. A crede că cineva a avut un astfel de program de know-how pe Terra pentru nişte populaţii de vânători ce trăiau primitiv, dar liniştit, doar de dragul transferului tehnologic şi al plăcerii de a vedea aceste populaţii mâncând cartofi, porumb, pâine, orz, etc. este eronat, ridicol, absurd! Legile economice guvernează probabil tot Universul! Programul de schimbare a obiceiurilor alimentare ale unei populaţii nu face parte decât dintr-un alt program mai larg, mai complex, cu obiective exacte, economice în cele din urmă!

    Scurtă incursiune în istoria planetei conform textelor vechi

Pe piaţa mondială se află o mulţime de cărţi ce au drept subiect civilizaţiile premergătoare Potopului. S-a scris despre Atlantida, Hyperborea şi alte civilizaţii dispărute în negura timpului. Dovezile existenţei lor sunt sărace şi acolo unde sunt, se pare că sunt păstrate cu sfinţenie, departe de ochii omului de rând, îndoctrinat în schimb cu teoria darwinistă. Menţionez de pe acum că perioada civilizaţiilor apuse nu face obiectul investigaţiei mele. Cartea mea este bazată pe informaţia oferită de textele vechi şi prin urmare dezbate în special evenimentele istoriei umane imediat premergătoare Potopului şi de după Potop sau mai exact, disecă istoria actualului ciclu de dezvoltare umană.
În această lucrare urmează să demonstrez că  fiinţe extraterestre se joacă inteligent cu genele construind de fapt programe de inginerie genetică extrem de bine conturate în textele vechi.  Intervenţia externă – extraterestră este evidentă pe tot parcursul istoriei noastre, iar această carte încearcă să  răspundă la întrebările  banale: „DE CE?”, „În ce mod?”, „Care este obiectivul?” La o simplă analiză a acestor texte observăm că joaca a început cam de multicel şi nu e vorba de un eveniment relativ recent, ci mai degrabă putem vorbi de o adevărată cascadă de programe genetice despărţite de evenimente catastrofale la scară planetară declanşate de initiatorii programelor. Cele mai multe texte vechi fac referire la patru civilizaţii trecute, acesta fiind al cincilea program de inginerie genetică extraterestră pe Terra (PIG V).
Iată câteva versete din Coran:
8. Şi dacă stelele se vor stinge.
9. Şi dacă cerul va crăpa.
10. Şi dacă munţii se vor dărâma.
12. Pentru care zi s-a dat termenul?
13. Pentru ziua despărţirii!
16. Oare nu i-am nimicit Noi pe cei de-nainte?
17. Acum lăsăm să urmeze pe cei de apoi.
20. Oare nu v-am făcut Noi din apă lepădată?
21. Şi am adus-o într-un statornic.
22. Până la un termen anumit? (LXXVII Sura trimişilor)
“Sura trimişilor” s-ar traduce cam aşa: ce contează că viaţa pe Terra va fi distrusă de momentul apocaliptic?! Oare noi nu am urmat unui astfel de moment? Apocalipsa va face posibil doar un alt program; totul este ciclic, iar ciclul actual de viaţă, de prezenţă a omului pe această planetă se apropie de sfârşit – “de termen”.
Ideea de ciclicitate a P.T. nu aparţine în exclusivitate semnelor Coranului, ci o regăsim din plin şi în alte texte. Spre exemplu, un vechi text mandeean, descrie lumile anterioare. Acest text datat în primele secole ale erei noastre, este, cred eu, cu mult mai vechi. Asemenea altor texte provenite de la această comunitate închisă, “Suferinţele Ierusalimului” este o lucrare copiată după o alta cu mult mai veche. Iată fragmentul de interes pentru susţinerea ciclicităţii programelor zeilor, desprins din lucrarea lui Constantin Daniel intitulată “Scripta Aramaica”:
                 El (Hristos - din context - n.a.) spuse:
                 “Dacă tu vii de la Viaţa cea Dintâi
                 Adu scrisoarea înţelepciunii
                 Şi citeşte-o cu glas tare.”
                 Eu dădui citire începutului scrisorii.
                 Citii despre Adam, despre Eva, nevasta sa,
                 Căpetenie a neamului oamenilor;
                 Citii despre Set, fiul lui Adam, (PIG IV - n.a.)
                 Floarea cea mai desăvârşită pe care am sădit-o
                 În neamurile de oameni şi în lumi;
                 Citii despre Ram şi despre Rud, (PIG I ? - n.a.)
                 Despre lumea nimicită prin sabie şi ciumă;
                 Citii despre Surbai şi despre Sarhabel, (PIG II ? - n.a.)
                 Despre lumea nimicită de foc şi de aprindere;
                 Citii despre Sem, fiul lui Noe, (PIG V ? - n.a.)
                 Despre lumea nimicită de ape.
                 Cine-mi dă ascultare mie,
                 Mie, Omului Divin,....
                 Va avea lăcaş pregătit în Cetatea Luminii,....
                 (Suferinţele Ierusalimului - Cartea lui Ioan)[44] 
    Textul de mai sus aminteşte practic de trei lumi succesive anterioare potopului. Să fie oare acesta numai al patrulea PIG al SD pe Terra? Cred mai curând că  textul a omis unul dintre programe.
    Cartea Maya a Zorilor Vieţii (Popol Vuh) – o veritabilă Biblie mayaşă, descrie şi ea cele 5 omeniri: “Domnii Nobil Baiedulce şi Şarpe cu Pene au venit cu toţi ceilalţi domni. Au fost cinci schimbări de domni şi cinci generaţii de oameni de la începuturile luminii, începuturile succesiunii, ale vieţii şi ale omenirii” (Fragment din Partea a cincea). Popol Vuh mai face o precizare interesantă care este în acord cu Biblia şi Coranul, indicând faptul că Şarpele cu Pene este domnul principal al mayaşilor atât în a patra cât şi în a cincea omenire.
În Biblie, cea mai frumoasă formulare ce priveşte ciclicitatea acestui tip de program, aparţine regelui Ecclesiastul:
9. Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi şi ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare.
10. Dacă este vreun lucru despre care să se spună: “Iată ceva nou”! acesta a fost în vremurile străvechi, de dinaintea noastră.
11. Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost înainte şi tot aşa despre cei ce vor veni pe urmă; nici o pomenire nu va fi la urmaşii lor. (Ecclesiastul - 1)    
           
    Şi totuşi au rămas câteva “pomeniri” de la cei ce “au fost în vremurile străvechi de dinaintea noastră”. Aceste “pomeniri” sunt astăzi prezente în miturile popoarelor şi în relicvele paleoastronauticii. Piramidele egiptene, mayaşe, desenele din Valea Nazca (Peru), terasa şi oraşul subteran de la Baalbeck (Liban), Sfinxul din Bucegi (România), Tiahuanaco (Bolivia), Cuzco (Peru), Machu Pichu (Peru), oraşele subterane de la Kayamakali şi Derinkuyu (Turcia), construcţiile subacvatice din arhipelagul Bimini - relicve ale controversatei Atlantida, galeriile subterane din Peru, căile ferate din Malta, candelabrul din Paracas (Peru), statuile din Insula Paştelui, “figurinele” din podişul Marcahuashi (Peru), megaliţii de la Stonehenge şi multe alte vestigii ale lumilor trecute, alături de studiul modern integrat al miturilor, scrierilor vechi ne pot oferi o istorie oficială, plauzibilă.
Statuile din Insula Paştelui
Avem nevoie, unii dintre noi, de aceasta istorie, acum, pe ultima sută de metri. Nu intenţionez să dedic un capitol paleoastronauticii aici, este foarte mult de spus. S-a scris mult şi foarte bine în acest domeniu. Lucrările aparţin de cele mai multe ori unor pasionaţi de adevăr, de istorie veche, care nu sunt specialişti în domeniile respective. Pasiunile nasc studii valoroase, care le depăşesc deseori pe cele ale specialiştilor. Din păcate, studiile diverselor vestigii ale trecutului apar disparat, sunt trunchiate.
Avem nevoie de o sistematizare şi o corelare a materialului într-un tot unitar care să dea o imagine clară trecutului. O astfel de lucrare se poate face în prezent, avem toate datele necesare.
Maimuţa din Valea Nazca, Peru – un veritabil hibrid menit să intermedieze trecerea de la o populaţie cerească având 4 degete la una cu 5 degete.

Miturile ne lămuresc în mare măsură asupra modului în care trebuie interpretate evenimentele trecute, asupra modului în care trebuie ordonate. Miturile toltecilor vorbesc despre existenţa anterioară a patru civilizaţii, cea actuală fiind a cincea. Am amintit mai devreme de Piatra Aztecă a Soarelui expusă în  Mexico-City, la Muzeul de Antropologie. În fiecare dintre cele patru puncte cardinale este reprezentată câte una dintre cele patru civilizaţii apuse. În centrul “Soarelui” se află reprezentată a cincea civilizaţie. Toate aceste civilizaţii aparţin conform miturilor amerindiene marii perioade a “Soarelui”. “Calendarul aztec” aşteaptă în continuare decodări exacte. Una dintre ele ce aparţine Vaticanului, precizează situarea celor cinci civilizaţii - celor cinci perioade solare, pe axa timpului.
- Prima perioadă solară        - 4000 ani
- A doua perioadă solară       - 4008 ani
- A treia perioadă solară       - 4010 ani
- A patra perioadă solară       - 4081 ani
- A cincea perioadă solară    - 5036 ani

     “Candelabrul” din Paracas - Peru
   Tradiţia vechilor amerindieni ne spune câte ceva despre aceste civilizaţii.
- Prima civilizaţie a fost iniţiată de zeul tăriilor, Ehecoatl. Ajunsă într-un stadiu tehnic, omenirea de atunci care tocmai descoperise tainele cerului, a fost distrusă tot din cer.
-  A doua perioadă, atribuită zeului Tezcaltlipoca a pierit după 4008 ani, ca şi prima.
-  A treia civilizaţie, se spune, cea mai dezvoltată tehnic dintre toate cele 4 perioade trecute, a fost întemeiată, dar şi distrusă de zeul Tlequiaquilo, pământul fiind trecut prin foc!
-  A patra perioadă a fost distrusă prin apă (potopul biblic) de zeiţa Chalchintlicue.
- A cincea perioadă solară este atribuită zeului Quetzalcoatl şi reprezintă o sinteză a celor patru perioade trecute. Ea va fi distrusă folosindu-se toate mijloacele tehnice ce au pus capăt celor patru epoci anterioare şi se spune că sfârşitul ei va face posibil să se întâlnească toate umanităţile din întreg ciclul solar.
Grecii vechi amintesc şi ei în lucrări vechi precum “Istoria” lui Helsiad de existenţa anterioară a patru umanităţi. Herodot, Platon şi alţii ne spun acelaşi lucru.
Cele mai vechi scrieri indiene, vedele, denumesc cele 4 perioade distincte trecute:
- satya yuga – perioada de aur;
- treta yuga – perioada de argint;
- dwapara yuga – perioada de bronz;
- kali yuga – perioada de fier.
   Indienii Hopi, tibetanii şi alte popoare vechi descriu de asemenea mai mult sau mai puţin civilizaţiile apuse în timpuri trecute.
Dacă privim atent aceste perioade, observăm că ultimele două însumează aproximativ 9000 de ani. Biblia descrie pentru această periodă cele două programe distincte despărţite de Potop. Conform tradiţiei amerindiene a patra civilizaţie a fost distrusă prin apă. Datele corespund, deci. Conform calendarului evreiesc potopul a avut loc acum 5170 de ani (5770 - anul evreiesc – de la naşterea lui Noe minus 600 - vârsta lui Noe în momentul potopului). Înţelegeţi că cifrele foarte exacte nu mai sunt extrem de importante pentru noi. Cele cinci perioade însumează ceva peste 20.000 de ani. 
Se pare că  cinci programe s-au derulat unul după altul! Mai mult de 20.000 de ani, zeii au avut o prezenţă aproape continuă pe Terra! Cinci civilizaţii desfăşurate la intervale de 4.000 de ani cu aproximaţie, au fost născute şi distruse de zei. Patru mii de ani constituie o perioadă suficientă pentru naşterea, creşterea, înflorirea culturii unei civilizaţii, mai ales atunci când ai ajutor extern, când ingineria genetică este folosită cu măiestrie.  Se pare însă că 4000 de ani sunt suficienţi şi pentru dispariţia aproape completă a urmelor unei civilizaţii. Câteva cutremure bine plasate, ceva vulcani activaţi, un potop, arme de tot felul (biologice, chimice, nucleare, etc ), mediul, factorul timp, toate la un loc fac greu detectabile urme umane mai vechi de 4000-5000 de ani. Titanicul, cel mai mare vas al anului 1912 s-a scufundat acum mai putin de 100 de ani şi n-a mai rămas mai nimic din el... Oceanul şi-a facut datoria.
Cinci civilizaţii s-au putut derula una după cealaltă sau poate asemenea ultimelor două, una din cealaltă. SD ne prezintă în Biblie civilizaţia a IV-a, legătura cu ultima – cea actuală, dar şi elemente ale civilizaţiei viitoare. 
Textele vechi prezintă toate caracteristicile de program ale civilizaţiei în curs tocmai pentru a înţelege modul în care s-au dezvoltat şi evoluat toate celelalte 4 civilizaţii. Germenii vieţii au trebuit reimplantaţi după fiecare “moment apocaliptic”, cu rapiditate. Distrugerile acestor “apocalipse” nu au fost complete. Toate supercivilizaţiile extraterestre prezente pe Terra, s-au cârpit de fiecare dată cu material genetic de la un program la altul. Aceasta este explicaţia faptului că A.D.N. din noi are componente din mai multe grupe A.D.N. dezvoltate în ultimele zeci de mii de ani. Timpul în care Homo Sapiens Sapiens şi-a extins prezenţa în detrimentul omului de Neanderthal, acum 20000 – 35000 de ani a fost timpul de preselecţie a grupurilor genetice ce aveau să intre în programele de inginerie genetică. „Migraţia” lui Homo Sapiens sau mai bine zis implantarea lui s-a făcut tehnologic şi nu este nici pe departe un fapt natural. Cea mai mare dovadă în acest sens este marea omogenitate a raselor actuale ale Terrei. Avem urme ale unei activităţi externe mai intense în perioada cuprinsă între acum 30.000 de ani şi acum 20.000 de ani când aparenţii noştri strămoşi desenau prin peşteri nave de tip OZN şi fiinţe ciudate îmbrăcate în costume spaţiale. Selectarea şi modelarea genetică a acestor grupuri, cu metode pe care le veţi găsi descrise în etapele următoare ale PIG, a  fost dirijată de civilizaţii extraterestre cu interese bine determinate. Nu a fost vorba vreodată de un experiment, ci numai de un program extrem de bine stabilit. Împingerea şi distrugerea sistematică a celorlalte populaţii nedorite cum a fost populaţia de Neanderthal acum 33.000-34.000 de ani, s-a făcut tehnologic, cu mijloace moderne, prin metodele ce le veţi găsi, de asemenea, în etapele următoare ale PIG. Este doar o ipoteză, dar care răspunde coerent multor întrebări.
Nu ştim exact ce grupuri au fost selectate şi mai ales ce mixaje genetice au fost făcute. Nu este exclus ca în acele mixaje să fi fost folosit inclusiv clasicul om de Neanderthal sau gene mixate provenind din afara Terrei. Orice răspuns este posibil şi personal mă îndoiesc că genetica va da un răspuns extrem de coerent şi de exact. Singurul răspuns corect ar putea să ni-l dea EI (fiinţele extraterestre), dar cred că nici ei nu mai ştiu cu exactitate!!! Selecţia genetică pentru PIG I trebuie să se fi terminat acum circa 21000 de ani, căci atunci PIG I a intrat în linie dreaptă. Selecţiile genetice au fost desăvârşite pe toate continentele căci zeii şi-au derulat simultan programele. Ulterior, fiecare civilizaţie, respectiv fiecare marcă genetică dezvoltată şi-a pus amprenta genetică, mai mult sau mai puţin, pe A.D.N. prezent astăzi în noi. De asemenea, fiecare marcă genetică a adus cu siguranţă şi gene din afara Terrei sau cel puţin gene puternic prelucrate în laborator!
                
Toltecii ne spun un lucru important: fiecare perioadă solară a avut un şef de program distinct, care a coordonat etapa de la un capăt la altul. Asta înseamnă că fiecare perioadă solară (observaţi că sunt relativ egale ca durată terestră) se desfăşoară pe parcursul unei generaţii de îngeri. Foarte probabil, îngerii produşi după fiecare program, arată uşor diferiţi somatic de la un program la altul, aşa cum şi tandemul lor genetic – civilizaţia umană arată diferit de la un program la altul. 
Ce polimorfism genetic exista acum 20-40 de mii de ani? Ce polimorfism genetic au indus zeii în perioadele trecute? Populaţiile cu 4, cu 5, cu 6 degete, piticii, uriaşii, toate nuanţele de culoare ale umanoizilor trecuţi se află pe reprezentările relicvelor paleoastronauticii. Toate stau mărturie multitudinii formelor genetice inteligente, a unui A.D.N. intens prelucrat, adaptat permanent unor nevoi care nu au fost ale noastre. De la un program la altul, supercivilizaţii extraterestre au modificat uşor structura, secvenţialitatea nucleotidelor din A.D.N., conform raporturilor necesităţi/posibilităţi; cost/beneficii, ajungând astăzi la structura pe care o cunoaştem.
Programul zeilor a fost flexibil, întotdeauna adaptat. Evoluţia genetică de-a lungul acestor cinci programe a fost conformă cu necesitatea de evoluţie genetică a raselor extraterestre. Aşa se face că tipurile somatice ale celor cinci programe nu seamănă întru totul genetic. Miturile, sculpturile, desenele ne spun aceste lucruri.
Se pare că relicve ale populaţiilor vechi, găsite de zei pe Terra, mai puţin prelucrate de zei, mai există încă în diverse colţuri ale globului. Protejat de cele două lanţuri ale Anzilor, pe platoul muntos dintre ele, în insulele artificiale ale lacului Titicaca, poporul uro a supravieţuit celor patru cataclisme majore ce au măturat civilizaţiile trecute. Cornelia Petratu şi Bernard Roidinger, îl citează într-o carte magnifică – “Pietrele din Ica” pe etnologul Jean Vellard – care a trăit mult timp printre indienii uro, astăzi degeneraţi, transformaţi genetic. Aceştia se autocaracterizează:
“Noi, ceilalţi, noi, locuitori ai locului, noi, care ne numim cot-sun, noi nu suntem oameni. Ne aflăm aici dinaintea incaşilor, ba chiar înainte ca tatăl cerului, Tatiu să fi creat oamenii, pe aymara, pe checina, pe albi. Am fost aici înainte chiar ca soarele să înceapă să lumineze pământul, când era luminat doar de lună şi de stele. Pe vremea aceea Titicaca era cu mult mai mare decât azi. Părinţii noştri au trăit începând de atunci pe aceste locuri. Noi nu suntem oameni. Sângele nostru este negru, de aceea nici nu îngheţăm de frig. Nu simţim frigul nopţilor deloc. Noi nu vorbim o limbă omenească, iar oamenii nu ne înţeleg. Capetele noastre sunt altfel decât cele ale altor indieni. Suntem foarte bătrâni, suntem cei mai vechi. Noi suntem locuitorii locului, numit      cot-sun. Noi nu suntem oameni!” [45]
     Cot-sun susţin că strămoşii lor au construit Tiahuanaco!
Dar, poate mai tulburătoare decât existenţa neoamenilor este ceea ce Karl Brugger, citat de Erich von Däniken, a numit cronica de la Akakor.
    Aceasta conţine istoria scrisă a tribului Ugha-Mangulala. Istoria prezentată în date exacte de Tatunca Nara – şeful tribului, consemnează prezenţa zeilor în diverse perioade. Istoria scrisă a tribului începe odată cu prima plecare a zeilor după o prezenţă continuă de peste 3000 de ani. La scurt timp după plecarea lor a avut loc un potop inimaginabil însoţit de cutremure şi schimbarea climei planetei, în urma căruia au rămas foarte puţini supravieţuitori. Se pare că potopul este specialitatea zeilor. Acest potop menţionat de cronica de la Akakor a avut loc acum 16.396 de ani! (14.386 î.e.n.). Istoria tribului menţionează două catastrofe majore, iar tribul ştie că a treia este iminentă! Indienii Ugha-Mangulala păstrează amintirea scrisă a zeilor şi a forţei lor tehnologice. Chiar dacă nu corespund în totalitate perioadelor solare ale calendarului aztec, evenimentele surprinse în Cronica de la Akakor sunt de luat în seamă. Akakor 
 
Ollantaytambo - Peru 

înseamnă “A doua fortăreaţă”. Ea a fost construită acum aproximativ 14 milenii şi urmează primeia, a cărei construcţie se pierde în negura timpului. Interesant este că toate triburile, populaţiile, care au supravieţuit catastrofelor trecute au locuit în munţi înalţi pe platourile montane (tibetanii, Uro, Aymara, Dropa, Ham, etc.). Munţii le-au asigurat supravieţuirea.

Perioada solară, ciclul solar se apropie de sfârşit... Când va mai fi posibil un nou ciclu? Nu ştiu, dar ceea ce ştiu este că Terra, bătrâna planetă, poate oferi curioşilor mai multe enigme decât ne putem închipui.
Alte informaţii ce contazic istoria oficială a omului
V-am prezentat deja ambiguităţile specialiştilor şi dificultăţile găsiri unui drum evoluţionist “normal” al lui Homo sapiens sapiens. “Problemele” evoluţionismului sunt însă cu mai mari decât par la prima vedere.
Specialiştii estimează că germenii vieţii au apărut pe Terra acum 3,5-3,3 miliarde de ani. Evoluţioniştii atribuie evoluţiei omului ultimele 15 milioane de ani, fără a exista certitudine în acest sens. Conform evoluţionismului, omul nu are ce căuta     într-un trecut mai îndepărtat. Şi totuşi, arheologia, geologia ne spun altceva. Dacă straturile geologice sunt interpretabile ca vechime, dacă o urmă de bocanc sau de picior desculţ de om ar putea fi văzută de unii ca o ghiduşie a naturii, de departe cele mai tulburătoare mărturii ale existenţei omului în timpurile străvechi, sunt pietrele din deşertul Ica, situat nu departe de valea Nazca – altă relicvă a inteligenţei umanoide ce provine nu ştiu din ce timpuri.
În deşertul Ica s-a găsit în anul 1966 un mare depozit de pietre gravate, superb finisate ce reprezintă omul trăind alături de dinozaurieni! Astăzi ştim bine că dinozaurii au trăit în intervalul de acum 230 până acum 65 de milioane de ani în urmă. Paleoantropologia a catalogat circa 125 de tipuri de dinozaurieni. În colecţia particulară a doctorului Cabrera din Lima, unde se află peste 17.000 de pietre din deşert, pot fi observaţi toţi aceşti dinozaurieni, dar şi alţii care completează o listă de 250 de specii! Ca să ne bulverseze şi mai mult, pietrele îşi permit să prezinte configuraţia continentelor în vremea gravării pietrelor – configuraţie ce probează astăzi teoria derivei continentelor!

Om calare pe Triceratops.... dinozaurian ce a trăit acum 65-68 de milioane de ani


În multitudinea imaginilor gravate, apar oameni cu aspectul somatic al statuilor din Insula Paştelui, care practică chirurgie cardiacă pe cord deschis cu circulaţie extracorporeală cu pompă sau oameni care zboară cu aparate mai mult sau mai puţin sofisticate. Probabil că civilizaţia lor ajunsese la un stadiu de dezvoltare asemănător omenirii noastre de astăzi. Oare descifrarea echivalentului de atunci al Bibliei să-i fi determinat pe acei oameni să-şi marcheze existenţa prin pietre gravate? Oare este momentul să începem şi noi codarea mesajelor pentru o posteritate îndepărtată? Oare dispariţia dinozaurilor să fie legată de încheierea unui program din acest ciclu nenorocit? Cert este că banala piatră a păstrat mesajul mai bine decât orice capsulă metalică conţinătoare de microfilme, benzi magnetice sau alte posibilităţi de înscriere a informaţiilor. Pietrele vorbesc şi comunică mai ales, cu orice fiinţă inteligentă, indiferent de stadiul tehnic în care a ajuns.
Pietrele din deşertul Ica sunt în perfect acord cu alte descoperiri mai vechi ce regăsesc omul alături de dinozaurieni. Astfel, în apropierea oraşului Glen Rose din Texas – S.U.A., în albia râului Paluxy s-au descoperit zeci de amprente de dinozaurieni perfect păstrate. Curiozitatea constă în alăturarea la aceste urme a unor amprente de tălpi gigantice de om, ca şi cum dinozaurii ar fi fost urmăriţi de oameni! Amprentele, foarte clare, constituie o imposibilitate filogenetică pentru evoluţionişti. Sfidează timpul şi teoriile în vigoare construite asiduu de om.      
Fără a dori să fac un tablou complet al zonelor interzise ale istoriei în care omul a călcat, menţionez şi eu că Dr. Wilbur Burroughs – geolog la Berea College din Kentucky a descoperit în 1931 aproape de Mount Vernon urme de om comparabile cu ale noastre, cu o vechime de două sute cincizeci de milioane de ani!
Doru Davidovici înscrie în celebra “Lumi galactice” găsirea unei arme sofisticate, ca picată dintr-un film S.F., într-un strat geologic datat la 250 de milioane de ani vechime, într-o mină din S.U.A. Şi ca şi acum aceste exemple nu ar fi deajuns, în 1968 William Meister, colecţionar de fosile de trilobiţi descoperă un trilobit peste care s-a imprimat o urmă de bocanc! Este celebra urmă interpretată ca aparţinând unui astronaut. Trilobiţii au fost prezenţi în istoria Terrei acum 500-400 milioane de ani! Cu asta închei şirul enormităţilor istoriei omului, deoarece domeniul cărţii este altul.
Am vrut să subliniez încă de la începutul lucrării că ştiinţa oficială este departe de a ne oferi un răspuns coerent la întrebările privind originea noastră. Chiar descoperitorul moleculei de ADN – laureat al premiului Nobel  - ....Creek este de părere că molecula de ADN este cu mult prea complicată pentru a fi evoluat doar in 3,3-3,5 miliarde de ani. El este adeptul panspermiei direcţionate, adică a implantării voite, tehnice a vieţii pe Terra cu sonde spaţiale moderne. Se consideră că meteoriţii căzuţi pe pământ nu oferă condiţii de supravieţuire a materiei organice.  

Cu asta închei şirul enormităţilor istoriei omului, deoarece domeniul cărţii este altul.
În încheierea acestui capitol, vă prezint informaţia biblică cu privire la facerea lumii şi momentul apariţiei omului pe Pământ. Aruncăm o privire în capitolul 1 al Genezei, intitulat “Facerea lumii”.
 Biblia împarte vârsta Terrei în şapte zile. Teoretic, “zilele” biblice trebuie să fi fost egale. Dacă Terra are vârsta sistemului nostru solar – 4,5 miliarde de ani, atunci o zi a Facerii este de aproximativ 650 de milioane de ani.
În capitolul 2 al Facerii aflăm că în ziua I Domnul a făcut lumină şi nimic altceva. În primii 650 de milioane de ani pământul s-a răcit: „... Ci numai abur ieşea din pământ şi mugea toată faţa pământului.” (6) În ziua a doua, în intervalul de la 650 milioane de ani la 1,3 miliarde de ani:... a zis Dumnezeu: “Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să se despartă apele de ape”! Şi aşa a fost. (6) Tăria a numit-o Dumnezeu cer... (Facerea 1-8). În ziua a treia, în intervalul de la 1,3 la 1,95 miliarde de ani apar uscatul, continentele. Tot în acest interval:...a zis Dumnezeu: “Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţa în sine, după fel, pe pământ”! Şi a fost aşa.
(Facerea 1-11) În ziua următoare – intervalul de la 1,95 la 2,6 miliarde de ani au început să se deosebească anotimpurile, zilele, anii. Decizia Domnului a fost ca pe “tăria cerului” să fie doi luminători Soarele şi Luna: “... luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii”.
(Facerea 1-16) Biblia insistă: “...le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului...” (Facerea 1-17)
Observaţi că dacă intervenţia lui Dumnezeu este inexistentă până la acest eveniment, pământul dând verdeaţă “din sine”, “după felul” specific Terrei fapt menţionat în două versete identice 11 şi 12, în ziua a patra apare prima acţiune clară: Domnul a făcut în acest interval de 650 milioane de ani atât Soarele – asimilat în Biblie cu SS (staţia supercivilizaţiei dumnezeului biblic) cât şi Luna – montată “pe tăria cerului” – pe orbită. Stelele le putem identifica cu sateliţii orbitali de mici dimensiuni, dar în această perioadă încă nu-şi au rostul. În ziua a cincea încep “să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări pe întinsul tăriei cerului” – Facerea 1-20. Acest interval de viaţă în ape şi aer – cu peşti şi păsări este cuprins între 2,6 şi 3,25 miliarde de ani. În ziua a şasea – intervalul de la 3,25 la 3,9 miliarde de ani Dumnezeu va face toate celelalte vieţuitoare, iar spre sfârşitul acestui interval îl face şi pe om, dar nu oricum:
26... “Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile care se târăsc pe pământ şi tot pământul”! (Facerea 26-1)

    Acesta este primul om făcut de Dumnezeu, după care timp de o zi s-a odihnit – 650 milioane de ani de odihnă. Trebuie să-l credem. Nu întâmplător, numai după acest timp de odihnă apare cap.2, distinct, separat, în care Dumnezeu reia facerea omului, a lui Adam. Să reprezentăm axa timpului cu cele şapte zile într-o ordine inversă, deoarece noi obişnuim să spunem: Cutare eveniment a avut loc acum x ani!
    Observaţi că evoluţia filogenetică modernă este în acord cu cea din geneză. Viaţa apare acum 3,25 miliarde de ani într-o ordine firească evoluţionismului de la simplu la complex. Omul însă, primul om, apare acum 650 de milioane de ani. El este implantat pe Terra având caractere genetice asemănătoare îngerilor SD care îi dau un prim timp de odihnă.
Biblia descrie  apoi ultimele două programe, ultimele două corecţii genetice în evoluţia omului terestru, ce au avut loc în ultimele 9.000 - 10.000 de ani. De această perioadă mă voi ocupa în această carte.
Este posibil ca omul premodern a cărui origine este presupusă în Africa Subsahariană şi Orientul Mijlociu să fi fost selectat, înnobilat genetic, modelat, adaptat dezideratului genetic, într-o perioadă relativ lungă, ce începe acum circa 150.000 – 200.000 de ani. Personal, mă îndoiesc că zeii au acţionat cu mijloacele specifice ingineriei genetice şi protecţiei genetice de-a lungul întregii „evoluţii” a omului sau dacă vreţi a primatelor, deoarece perioada este cu mult prea lungă, iar programul ar deveni neeconomic. Cred însă că rudele noastre din spaţiul cosmic au susţinut tehnic salturile “evolutive” în punctele cheie cum ar fi: adoptarea staţiunii bipede, apariţia genului Homo, apariţia lui Homo sapiens timpuriu, ş.a.m.d.,! Veţi vedea în capitolele următoare că ingineria genetică face salturi spectaculoase într-un timp relativ scurt. Apreciez că zeii ar fi putut realiza tot programul de transformare genetică de la ramapitheci la omul de astăzi în maximum 100.000 de ani, având la dispoziţie tehnicile descrise în etapele următoare de PIG. Cu toate astea, avem o periodă de „evoluţie” de câteva milione de ani.  Cred că limita impusă de distorsiunile temporale (jocul timp terestru - timp prin prisma civilizaţiilor extraterestre) şi preţul de cost (eficienţa) al fiecărei etape ale unui astfel de program, fac din ipoteza intervenţiei asidue lui Dumnezeu în fiecare etapă a evoluţiei omului, o ipoteză de neluat în calcul. Acum, cunoscând posibilităţile tehnice ale fiinţelor extraterestre, chiar şi eu aş putea să elaborez pentru ei programe scurte, eficiente economic, cu etape puţine ce asigură la timp îndeplinirea dezideratului.
   Astfel, deşi nu sunt autorizat să o fac, atribui etapele lungi de transformare a primatelor inferioare în omul premodern, parţial evoluţiei naturale. Din acest stadiu, zeii au modelat “destinul” genetic al lui Homo sapiens premodern către noi. Astfel, împac şi capra şi varza, considerând valabile, în parte, atât evoluţionismul cât şi creaţionismul, fiecare fiind bine reprezentate pe axa timpului. A nega evoluţionismul înseamnă a nu avea habar de genetică, de biologie, de ştiinţă în general! A nega creaţionismul înseamnă a ignora textele vechi, a păta amintirea strămoşilor noştri îndepărtaţi, a refuza conştient informaţii tehnice din trecut, dar care aparţin viitorului.


CONCLUZII
 1. Ştiinţele moderne sunt departe de-a ne oferi un răspuns coerent cu privire la originea omului, mai ales asupra istoriei ultimlor 30.000 de ani.
 2. Textele vechi, indiferent de aria de provenienţă, ne spun toate cam acelaşi lucru şi anume: în ultimii 20.000 de ani s-au succedat pe Terra cel mai probabil cinci civilizaţii, toate dezvoltate prin impulsul zeilor, cele precedente fiind distruse succesiv chiar de către iniţiatorii lor.
 3. Merită să aruncăm o privire în textele vechi pentru a investiga obiectivele zeilor....

107 comentarii:

 1. Nu am vazut sa se analizeze si un profil Psiho-Sociologic al acestor entitati extraterestre, care se cred dumnezei, zei, sau ce doresc sa fie...
  Stiu, concluzia este sinistra... dar totusi merita sa fie spusa si altor oameni.
  Cum oameni fortati sa venereze zei/dumnezei falsi pentru a fi tinuti in sclavie sub forma unor cicluri repetitive, de testare a rasei umane. Cu siguranta nu sint zei/dumnezei.
  Sint o rasa parazita cu mentalitati decazute, primitive (chiar daca tehnologic sint net superiori noua, omului, dar d.p.d.v. moral...) cu o inclinatie morbida catre melodrama, ce-si fura tehnologii avansate unii altora si in ultimul rind, conducind prin frica si intimidare.
  EI ne privesc, asa cum noi privim insectele.
  Probabil, in acest Univers infinit, exista si alte fiinte care doresc sa ne ajute sa evoluam, dar CEVA ii impiedica s-o faca.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In cultura personala(as vrea fara laude) exista doi mari cercetatori a istoriei legate de itervetionismului asupra omenirii. Cei doi se numesc Corrado Malanga si Toni Victor Moldovan unul profesor si celalalt medic. Vedeti aici cam cum abordeaza aceiasi problema Malanga.....https://www.youtube.com/watch?v=DjP3cnTE30U&t=867s

   Ștergere
 2. Anonim, profilul psihologic sau sociologic al acestor entitati are aceeasi valoare pentru ei ca aceea pe care furnicile o emit despre noi cand le calcam musuroiul in picioare.
  Suna totusi destul de interesant de facut o analiza a acestor entitati de vreme ce nu se pot desparti de oameni. Din punctul nostru de vedere sunt doar capuse cu o forma mai aproape de a noastra decat de a arahnoidelor dar totusi...tot capuse sunt.
  Eu as ridica alta intrebare la fileu. Cum ii deosebim de oameni caci ma indoiesc de metoda din "They Live" . Presupun ca exista cateva deosebiri majore dar sa nu cadem in extrema si sa ne inchipuim ca sunt niste gusteri verzi cu piele de om pe ei.

  RăspundețiȘtergere
 3. Anonim,
  Aşa este ... aveţi dreptate. Şi eu am încercat să-i înţeleg şi să judec, atât cât am putut de pe poziţia lor. Scriam pe undeva că suntem toatal compatibili cu ei, că modul în care au scris textele vechi dovedeşte cu vârf şi îndesat compatibilitatea în simţire, morală, judecată, etc. Cred mai mult decât atât , că diversitatea profilului psihologic extraterestru este cu mult mai mare şi include complet profilul psihologic uman, după cum abilităţile emoţionale şi intelectuale extraterestre le includ total pe cele umane. Şi totuşi este doar un program.... Aşa cum ţăranul se ataşează de pui, sau de porc, care până la urmă devine un produs alimentar şi ei sunt ataşaţi de omenirile pasagere pe care le produc. Pentru noi EI sunt zei, dumnezei şi alţii nu avem şi nici nu cunoaştem, ci doar sperăm să existe. Foarte probabil .... că există şi alţi EI mai etici, mai „drepţi”, sau poate alţii sunt pe trepte intermediate de dezvoltare, care nu au astfel de programe, care provin din reproducere sexuată şi care ar dori să ne ajute....dar nu au nici o şansă să o facă.

  Deocamdată, pentru perioada „actuală” ca şi pentru următoarele mii de ani, Terra este proprietatea exclusivă a unei federaţii galactice locale ce foloseşte această planetă ca fermă pentru cultura propriei substanţe genetice energetice – sursă primordială în asigurarea perpetuării speciei LOR , a existenţei LOR, în cele din urmă.

  O seara bună!
  Cu drag, Toni Moldovan

  RăspundețiȘtergere
 4. Cum ii deosebim....

  Depinde din ce rasă fac parte. Diversitatea rasială (în limite exclusiv umanoide) este extremă, cu mult mai mare decât diversitatea rasială de pe Terra. Sunt suficiente cărţi care au clasificat deja rasele extraterestre observate pe Terra, aşa cum s-au priceput unii, tipologia observată în fenomenul OZN fiind extrem de diversă (unele cărţi clasifică până la 70 de rase, numărul lor real fiind, cred eu, cu mult mai mare). Ascultaţi interviurile din Camelot Project şi din Disclosure Project. Spre exemplu, Bob Dean, afirmă într-un interviu că la Pentagon lucrează câteva fiinţe extraterestre cu aspect uman, care ar fi greu de deosebit de noi. Este posibil.... aproape orice este posibil în domeniul asta, inclusiv poate ca anumite fiinţe extraterestre să poată fi proiectate cu corpuri fizice extrem de apropiate de rasele umane. Nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim la "germenii" programului viitor, fiinţe cu caractere hibride între genetica actuală şi cea a viitorului program, pe care fiinţele extraterestre le proiectează deja, cred eu. Acestea au nevoie de 2-3 generaţii succesive de hibrizi protejaţi pentru a ajunge la standardul genetic dorit în viitor.
  Toţi aceştia trăiesc, cel puţin parţial, printre noi, ceilalti.... Voi ... de care sunteţi?!

  TVM

  RăspundețiȘtergere
 5. Salutari,

  Pentru o persoana din acest secol, unul dintre multele manuscrise medievale (bineinteles, contestate), in care sunt relevate
  anumite imagini, idei tulburatoare, se numeste - Biblia Olandeza, unde se evoca ideea - INTERVENTIONISMULUI!

  Cand aveti timpul necesar, recomand sa vizionati o emisiune din Romania, numita Codul lui Oreste. Intr-una din emisiuni a fost invitat Codrin Stefanescu. Domina sa, detine cateva astfel de manuscrise.
  http://www.antena2.ro/video/codul-lui-oreste_4411

  Va multumesc pentru intelegere.  P.S. Daca aveti amabilitatea poate raspundeti si celor care si-au expus propriile pareri, existand totusi un mic dialog. Multumesc inca o data.

  RăspundețiȘtergere
 6. 1. O intrebare grea si pentru dumneavoastra Dle Moldovan mi se pare ca a fost: de ce ni s-a permis sa ne dezvoltam tehnologic atat de mult? Pietrele de la Ica prezinta o civilizatie avansata dar totusi un razboinic calare pe un dinozaur inseamna ca nivelul era oarecum limitat, nu? Are legatura cu faptul ca LI a avut controlul pe Terra in ultimii 2000 de ani si ca ei au dorit omenirea avansata tehnologic pentru a-i folosi ca aliati sau ca si carne de tun?
  2. Sfarsitul programului va fi pornit de decodificarea Bibliei si prin revenirea SD. Este in puterea LI sa amane Apocalipsa prin "pacificarea" si controlul Irakului? Pot ei castiga timp prin asta?
  Multumesc.
  Cu respect,
  Ender Wiggin

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca consideram ca in universul cunoscut noua pot exista civilizatii care apar la distante si timpi diferiti(exemplu, difertnetele intre doua civilizatii pot fi si de un milion de ani) atunci intelegem ca ce ni se permite noua tehnologic este apa de ploaie pe langa ce avans au ET in cauza.Poate pe entomologi sa ii intereseze cum isi construiesc termitele musuroiul.

   Ștergere
 7. Anonim

  Răspuns: Am să-mi fac timp să vizionez emisiunea. Numărul documentelor vechi este uriaş şi nu încape nici o îndoială că toate relatează cam aceleaşi aspecte cu privite la intervenţia externă.. Caracterul lor este holografic, adică fiecare dintre ele descrie “totul” din punctul de vedere al documentului local. Citindu-le pe toate, ne dăm seama de amploarea şi minuţiozitatea întregului PROGRAM.
  In privinţa, răspunsurilor mele, mie mi se pare că răspund îndrebarilor. Chiar dacă nu o fac elaborat, ci numai în limita timpului liber zilnic, chiar dacă nu o fac imediat, la timp, incerc să raspund intervenţiilor Dv..

  Cu stima, Toni Moldovan

  RăspundețiȘtergere
 8. Dl. Ender Wiggin

  Răspuns:

  1. Pietrele din deşertul ICA arată omul TEHNIC convieţuind cu dinozaurii. Chiar dacă un “războinic” călăreşte un triceratops, poate că acel războinic are în buzunar un “I-PHONE”, şi poate că nu era război, ci la o plimbare cu triceratopsul, pe post de cal de agrement. Pietrele arată cred o civilizaţie care o depăşeşte tehnic pe a noastră, pe lîngă aparate de zbor şi intervenţii chirurgicale pe cord, apar imagini cu recoltare de creier care este probabil destinat conservării şi reflolosirii ulterioare – stadiu la care medicina noastră nu a ajuns. Pietrele în sine sunt piese IT, fiind mai grele decât pietrele normale, avînd un miez de bazalt şi fiind acoperite cu o altă piatră care este gravată. Din punct de vedere tehnic, este confirmat faptul că cel mai rezistent mesaj în timp este reprezentat de piatra gravată.

  2.Poate că pentru noi, această ”piesă de teatru” numită de mine ”Programul Terra” are o mulţime de puncte nereuşite. Spectacolul s-a jucat de câteva ori până acum – se pare că este a cincea “reprezentaţie”. Fiecare dintre cele patru civilizaţii anterioare au ajuns la un grad de dezvoltare tehnică avansată.... din punctul nostru de vedere, adică în fază industrială, eventual postindustrială. Diferenţa dintre tehnologia noastră şi a LOR este însă de departe confortabilă...în avantajul LOR. Nici noi, şi nici cei dinainte nu am avea vreo şansă cât de mică să modificăm ceva în program în favoarea noastră.. Evident că mi-am pus şi eu această întrebare, care în ultimii ani, mai ales de când ştim mai multe despre “Codex Alimentarius”, despre GMO , despre Monsanto, etc a primit un răspuns în continuă modelare. Cred că regizorul “piesei de teatru” preferă să rămână în culise, aproape anonim pe parcursul întregii perioade. Doar la sfarşitul reprezentaţiei apare pe scenă, atunci când aproape toţi actorii şi spectatorii sunt deja... dispăruţi (morţi). Cred că regizorul se ocupă destul de detaliat şi extrem de competent de fiecare act al piesei. Spre final, preferă ca actorii şi spectatorii să dispară datorită forţelor aparent interne. Evident că ar fi putut la fel de bine să radă de pe faţa planetei civilizaţia noastră acum 100 de ani. Ar fi fost cu mult mai simplu şi din punctul meu de vedere.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Interesant articol. La fel și comentariile.
   După gravura unor pietre ați dedus că acei oameni erau evoluați ca și tehnică, deși desenul însuși nu are o imagine fotografică, cum gravează artiștii zilelor noastre sau gravura 3D, nici măcar ca a artiștilor de acum 500 de ani nu e. Aspectul și îmbracămintea călărețului e cam tribală, la fel și poziția, atitudinea și privirea. Știați că în Papua Noua Guinee, în zilele noastre, oamenii acelor locuri au un ritual canibalist? Le scot inima și creierul rudelor decedate pt a le mânca.
   Dacă ei ar imprima pe pietre acest ritual, probabil cei care ar găsi acele pietre ar putea crede că au o tehnică avansată prin care fac transplant de creier și inimă. Depinde de cum interpretezi lucrurile.
   Unele informații de pe blogul dvs îmi par veridice dar nu în totalitate și nu întotdeauna așa cum sunt interpretate.

   Ștergere
 9. Se pare însă că doresc ca forţa motrice autodistructivă să ne aparţină. Asta se face în extrem de mică măsură cu războaie de tipul ultimului război mondial, ci mai degrabă cu iradierea populaţiei cu accidente de tip Fukushima (HAARP), prin iradiere cu ELF (unde electromagnetice cu frecvenţă extrem de joasă) şi mai ales cu programul alimentar modificat genetic în care nu este programat să dispară 80 -90% din populaţie aşa cum auziţi, ci , după mine, 100%, dacă se poate. Am intrat deja în zona de distrugere a programului şi cred că mai urmează circa 2-3, maxim patru generaţii. Cu fiecare generaţie care va ingera GMO (produse după părerea mea elaborate în laboratoare hibride NWO – extraterestre), oamenii vor fi mai bolnavi, explozia de malformaţi, canceroşi, alergici, boli imunitare va fi de nestăpânit şi, la scară planetară, copiii debilitaţi fizic şi mental, cu timpul vor fi incapabili să producă urmaşi, fiind sterili, infertili. Mitul asirian al potopului povesteşte cum zeii “au închis pântecele poporului”. Până mai acum câţiva ani îmi era neclar cum au făcut-o, acum este evident.

  3. Toate rasele extraterestre implicate pe Terra doresc înlocuirea sinergică a actualului program. Noi suntem doar nişte bieţi spectatori manipulaţi în ordine de zei, de noua ordine mondială, care le este direct subordonată şi care cunoaşte cel mai bine detalii de program (dar nu au ce să facă, decât să se conformeze dictatului) şi mai departe ştiţi: CNN, BBC, etc, industria farmaceutică, alimentară, etc , adică mica manipulare zilnică, ce acţionează sinergic cu marea manipulare.... În ceea ce priveşte LI, foarte probabil că au şi EI necunoscutele lor, variabilele lor în marea ecuaţie, dar astea ţin cred eu mai puţin de factorul uman, ci mai mult de factorul extraterestru – SD şi de alte forţe extraterestre pe care le putem doar bănui..... Poate NWO ştie cu mult mai mult decât bănuim noi, dar se pare că toţi cei care ştiu, cunosc un adevăr parţial.

  RăspundețiȘtergere
 10. Sautari !

  Intrebare : exista pe undeva prin textele vechi, interdictia pusa de zei oamenilor, pentru a nu se sinucide ? Sau este doar inventia religiilor ?
  Daca exista interdictia, care este motivatia ( in interesul Lor, desigur ) ?

  RăspundețiȘtergere
 11. Eu nu am găsit nici o astfel de interdicţie. Cred că este o găselniţă a religiilor.

  Dacă o astfel de interdictie ar fi real încrisă în texte, ar părea extrem de logică. Moartea unui exemplar din program s-ar face de preferat în condiţii speciale în care CS ar putea fi captat. Morţile accidentale datorate oricărei cauze erau cel puţin teoretic, nedorite de către EI.

  O seară bună!

  TVM

  RăspundețiȘtergere
 12. Acuma devine si mai confuza chestiunea : de ce nu puteau fi captate ( erau nedorite ) CS provenite din morti accidentale ? Ma gandesc ca in fiecare minut cineva murea ( de batranete ).... de ce unele Cs puteau fi captate si altele ( morti accidentale nu ? Aveti vreo idee ?

  Exista vreo specificatie in textele vechi despre, sa zicem p " ramura" a programului, care se ocupa cu reciclarea CS-urilor care nu sunt suficient de pure pentru a fi folosite, dar nici suficient de proaste pentru a fi distruse. Ceva de genul : daca il mai incarnam o data, de doua ori, o sa fie numai bun. Ma gandesc ca asta ar eficientiza programul. Cel putin, daca eu as fi in locul LOr .... as recicla pe cat se poate.

  RăspundețiȘtergere
 13. Anonim!... Se vede că n-aţi citit Programul Terra. Chestiunea este simplă. Ca să captezi ceva trebuie mai întâi să marchezi ceea ce vrei să captezi ( adică CS de captat trebuie să conţină un marker) Toţi cei care mureau pe câmpul de luptă în razboaiele paradoxale biblice(100 de luptători contra 10.000) Toti cei 10000 mor, iar cei 100 nu au pierderi ) şi nu numai - vezi istoria lui Alexandru Macedon... ei bine, toti erau marcaţi şi captaţi..... mai era nevoie şi de un captator pregătit.... citiţi cartea . Zoharul are marele merit că ne spune şi câţi erau recoltaţi la o vizită extraterestra în acest scop, şi anume: 600.000 – ceea ce este denumit – numărul unei generaţii. În lipsa prezenţei extraterestre (discontinue) , a marcării , a captatorului, morţile obişniuite ....lăsau un CS – LIBER.... care teoretic, şi practic după spusele LOR , este captabil atunci cţnd se va face “curăţenie generală”, adică în perioada APOCALIPSEI.

  2. Aşa este.... şi EI reciclează. Pomul Vieţii, adică fabrica de analiză, compatibilizare , remodelare a CS în vederea producerii de fiinţe extraterestre este direct în legătură cu Pomul Morţii, organizat tot în 7 trepte de analiză - compatibilizare. Elementele genetice clar incompatibile cu EI, trec în PM. Aici are loc “disecţia” CS şi apoi analiza părţilor componente. Unele extrem de diferite sunt distruse direct, altele trec într-un proces îndelungat!? de compatibilizare primară, care în final le face apte să treacă în PV şi să urmeze treptele de compatibilizare de acolo, tot în număr de 7- în MALCHUT – zona de analiză a elementelor pământene şi alte 7 trepte din BINAH – zona de asamblare a elementelor devenite total compatibile. Sistemul este complex, logic şi extrem de detaliat descris în Zohar.
  Mă bucur că sunt şi altii care gandesc ...ca EI!
  O seară bună!
  TVM

  RăspundețiȘtergere
 14. Of, am citit cartea chiar de mai multe ori : o citesc si acum.... cu aceeasi fasccinatie cu care babele citesc Biblia. Cand intrebam de recoltari, ma gandeam la LI, care sunt tot timpul aici si presupuneam ca au si jucariile gata pregatite non-stop.
  Intr-adevar, asta cu captarea CS libere, la Apocalipsa, mi-a scapat ( desi era simpla si evidenta ).

  Ce ne puteti spune despre fabrica de CS ? CS sunt dezasamblate si apoi reconstruite din componente de la mai multe CS diferite, ca la puzzle, sa rezulte un CS superior ? Nu stiu de ce, insa am impresia clara ca e un proces extrem de dureros pentru CS.

  Face Zoharl vreo mentiune in ceea ce priveste reciclarea : e o scapare a zeilor faptul ca unii oameni au amintiri din vietile trecute ? Sau pur simplu zeilor nu le pasa daca Cs isi va aminti ceva sau nu, dupa reincarnare ?

  Multumiri si o seara buna si dumneavoastra !

  RăspundețiȘtergere
 15. Bună seara, Anonim!
  Scuzele mele, în privinţa acuzaţiei cum că n-aţi citit cartea!
  Aşa este, toate CS sunt dezasamblate, ciopârţite în „litere” adică în componentele energetice genetice de bază.. Ele sunt compatibilizate în zona inferioară a PV numită Malchut, iar apoi sunt reintegrate spaţial holografic în zona superioară a PV numită BINAH. În procesul de compatibilizare din Malchut memoria pământeanăeste ştearsă complet. Acest proces este extrem de dureros!!!, căci doar este disecată materie vie care rămâne vie tot procesul de disecţie şi de reasamblare.

  În interviul de pe Rufon am postat câte ceva din noua ediţie referitor la memoria care se va şterge. Iată ce am enunţat acolo:

  "Rãmâne întrebarea: unde se codificã aceste frecvenţe, unde stocãm amintirea, unde este eul, sinele? Se pare cã acest superb organ, - creierul - permanent obiect de studiu, nu reprezintã decât computerul fiintei energetice globale ce se numeste om. Creierul “are rolul de interfaþã între expresia sufletului şi viaţa fizicã” (Patrick Drouot), conecteazã realitatea ES la cea a MP având rolul de traductor, analizor, sintetizeazã si interpreteazã evenimentele ce au loc la granita material/imaterial. Stocarea informaţiei se face însã, în aşa-zisele “bile de memorie”, organizate, în ES.
  Si totuşi, conform raţionamentelor din paginile de mai sus cã existã o relaţie directã între structura ADN necodor (98% din ADN) şi filmele – holovideobenzile pline de informaţie ce priveşte atât fiziologia fiinţei, instinctele, personalitatea individualã. Unde s-ar putea încoda memoria dobânditã? S-a considerat cã neuronii sunt cei care ar trebui sã încodeze memoria şi prin urmare s-a analizat modificarea de la nivel ADN neuronal (din hipocampus) în cursul procesului de memorare. Cercetãtorii Courtney A. Miller and J. David Sweatt de la Universatea Alabama , Birmingham, AL. au descoperit cã procesul de metilare la nivelul genelor este implicat în formarea memoriilor. Studiul va continua pentru nivelul cortexului, acolo unde se considerã cã memoria este integratã. Cu alte cuvinte mai simple, s-a descoperit cã formarea de memorii duce la modificarea structuralã a ADN. Structura însã are corespondent în ADN-EI. Teoretic deci, formarea de memorii duce la modificãri ADN-EI. Reţineţi aceastã idee. Veţi vedea cã textele vechi, în special Zoharul, sugereazã puternic faptul cã ADN-EI încodeazã memoria dobânditã. Tot ceea ce memorãm, are drept suport limbajul. Tot ceea ce exprimãm, gândurile, ca şi toate experienţele de viaţã pot fi exprimate de limbaj, pentru cã în fiecare secundã, gândirea are drept suport limbajul. Scriam mai devreme cã secvenţa elementelor ADN la nivelul ADN necodor copiazã structura limbajului. La acest nivel este încodatã cred eu şi memoria dobânditã.

  Anticipez un pic şi vã dezvãlui încã de pe acum (ca sã vã trezesc interesul) faptul cã în pomul vieţii sunt analizate elemente genetice ADN-EI ce aparţin omului dupã moarte. Aceste elemente sunt denumite cu litere. În douã zone diferite ale pomului vietii notate cu BINAH şi MALCHUT vor fi douã feluri de litere. Cele din BINAH sunt corespunzãtoare elementelor genetice extraterestre. Cele din MALCHUT aparţin morţilor umani şi trebuie compatibilizate cu cele din BIHAH. Diferenţa esenţialã dintre literele celor douã zone este faptul cã cele din MALCHUT, adicã cele umane “sunt însoţite de limbaj, de plãceri şi de dorinţe”, adicã au încodatã memoria vieţii pãmântene ce are drept suport limbajul. Aceasta trebuie înlãturatã prin procese specifice care au loc în pomul vieţii. "

  RăspundețiȘtergere
 16. Incă o dată: copilul mic are încodat sub forma de limbaj ADN şi implicit AD-EI numai instincte, personalitate şi abilitati - tendinte- ca mixaj al programului genetic mostenit, dar ii lipseste total limbajula ADN rezultat al memoriilor datorate experienţei de viaţă. Putem spune ca este un ADN-EI simplu, virgin, în stadiu zero. În procesul de ştergere a memoriilor ADN-EI procesate in PV este mult mai puţin de şters de la un nou născut decât de la un adult învăţat, si în aceeaşi idee, este cu mult mai putin de şters de la un indian, călugar budist, ortodox sau de care vreţi, care a petrecut toata viata între 4 pereti meditand la propriul corp şi la nemurirea sufletului decât de la un profesor universitar enciclopedic.

  Ştiti cum e... „cel care va trece printre urechile acului, ala va fi ales!” - ADN-EI suplu, dar provenit la rândul sau dintr-o linie genetica simplă, nehibridată. Ce rămane după ştergere? Dupa mine, rămâne doar matricea ADN- EI - un fel de matrice care va suporta o incarcare cu o alta informatie, căci EI stiu deja ce ştim noi şi nu au nevoie de asta.

  Hai să fac o altă comparatie. EI sunt o cameră de filmat SONY originală, iar noi suntem camere de filmat compatibile SONY. Ambele camere folosesc aceleaşi memorii - Memory Stick Pro Duo . Memoria doar compatibilă Memory Stick Pro Duo din camera pământeană este ştearsă înainte de a fi refolosită în camera SONY originală. Prin stergere de informatie (film - foto - tot ce se poate) şi prin terapie de undă genetică, se transforma in memorie Memory Stick Pro Duo care evident va fi încarcată cu o alta informatie ( memorie, personalitate, instincte, functii). Asa am înteţes eu.

  RăspundețiȘtergere
 17. "Am convingerea cã metilãri ADN au loc şi în alte tipuri de celule decât cele neuronale, mai precis… în toate celulele corpului. Acest proces cred cã derivã ca o caracteristicã de bazã a fiecãrei celulã stem (ce se poate diferentia în orice fel de celulã). Am convingerea cã anii ce vin vor demonstra modificãri strucurale ADN mai ample decât procesul metilãrii, existente la nivelul întregului corp, probabil cu o intensitate sproritã la nivel de sistem nervos central şi … la nivelul cordului.
  Sugerez celor care ar întreprinde o cercetare în acest domeniu sã compare trei tipuri de ADN: cel apartinând embrionului, nou-nãscutului şi adultului. Surpriza va fi uriaşã!!!!
  Conform Zoharului, elementele genetice ADN-EI aparţinând nou-nãscutului sau copilului pânã la vârsta de un an sunt mult mai simple – aproape lipsite de limbaj şi trec direct pe o treaptã superioarã de analizã în MALCHUT (în pomul vieþii). Este si normal, pentru cã experienţa de viaţã şi implicit memoria copilului mic este redusã comparativ cu cea a adultului. "
  (fragment din PT editia urmatoare) ... daca apuc s-o scriu!

  RăspundețiȘtergere
 18. Si acum, referitor la memoriile din noi sub forma ES, vă mai ofer un mic fragment din viitoarea editie... hai ca pana la urma pun toata cartea!...

  RăspundețiȘtergere
 19. Transplantul de organe şi memoria celularã

  În urmã cu un an, citeam un articol în care unii, pornind de la ideea cã omul şi porcul nu diferã genetic prea mult, îsi propuneau sã cloneze porci pentru a oferi o piaţã pentru transplantul uman de organe. Vã daţi seama ce catastrofã ar fi sã împrumuţi odata cu transplantul şi ceva aptitudini în a râma prin curte sau în a grohãi un pic... nu credeţi?

  Aveti curaj sã încercaþi pe pielea Dv.? Eu nu!
  Pe www.nexusmagazine.com este un articol foarte interesant din Vol. 12, nr. 3 -
  ”Organ transplant and cellular memories” referitor la transmiterea de la donor spre receptor de memorii, aptitudini odatã cu organul transplantat, în special la transplantul de inimã si plãmâni, acolo unde cantitatea de celule transplantate este mare. Spre exemplu un ascultator de rock, primind inima unui violonist si-a schimbat preferintele muzicale si chiar a recunoscut piese pe care de fapt nu le ascultase niciodatã. Într-un alt caz, o lesbianã îşi schimbã preferinþele sexuale dupã transplant de inimã. Dacã majoritãtii covârşitoare a medicilor cazurile respective li se par aiureli, simple speculatii, eu cred cu toatã puterea cã articolul aduce un aspect real şi important legat de transplantul de organe. Transmiterea de aptitudini, obişnuinţe, informaþie geneticã nativã sau informatie dobânditã în cursul vietii este absolut normalã, cãci memoriile noastre existã în câmpul de energie subtilã şi nu sunt un rezultat al activitãţii cerebrale.

  RăspundețiȘtergere
 20. Aşa cã aveţi grijã de la cine importaţi organe. Teoretic, spre exemplu, nu ar trebui sã se recolteze organe de la bolnavi psihici. De fapt, terminaţi de citit PT şi veţi avea o pãrere mai adecvatã cu privire la transplantul de organe. Inima în special este se pare un sediu important de memorie al omului şi probabil al tuturor fiinţelor vii. Alterarea funcţiilor cognitive în special dupã operaţii pe cord este o altã observatie care se încadreazã perfect în aceastã discutie. Se pare cã rolul inimii ca organ de memorie este extrem de important. Zoharul chiar acordã un capitol acestui subiect şi descrie axul energetic special între inimã şi creier. Vom constata în textele indiene cã unitatea de memorie energeticã a omului se aflã proiectatã la nivelul inimii ş în aceea şi ordine de idei faptul cã popoarele Americii Centrale scoteau inima din pieptul celui sacrificat şi o aruncau spre zeul-soare.
  Acum cred cã trageţi singuri concluzii cu privire la funcţionalitatea unei inimi pur mecanice…
  De fapt, anestezist fiind, am fost direct confruntat cu operaţii de recoltare de organe.

  Vã reproduc o scrisoare adresatã prietenilor mei de internet Victor şi Virgil dupã prima experienţã de acest fel:

  Salut!
  A trecut ceva timp de când nu am mai scris.... Acum stau în faţa unei beri negre MURPHY'S şi încerc sã reconstitui momente pe care le-am trãit în urmã cu câteva sãptãmâni, mai exact în fata primei mele anestezii pentru donare de organe. Articolul http://www.nexusmagazine.com/articles/CellularMemories.html a venit în perioada aceea ca o marca pe scrisoare .... Ce sa mai, articolul este superb şi în perfect acord cu tot ceea ce am citit legat de energiile subtile... şi dacã nu v-am trimis adresa site-ului meu preferat, o mai fac o datã: http://www.twm.co.nz/ind3.html S-ar putea numi la fel de bine universul energiilor subtile... este magnific, frumos, încântãtor. Dincolo de toatã informaţia concentratã acolo, trebuie luate în seamã textele vechi care ne spun negru pe alb ca totul este dual în noi, materie palpabilã şi subtilã, toate organele sunt duble, toate simturile sunt duble, iar noi suntem de fapt holograme. Stim cã vechii maiasi, azteci şi vecinii lor scoteau - smulgeau inima celui sacrificat şi o aruncau spre zei... Teoretic, inima aceea conţinea practic materia subtilã corespunzatoare, despre care ştim cã nu era una oarecare, ci chiar conţinatoarea lui Purusa din textele indiene , adicã un concentrat de materie subtilã, o hologramã ce ne conţine întreaga memorie de structurã şi funcţie. Acea materie subtilã era conform aceloraşi texte vechi marcatã pentru a putea fi captatã. Investigatia de pe nexusmagazine mi se pare normalã, logicã. Ceea ce nu ştiam pânã acum este cum decurge exact o operaţiune de recoltare de organe. Nu am să descriu totul, toate regulile ce guverneazã o astfel de operatiune, ci numai ceea ce m-a frapat şi mi-a marcat în acelasi timp existenţa pentru o anume perioadã de timp, într-un mod nu tocmai plãcut...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Moartea cerebrala, o comanda a industriei medicale. Aici puteti citi si sa vedeti mai multe. Posibil ca dr. Moldovan(anestezist fiind)sa ma baneze ..........http://frumoasaverde.blogspot.ro/2014/07/moartea-cerebrala-si-frauda-donarii-de.html

   Ștergere
 21. "Pacientul Y era in "moarte cerebralã" de circa 10 ore, iar familia şi-a dat acordul pentru o eventualã recoltare de organe. A fost contactatã echipa de intervenþie (chirurgi + coordonator de transplant) de la Spitalul X care a sosit la ora 19 pentru intervenţie. Întâmplarea a fãcut sã fiu de gardã în ziua aceea şi sã fiu nevoit sã conduc anestezia. În mod logic, conform medicinei occidentale, prea multã anestezie, un mort ... nu prea necesitã. Teoretic, întreaga operaţiune ar trebui să meargã bine cu pacientul (mortul) intubat şi bine oxigenat cu susţinerea la nevoie a cordului cu inotropi pozitivi , cu menţinerea unei diureze avecvate, a temperaturii centrale şi.... cam atât. De ce ar avea nevoie un ...mort de opioide sau de gaz anestezic sau de relaxare muscularã ? Pare o întrebare tâmpitã? şi totuşi, experienţa înaintaşilor a dovedit cu vârf şi îndesat cã şi mortul are nevoie de toate acestea, aproape ca un pacient "viu".

  Dacã am analiza textele vechi am zice... da, sigur, "mortul" are în disfuncţie o parte din creier, şi asta s-a întâmplat numai de ieri, de fapt de mai puţin de 24 de ore... iar organul defect este doar cel palpabil; proiectia lui în materie subtilã funcţioneazã aproape perfect la fel ca şi simţurile lui. Durerea energeticã transferatã în somatic este la fel de importantã. Am scris în PT despre durerea energeticã cu mult timp înainte de acesta experienţã sumbrã. Am simţim durerea energetică în fiecare punct de acupuncturã pe care mi l-am înfipt, în înbolnăvirile mele energetice în faţa tratamentelor acupuncturale... şi-apoi fiecare durere somaticã are componenta ei energeticã consideratã de mine prioritarã, majorã. Acestea fiind zise, mã întorc la experienta înaintaşilor care, dupã îndelungi observaţii, au scris un protocol de anestezie pentru cei aflaţi în "moarte cerebralã".

  Conform lor, trebuie sa-i administrezi “mortului” ceva opioide şi gaze anestezice pentru a-l menţine în parametri de tensiune şi frecventã cardiacã doriţi. Chestiunea cu relaxarea muscularã este şi mai discutabilã. Din pãcate nu am putut sã trişez decât în privinţa anestezicelor, nu în cea a relaxantului muscular... Ei bine, fãrã opioid, la incizia pielii, tensiunea mortului a crescut de la 120 la 190, iar ritmul de la 65 la 95.... E clar ca mortul, deşi conform protocolului era... mort, dupã mine nu era suficient de mort... De-a lungul operaţiei care în final nu a vizat decât recoltarea ficatului şi a rinichilor, am putut constata de mai multe ori variaţii de tensiune - puls tipice momentelor celor mai dureroase ale intervenţiei. Anestezia a fost condusã cu fentanil - izofluran - rocuronium, fãrã a necesita inotrop pozitiv. Cantitatea de opioid şi de gaz anestezic a corespuns undeva între 30-35% din necesarul pacient "viu" pentru aceeaşi intervenţie.

  RăspundețiȘtergere
 22. Cum ar fi fost fãrã relaxant muscular? Nu ştiu şi nu vreau sã presupun nimic. Ştiu cã ar putea interveni reflexe spinale ce ar putea determina spasme cu contracţii ale membrelor, chestiune total neplãcutã la un mort intraoperator... Cu alte cuvinte, pãrerea mea este ca domnul mort a avut niste dureri îngrozitoare, alinate parţial de anestezicele mele. Mai cred cã decuparea organelor şi implicit a organelor sale energetice se face cu dureri indescriptibile, relatate doar în textele vechi - de exemplu în Cartea tibetanã a morţilor şi prezentate de mine în PT. Fiinţa energeticã este în acea fazã - preoperatorie cu mult mai puţin degradatã decât cea somaticã. Fiziologia ei se repercutã pe cea somaticã şi invers... încercând din rãsputeri repararea fiinţei generale - totale.

  Ce facem noi cu decuparea de organe?
  1. Grãbim - provocãm moartea fiinţei somatice. Operaţia se terminã cu secţionarea venei cave şi golirea pacientului de sânge, concomitent cu injectarea în aortã a unei substanţe cu rol de antigel care va impregna organele recoltabile folosind forţa motrice a ultimelor bãtãi cardiace.
  2. Mutilãm fiinţa energeticã desprinsã de corpul somatic în parte prin decupare energeticã şi posibil prin alterare energetico-chimicã - intoxicare cu antigel.

  Scurt si cuprizãtor, mi s-a pãrut cea mai mare porcãrie la care am participat vreodatã în experienþa mea medicalã. Am avut senzaţia ca am participat la o crimă premeditatã, dar culmea, perfect legalã. La ce a folosit ? Deşi organele au ajuns în mai puţin de douã ore la destinaţie, nu au putut fi folosite din cauza fibrozei hepatice!? şi a presupusei tuberculoze renale (ipoteza mai mult ca sigur falsã!)... adicã nu a folosit la nimic... Cu alte cuvinte în acea zi, ne-am adunat câţiva „deştepţi" într-o salã de operaţie ca sã-i dam lovitura de graţie unuia... şi ce loviturã... valabilã pânã în viitorul îndepãrtat .... asta dacã acest individ se va mai reîncarna vreodatã, sigur va fi un handicapat în ciuda hologramelor pe care le conţine! Ah, ce thriller ! "


  O seara minunata!
  TVM

  RăspundețiȘtergere
 23. Ce ar trebui sa intelegem (din punt de vedere energetic, MALCHUT, etc )despre traditia mumificarii la egipteni ? Ce se intampla defapt, cu fiinta umana mumificata ?

  RăspundețiȘtergere
 24. Buna ziua,

  1). De ceva timp se tot discuta pe forumuri, bloguri (mai putin in Media) de anul 2012. Dvs. ce parere aveti despre acest an sau/si semnificatia acestuia?
  Credeti ca v-a fi o miscare spirituala, o ascensiune a Omului, asa cum se incearca sa se inoculeze populatiei? ...si asa zapacita cu pseudo-criza finaciara la nivel global (si alte gogosi de acest fel) de diferite persoane, grupuri "bine intentionate", mai mult sau mai putin initiate in tot felul de inchipuiri, denumiri fantasmagorice pe care si le atribuie.
  Astfel de "miscari de iluminare", dupa cum se cunoaste, fenomene de tip socipat, au mai existat in istoria noastra.

  2). Dar despre aceasta invazie de (asa-zisi) vizionari, comunicatori cu astralul, ghicitori, sfatuitori, masoni, new-age-isti, mistici, ambasadori ai pacii etc., TOTI, sfatuindun-ne sa fim - Optimisti (un fel de optimism infantil) si sa gindim pozitiv? Acum fiind o moda cu aceasta sintagma tembela ca si cum aceasta ne-ar salva de la tot.
  Stiu ca astfel de actiuni impuse, transmise prin elementele LOR retrograde dar, preluate si de altii "ca da bine la public" sau, este "la moda", vor evoca anumite manifestari, schimbari la nivel global impuse de EI intr-un anumit interval de timp: pe plan Social, Politic, Religios. N.W.O., visul de Aur al masoneriei... prezentata intr-un cadru global, oficial.

  RăspundețiȘtergere
 25. 3). Legat de Proiectul Camelot, Avalon. Eu, am rezerve in privinta acestui proiect. In cadrul anumitor episoade, nu s-au spus mare lucru, decit GENERALITATI!
  Persoane ca: Dolan Rich (un mic exemplu: http://dincolo-de-limite.blogspot.com/search?updated-max=2011-09-09T12%3A10%3A00%2B03%3A00&max-results=3), "venerabilul" Bob Dean (mason gradul 33; unde spune ca a lucrat unde a lucrat...), David Wilcock ("profetul" ce se crede ca seamana cu profetul adormit - Edgar Cayce), nu transmit publicului, persoanelor interesate de acest fenomen, decit
  chestiuni stiute, generalitati.
  Nu doresc sa ma contrazic cu nimeni, fiecare crede ce doreste. Dar printr-o analiza atenta se poate constata acest lucru. Pe linga oameni de buna credinta care spun, doresc, sa traga un semnal de alarma semenilor, asumindu-si anumite riscuri sint si persoane care doresc sa epateze, sa fie in centrul atentiei cu ceva, profitind de naivitatea unora spre a trage foloase de pe urma lor etc., altii
  sint de-a dreptul diversionisti, rau intentionati, cinici, discreditind totul. Amintind ca Cenzura, Diversiunea, functioneaza in cadrul fiecarui Sistem. Un mic exemplu: mai bine sa se spuna "la nesfirsit" in Media Audio-Video sau/si pe alte canale de informare despre, "Stirile de la ora H", "Fata de la pagina N", ca X-uleasca si-a cumparat un bolid in valoare de 60.000 de Euro, ca Y i-a cumparat catelului din Italia, hainute in valoare de 5.000 de Euro etc. etc. si alte astfel de "stiri in exclusivitate", "senzationale", "fierbinti" si ele pot continua. In comparatie cu cineva care doreste sa transmita semenilor un alt tip de info. Cum de fapt oamenii de pe Pamint nu stiu sau banuiesc, ca Unii conduc "la vedere", guvernele noastre si daca au auzit ceva nu cred in asfel de lucruri. Li se pare jenant, rusinos sa recunoasca, ca o mina de oameni, marionetele LOR, ne-au condus destinele de mii de ani, le conduc si acum. Cum de la inceputuri, Religia (prima forma de manipulare umana), a fost si este o afacere (foarte buna) ca si Comertul! Cum Adevarul este intodeauna greu de suportat... schimbind totul...
  Exemplele pot continua.
  In locul lor, cred, mult mai mult ce spun domnii: Emil Strainul (domina sa, are si o emisiune pe N24, "Conspiratia Tacerii"), Adrian Patrut, Cristian Muresanu (nu stiu cite persoane isi mai amintesc, domnia sa, a fost prima persoana din Romania care a avut astfel de emisiuni dupa 1990; "Stiinta si Cunoastere", la TVR Cluj), dvs.

  RăspundețiȘtergere
 26. 4). Ca o sugestie, ar trebui luat in considerare si elaborarea unui profil Psiho-Sociologic-Cosmic, al acestor entitati, rase parazite, ce se cred zei, dumnezei.
  EI, DE CE sa ne analizeze? Cel putin de vreo 2 milenii incoace tot timpul ni se aminteste (mai bine-zis: inoculeaza) sub pretextul (experimentelor) ca sintem "pacatosi" si trebuie sa urmam o cale spre "purificare", "mintuire". DE CE???
  Secolul XX, este un bun exemplu pentru cei care doresc sa inteleaga ceva. Mai ales inaintea Primului si celui de-al Doilea Razboi Mondial. Aceleasi tipologii, manifestari, Ieri - Azi din toate p.d.v.!
  Plin de conflicte, razboaie, durere, masacre, saracie, si distrugeri enorme. Milioane de oameni ucisi, abandonati foametei si mortii, lasati fara case, fara protectie sau sustinere. Si totul PENTRU CE?
  Pentru NIMIC! Cel mai adesea, in numele servirii unor IDEOLOGII deviante!!!
  NOI, cei "pacatosi", DE CE sa nu le facem un profil Psihologic-Psihiatric al acestor entitati decazute??? ...stiu, asa cum primul am specificat, concluzia este sinistra, de necrezut! Dar aceasta trebuie spusa, ca ne convine sau nu!
  Poate dvs. o sa fiti primul care o sa faceti acest lucru, exemplificind in viitoarea dvs. carte, pe blog, forumuri etc.; aceasta idee ar trebui sa fie o prioritate, dupa care ar urma analiza celorlalte chestiuni.
  In primul rind sa stim cu ce fel de fiinte avem de-a face. Asa cum in cadrul anumitor meserii, intii se face, se analizeaza cu rigurozitate un profil Psihologic-Psihiatric al persoanei respective, daca este apt sau nu, asa ar trebui sa se faca si asupra LOR.

  RăspundețiȘtergere
 27. 5). O alta idee care s-a exemplificat mai sus de catre alta persoana, amintind de dl. Codrin Stefanescu, este cea a manuscriselor vechi, a asa-ziselor carti "satanice", "intunecate", interzise de-a lungul timpului de catre biserica.
  Si acestea ar trebui analizate. Exemplele sint mult mai elocvente si clare! Tot intr-o emisiune de-a lui Oreste (imi scapa numele emisiunii), Codrin S., prezinta un astfel de manuscris unde era exemplificat o alta entitate mult mai puternica decit Dumnezeu si Satan, numit - Anonimus sau Cel fara de Nume; un fel de entitate Neutra si mult mai veche decit cele 2.
  In cadrul anumitor povestiri f. vechi, sint relevate personaje care se lupta cu aceste entitati. Si exemplele pot continua.

  Va Salut cu deosebit respect.


  P.S. Daca nu gasiti acele emisiuni spre a le viziona, am sa pun linkurile catre acele emisiuni.
  P.P.S. Cineva intreba cum sa-i deosebim. Tot mai des este expusa ideea ca o anumita rasa extraterestra sau hibrizii acestora, nu ar avea nici un sentiment fata de ce inseamna Omenesc. Logic: pe acestia ia miscat, induiosat cumva ultimile 2 milenii traite de noi sau, ultima suta de ani plina de suferinta, liniaritate?

  RăspundețiȘtergere
 28. Raspuns:

  1. Cred ca si Dv. ... Nu vad nici o „ascensiune spirituala” si nici macar cel mai mic motiv de optimism. NWO va avea grija ca optimismul nostru sa fie extrem de limitat. In primul rand...ochii pe Orientul Mijlociu.... s-ar putea sa iasa o buba mare acolo foarte, foarte curand.... Indiferent daca va fi razboi care teoretic poate lua orice dimensiune, cu consecinte catastrofale mai ales in emisfera nordica, criza economica inginerata de baietii destepti se va adanci si vom asista la colaps de valute, economii si implicit nivel de trai, urmat de dezordini sociale care vor „impune” restabilirea ordinii publice.... Se pot face oricate scenarii...sunt deja facute, poate ca le cititi si Dvs, nu e nimic nou. Nu stiu de unde va luati stirile, dar pot sa va dau o sugestie pentru stirile alternative: www.prisonplanet.com si de acolo http://www.prisonplanet.com/section/money-watch/ si http://www.infowars.com/ . Concluzie... nu cred in nici o „ascensiune a omului”.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna ziua!Imi cer scuze daca o sa va ''deranjeze'' ,dar Alex Jones este AGENT AL MFE ! Asa ca stirile de pe site-ul prisonpalnet.com , au un singur scop,acela de a dezinforma!Sponsorizarea site-ului si a emisiunii radio este facuta de catre sponsori EVREI;DETINATORUL LICENTEI POSTULUI DE RADIO ''KLBJ AM'', din Austin, Texas este compania Emmis Communications al carei CEO este cetateanul israelian Jeffrey H. Smulyan(membru al MFE) ...http://alexjonesexposed.wordpress.com/ Asa ca dupa parerea mea nu este cel mai potrivit loc de unde sa "ne luam stirile" ! In rest TOATA STIMA SI APRECIEREA MEA PENTRU MUNCA DE DECODARE A TEXTELOR VECHI!
   O zi buna va doresc,
   Laurentiu

   Ștergere
  2. Cred că şi Alex Jones, ca şi www.remse.com, ca şi www.abovetopsecret.com, reprezintă pe cineva... Cel mai interesant este ca ...supravieţuieşte ... şi continuă aceeaşi linie. Indiferent pe cine reprezintă, ştirile lui alternative sunt de luat în seamă şi în general sunt „pe linie”. Sunt infinit mai corecte decât CNN, BBC, EVZ, Antena 1 sau care mai doriţi. Trendul este în general cel prezentat de Alex Jones. Este adevărat, AMERO încă nu a sosit, FEMA nu a incarcerat încă pe nimeni sau cel puţin nu la ordinul milioanelor... Poate că toate astea se vor întâmpla. Ascultându-l pe Alex Jones, ai senzaţia că lumea se termină mâine în colaps financiar, social, etc... Aveţi dreptate, nu se termină mâine şi poate că nici poimâine, dar aproape sigur răspoimâine, scenariul fiind destul de aproape de cele prezentate de Alex Jones. Oricum, despre Libia, Siria, Coasta de Fildeş şi multe alte ştiri fierbinţi, prefer să citesc ştirile de la Alex Jones, decât minciunile CNN preluate de posturile locale din toată lumea... Tot complexul de ştiri trebuie însă filtrat, iar filtrul devine performant numai după ce le analizează pe toate.... Este greu să discerni în jungla de ştiri ... dar nu imposibil.

   Ștergere
 29. 2. Este evident ca e mai bine sa fii optimist decat sa mananci pe paine stiri proaste... Mai e nevoie ca cineva sa ne spuna ca ...”va fi bine!”... Bine ar fi.... daca n-ar fi Codex Alimentarius care ne loveste sanatatea zilnic din punct de vedere psiho-somatic, daca n-ar fi HAARP care ne modifica starea de spirit (mind control), daca n-ar fi - mai ales in vest – medicatia antidepresiva si opioida care infesteaza prin metaboliti raurile si panza freatica, daca razboiul n-ar ameninta pacea in fiecare moment, daca mass-media nu ne-ar intoxica cu toate idioteniile si nu ne-ar manipula in care o face, daca statele nu ar fi santajate astfel incat sa poate sa-si rezolve problemele economice si sociale.... Dictatura mondiala a NWO se vede la tot pasul.... iar cine nu o vede...poate fi fericit, relaxat, ... E, totusi asta nu inseamna ca nu ne putem relaxa putin, dar planurile pe care ni le facem pentru viitor trebuie sa tina cont de cele de mai sus. Cum se strecoara fiecare printre firele programului, cum se adapteaza fiecare la marele „joc de sah”, tine de abilitatile personale....In orice caz, nu fiti crispati si nici panicati, caci deocamdata nici nu aveti de ce.... dar vine.... Gustati fiecare moment al zilei si afisati cat se poate bucurie... ii va influenta si pe ceilalti... Eu sunt singurul anestezist de pe-aici care le canta pacientilor inainte de operatie... Acum sunt de garda, intr-un moment mai relaxat si ascult Genesis „The musical box” – 1972...

  RăspundețiȘtergere
 30. 3. De acord... Nu vom avea o informatie care sa ne „buimaceasca” in nici unul dintre proiectele amintite... dar totusi este informatie valoroasa in multe dintre interviuri. Unul dintre personajele pe care le-am indragit este Valery Uvarov din Rusia. Nimeni nu detine intreaga informatie, care este destul de greu de pus cap la coada.... sunt multe adevaruri si multe fatete de adevar.... dar in mare cred ca se stie cum stau lucrurile la nivel de planeta si chiar supraplanetar.

  Referitor la televiziuni - cenzura este uriasa, cam toti sunt obligati sa respecte trend-ul Mass-media de indobitocire a populatiei. Nu vom avea adevarate emisiuni nici de informare si nici de educatie, caci populatie trebuie sa fie idioata, lipsita de educatie civica, tehnica, lipsita de cunoastere.... Cinste celor ce mai fac cate o emisiune , mai ales in domeniul in cauza, si mai ales cinste celor ce permit difuzarea acestor emisiuni. Cred ca la sfarsitul anilor 90 , cand eu am avut emisiuni de televiziune, cenzura era cu mult mai mica. Cu toate acestea, am fost de cateva ori avertizat sa nu fac anumite afirmatii public, pentru ca nu cumva sa se trezim cu agentii unei anumite ambasade la poarta televiziunii...

  RăspundețiȘtergere
 31. 4. Lucrul asta am incercat sa-l fac inca de la prima editie a cartii. Sunt niste zei de tot rasul daca stam sa-i analizam mai bine si orice incompatibilitate genetica intre ei ii defineste imediat ca „pacatosi” unii fata de ceilalti. Pacatul este o metafora in toate textele vechi, si defineste incompatibilitatea genetica cu zeul respectiv. In privinta caracteristicilor psiho-emotionale ale acestor fiinte, cred ca au inclusa in genom toata gama umana si ceva pe deasupra! Tocmai de asta au si scris textele cum le-am scris.

  Diversitatea textelor, despicarea firului – psihologic nu in 10, ci in 100, arata cat de dezvoltati si completi fata de noi sunt pe plan psihic. Etica fata de noi este limitata la cerintele de program . Isi urmeaza cursul care le asigura EXISTENTA.

  RăspundețiȘtergere
 32. 5. Nu cunosc nimic despre aceste manuscrise. Am citit strict texte vechi „scrise” – implantate de fiinte extraterestre. Restul aparitiilor de pe piata sunt cel putin pentru mine total neinteresante. Un manuscris denumit „satanic” nu poate fi decat o conceptie umana, dupa mintea mea, indiferent de perioada in care a fost elaborat. Sunt o gramada de povesti – „manuscrise”, mai noi sau mai vechi, derivate din proasta intelegere a textelor vechi. O buna parte a acestora, sunt baza satanismului - adus la rangul religie extrem de periculoasa pentru psihicul tinerilor. Din pacate, media indoapa tinerii cu noua religie sub toate formele posibile de manipulare. In vest si mai ales in Europa Nordica, in SUA, in Canada este ceva mai rau decat in Romania in acest sens.
  Formele ascunse, manipulative de atragere spre NAZI, Skull and Bones sau satanismul cel mai pur sunt extrem de variate si ingenioase. Bietii tineri....bietele familii care pur si simpu isi pierd copiii.

  In privinta exemplului de mai sus, Dv sau un alt „Anonim” afirma mai sus ca suntem asaltati de o intreaga ceata de clar-vazatori, detinatori de materiale info de „prima mana” care vin direct de la zei, cunoscatori, invatati, guru, etc de care cel putin eu nu am nici un fel de timp de alocat....

  RăspundețiȘtergere
 33. Tzipi, constat că tocmai Dv. nu v-am răspuns.... Adevărul este că nici măcar nu ştiu ce răspuns să vă dau. Diversele tradiţii privind îmbălsămarea şi mumificarea au fost adaptate diverselor zone geografice. Ştim bine că mai în toate culturile de la civilizaţia Moche din Peru şi până la mongoli şi chiar egipteni, credinţa în moartea de apoi făcea ca mortul să fie dotat cu toate cele nesesare vieţii, ca şi cum ar fi urmat o trecere firească a aceleiaşi persoane într-o altă viaţă – dimensiune. Cred că avem şi aici de-a face cu o păcăleală a zeilor, în sensul că nu şi-au bătut capul să le explice acelor popoare că înmormântarea fastuoasă şi costisitoare nu are absolut nici un rost. ....Dacă mă gândesc ce cavouri se fac şi în ziua de astăzi... mulţi nu au case ca acele cavouri.... Foarte probabil că mumificarea făcea şi ea parte din doctrina de-a continua viaţa de apoi cât mai nealterat fizic - somatic, cu putinţă. Spre deosebire de aceste popoare, tibetanii ştiau că numai sufletul se reîncarnează, iar corpul nu foloseşte la nimic. Tocmai de aceea era lăsat pradă vulturilor sau oricum, nu-şi făcea griji în privinţa corpului fizic mort.

  O situaţie interesantă este în zona Cambodgia-Vietnam. Călugării îşi programau moartea şi intrau în postul de 100 de zile stând în poziţie lotus, meditând în transă asupra propriului corp şi... la viaţa de apoi. În această perioadă erau în post total şi moartea intervenea lent, total netraumatic, într-un proces adânc conştientizat. Procesul avea drept regulă MUMIFICAREA. Clima caldă şi umedă cred că ajuta şi ea acestui proces. După desprinderea sufletului de corpul deja în proces de mumificare, acesta era acoperit cu aur topit – foiţă de aur şi era expus în pagodă. Nu am fost să le văd, dar pentru cine vizitează zona cred că este interesant de văzut. Cred că acestă desprindere a sufletului de corp fizic - lentă şi total lipsită de traumă duce la păstrarea celor mai complete calităţi – informaţii ale sufletului, mai ales în situaţia reîncarnării într-o fiinţă omenească. În situaţia accederii în PV, în zona echivalentă MALCHUT, se întâmplă oricum acelaşi proces de „ harcea-parcea”, adică de „demontare” în părţi energetice componente şi de curăţare a fiecărei unităţi energetice de memoriile vieţii pământene. Personal nu cred că mumificarea aduce vreun avantaj unei analize – calităţi superioare a sufletului în PV, dar cred că procesul descris în zona cambodgiană ajută la o reîncarnare pământeană mai reuşită.

  NU MĂ ÎNTREBAŢI DESPRE LEGILE CARE GUVERNEAZĂ REÎNCARNATEA PE PĂMÂNT CĂCI DOMENIUL ESTE RELATIV „VARZĂ” ŞI CRED, EXTREM DE ...NEPALPABIL. Cele mai multe informaţii le găsiţi în „Cartea legii lui Manu” tradusă în româneşte sau online în engleză „The Manu’s law”. Nu ştiu dacă răspunsul meu vă mulţumeşte...
  O seară bună,D-le Tzipi!

  RăspundețiȘtergere
 34. Nu-i nici o problema ca mi-a srait randul ! Va apreciem ( si eu si sotul meu )suficient de mult, incat sa asteptam oricat e nevoie.
  Va multumim pentru raspuns : era exact ce aveam nevoie sa stim ! O seara buna !

  RăspundețiȘtergere
 35. E atat de fascinantă lumea în care trăim... Domnule Victor, mă confrunt cu o problemă destul de serioasă: tuturor celor care le spun teoria mea (în urma citirii PT) mă fac nebun. Nimeni nu vrea măcar să asculte, cât de empiric se poate, argumentele mele. Ce replică să le dau? Cum să le captez atenția? Și mă refer la persoane pe care le iubesc, nu la oricine. Adevărul pe care îl sesizez solitar e ca manipularea funcționează superb. Nici nu trebuia să pun întrebarea asta câtă vreme suntem niște jucării. Dar, totuși, cum să scap de eticheta de nebun?

  RăspundețiȘtergere
 36. anonim,gandeste-te ca nu esti singurul...asa..;oricum,exista si satisfactii(atunci cand"vezi"altfel)...

  RăspundețiȘtergere
 37. Bineînteles, Anonim! Alison’s Esthetics a răspuns foarte bine în locul meu.... Acum , după o săptămână petrecută ACASĂ în România, pot să răspund şi eu...
  Dincolo de critici dure...(nu foarte multe), venite mai ales din partea celor care nu au citit cartea sau a celor care au frunzărit-o, cartea asta mi-a adus multe satisfacţii. Mă simt mai bine cu răspunsul ăsta ... decât fără răspuns. Evident, răspunsul este incomod, s-ar putea spune la prima vedere, absurd, nepalpabil.... nimeni însă nu trebuie să fie convins, căci nu ăsta nu este scopul cărţii.

  Cartea este doar pentru cei ce se întreabă cu adevarat.... Poate că unii indivizi m-au etichetat şi pe mine drept nebun....Puteţi să mă daţi de exemplu.... dacă suedezii - un popor total sceptic şi neangajat în astfel de discuţii (nici măcar 1% nu a citit măcar Biblia ca sa nu mai zic de preocupări măcar tangente), m-a pus pe un post de răspundere într-un spital avansat poate că ... nu sunt chiar asa de nebun.... deşi ştiţi bine ...avem cu toţii un grad de nebunie în noi, mai mult sau mai puţin manifestă. Diversitatea umană este enormă....ar fi chiar păcat ca toţi să fim şi să gândim la fel...
  O seara buna!
  TVM

  RăspundețiȘtergere
 38. Eu cred ca in momentul in care cineva incepe sa studieze serios istoria veche corelata cu dovezile care exista despre prezenta OZN pe Terra din vechime,pur si simplu nu mai are loc de intors si nu mai poate nega evidenta.
  Cand exista aceasta baza de informatii si dovezi, cartea d-lui Moldovan este clara si bazata pe dovezi. Cea mai buna explicatie pe care o avem. Pentru mine cartea este un orgasm intelectual, inca de la primele pagini.
  Ii purtam ( eu si sotul ) recunostinta d-lui Moldovan,pentru ca a impartit cu noi ceea ce a descoperit : fara cartea d-lui, am fi obercait toata viata dupa un raspuns coerent, si as fi trait cu frustrarea ca nu l-am gasit.
  Acuma, exista doar frustrarea ca zeii nu ne-au lasat mai multe informatii in textele sacre ...
  Cat despre ceea ce cred altii despre " nebunia" mea : e exact problema lor, pe mine nu ma intereseaza.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vad ca sunteti preocupat de ET SI OZN dar mai cred ca va intereseaza si rapirile ET. https://www.youtube.com/watch?v=DjP3cnTE30U&t=867s

   Ștergere
 39. Oho, Tzipi... şi eu am o gramadă de frustrari. Cea mai mare este aceea că nu am timp ca să studiez în detaliu tot ce ne-au lăsat zeii, căci ne-au dotat cu un fluviu de informaţie extrem de valoroasă. Cel puţin Zoharul abundă de informaţie grea, precisă, cam de negăsit prin alte cărţi. Dacă aş pune tot ce am găsit interesant în noua ediţie, s-ar face o carte de trei ori mai mare... pe care nu cred că ar avea răbdare s-o citească ...prea mulţi....Este mult de citit, de tradus, de comparat, dar toate acestea necesită timp. Sigur, se poate trăi extrem de modest în ideea dedicării întregului timp unor astfel de lucruri.... Eu unul însă, trăiesc nu din cartea asta, ci din anestezie-terapie intensivă, care îmi şi place de-altfel. Mai mult decât, v-aţi dat seama că in puţinul timp liber pe care-l adun după garzile din Suedia, mai iau câte un contract de o săptămână prin Norvegia...

  Am cunoscut un pictor amator la Braşov – Domnul Laszlo Rosinecz. Chiar am şi cumparat trei tablouri, unul dintre ele fiind chiar cel de-al doilea de pe pagină http://rosinecz.tripod.com/exhibition.html sau http://rosinecz.tripod.com/works.html : http://rosinecz.tripod.com/new-2.jpg Un altul este Aquarium http://rosinecz.tripod.com/new-2.jpg
  Între domnul Rosinecz şi mine există o mare asemănare. În vremea aceea, prin 2004, Domnul Rosinecz avea o sifonărie în centrul Braşovului. Dacă priviţi cu atenţie tablourile, unele sunt porţionate în mici pătrăţele colorate diferit, dar care oferă o imagine de ansamblu spectaculoasă. Fiecare pătrăţel a fost umplut cu culoare ...între două-trei sifoane umplute, tabloul în lucru fiind agăţat chiar în camera cu staţia de umplut sifoane, Domnul Rosinecz, reuşind să păstreze imaginea de ansamblu, concentrat fiind probabil mai puţin pe sifoane şi mai mult pe reproducerea fidelă a proiecţiei mentale a tabloului. Trebuie să recunosc că dumnealui se află într-o situaţie mai bună decât a mea, căci eu nu pot să scriu nici măcar o frază între două anestezii sau într-o gardă pe terapie intensivă.
  Fiecare pauză mai lungă face ca să-mi reiau munca cu mai multă greutate, căci trebuie să pun cap la coadă o grămadă de informaţie, dar oricum, situaţia mea seamănă mult cu a D-lui Rosinecz, căci şi munca mea la carte este extrem de discontinuă cu pauze mai scurte sau mai lungi- chiar de luni de zile din păcate...

  În sfârşit, ideea era aceea că zeii ne-au lăsat material cu gramada, de nu ne ajunge o viaţă de om ca să citim şi să analizăm profund totul.

  Să aveţi o seară excelentă!
  TVM

  RăspundețiȘtergere
 40. pai,sa o luam asa:1-mltumesc d-lui t.v. m. ptr. cartea recomandata("enigme descifrate "de alex. ciulean--edit.MIRACOL),IN URMA UNOR NELAMURIRI SUPLIMENTARE,carte pe care v-o recomand la randul meu.
  2-PT,o consider k fiind un fel de "centura neagra "care dupa ce o obtii....abia dup-aia incepe noul drum -incursiune spirituala.exemple ?cate vrei.de ex . uita-te la filmele americane cu buget mare;80-90 sunt propaganda si ,nu de oricare.AVATAR e un superb manifsto al ...masoneriei (in care loc.planetei albastre sunt atacati de sus de cuceritori blonzi care vor...UNOBTANIUM!)---filme si desene animate ,carti pline cu ZMEI-DRAGONI(pah peste tot ,aici in USA)...SAU TRANSFORMERS 3(dark side of the moon --wow!) unde am retinut intr-un citat din confruntarea celor doua "elemente":trebuie sa uciziceea ce "iubesti"etc ...imi cer scuze daca nu sunt prea coerent ...tre sa ma duc la culc.(e 2 am)...
  @--2--recomand cartile lui VASILE LOVINESCU ptr. a lamuri despre esoterismul basmelor romanesti culese de tipograful P.ISPIRESCU si ION CREANGA ,probabil creatii ale preotilor "calatori prin nori" SKISTAI.....hmm,da de unde aveau ei cunostinte asa de detaliate despre corpul energetic si glandele endocrine?
  Din pacate sau din fericire ,n-au mai ramas din cunostintele practice de atunci decat variantele chineze-taoiste ,(unele carti le-am gasit abia aici MANUALE..)
  multumesc inca odata TONI!KEEP UP THE GOOD WORK!

  RăspundețiȘtergere
 41. Eu una, astept cu limba scoasa, sa publicati decodarea Zoharului : atunci cand o fi sa fie ...
  Solutia corecta ar fi sa primiti un grant, bursa, sponsorizare ( chestii de genul asta care le primesc cercetatorii), pentru a putea trai si cerceta textele vechi. Eu nu's in stare sa ma intretin pe mine ( piticii de pe creier ma impiedica sa inteleg vreodata engleza ), insa daca o sa castig la Loterie, problema se rezolva...

  Ma gandesc ca veti traduce Zoharul in forma in care este : cea dificila. De ce nu publicati o serie mica, in varianta dificila, pentru cei interesati ( puteti face o lista pe care sa se inscrie lumea... cred ca vor fi suficienti ca numar), si o carte prescurtata", pentru marea masa ?

  RăspundețiȘtergere
 42. Cu trecerea in noul An, va doresc sanatate si LA MULTI ANI!

  Ca o sugestie (daca imi este permis), in limita timpului disponibil sa postati citeva materiale video pe Net, cu parerile dvs. despre PT, alte idei pe care le considerati importante, esentiale pentru Viitor, asa cum fac si alte persoane; ex.: Michael Tsarion, David Icke, Jordan Maxwell etc.

  Cu deosebit respect,
  Cactus \|/

  RăspundețiȘtergere
 43. Buna ziua!
  Am citit cartea si tot ce apare pe acest blog.Dupa toate acestea mie imi pare ca fiintei umane nu-i ramane alt ceva de facut decat sa-si puna mainile pe piept si sa astepte ca acesti descreierati de "supercivilizatii"terstri sau extraterestri sa-si duca planul la indeplinire,noi nefacad nimic,nu-i asa?
  Poate ca intreg,umanitatea nu mai are nimic de facut,situatia depasindu-ne,dar la nivel de individ fiecare din noi are ceva de facut.Nivelul de constiinta al umanitatii lasa mult de dorit si ingustandu-ne vederile,acceptand "linistiti" sa fim exterminati,nu ajuta nimanui si nici macar acestor supercivilizatii care,chiar de se cred zei,banuiesc ca sunt si ei constienti ca starea de lucruri actuala nu poate dura la nesfarsit,chiar daca se sporeste suferinta si durerea in lume.
  Consider ca este bine sa nelargim orizontul cunoasterii si citind mult din ce se publica acum putem sa ne facem o idee reala asupra situatiei generale a lumii si chiar a gasi solutii pentru fiecare din noi,dupa cum ne indeamna constiinta pe fiecare.
  Am citit comentariile,ma bucur ca se face referire la a ne lua informatiile si din alte surse decat sursele oficiale.Se vorbea in comentarii despre memoria fiintei umane....largindu-ne orizontul cunoasterii poate este bine de cunoscut ca acum se vorbeste despre campul morfogenetic descoperit de R.Sheldrake sau cum afirma inteleptii si misticii antici ca memoria noastra este stocata in campul Akashic.
  Mai se vorbeste in comentarii despre transplanturile de organe....Am aflat prima data ca niciodata nu ar fi trebuit ca fiinta umana sa se ocupe de aceste transplanturi din scrierile lui Paul Brunton[ jurnalist si filozof britanic] si ca nici transfuziile de sange nu ar trebui sa aiba loc.Sunt multi scriitori actuali,ganditori mistici,spirituali,care vin cu multe explicatii despre aceste aspecte.
  Cat priveste originea omului....da,nu vom afla probabil din surse oficiale,dar cine vrea sa cunoasca adevarul se gasesc multe surse care dezvaluie adevarul.
  Pentru d-ta,d-le Toni,iti aduc multumirile mele ca aduci la nivel de conversatii aceste aspecte ascunse ale realitatii noastre,dar,ma repet,trebuie sa ne largim orizontul cunoasterii si sa citim orice.Tot Paul Brunton mi-a spus[prin intermediul scrierilor lui] ca trebuie sa citim orice,retinem ce ne intereseaza si cum spune Osho,adevarul din acele carti va fi retinut de subconstient daca vrem cu adevarat sa cunoastem adevarul.
  Am scris cam mult....Sefora.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar sunt oameni care asemeni domnului Moldovan au studiat cu mare atentie problemele celor rapiti timp de 30 de ani, sub hipnoza. Potem vedea ce ce spun cei rapiti si la ce concluzii ajungem.........https://www.youtube.com/watch?v=DjP3cnTE30U&t=867s

   Ștergere
 44. Buna seara!
  Am citit cartea si tot ce apare pe acest blog....Pare ca fiintei umane nu-i ramane altceva de facut decat sa-si incruciseze bratele pe piept si sa astepte ca aceste "supercivilizatii"terestre sau extraterestre sa-si duca planul la indeplinire.Oare chiar asa sa fie?
  Te intreb direct pe dumneata,domnule Toni.Chiar nu crezi in existenta unei inteligente supreme care ar avea capacitatea sa anihileze incercarile acestor descreierati ce-si spun « zei » ?Si fiinta umana nu are nimic de facut decat sa astepte sa fim exterminati ?
  Am luat in consideratie durata ciclurilor in care “acestia”au actionat.Faptul ca ultima perioada a deposit acei 4000 de ani ,mie imi dovedeste ca treburile nu le mai merg ca pana acum.Trebuie sa existe o cale ca fiinta umana care-si doreste nivelul contiintei inaltat sa poata iesi din aceasta matrice.
  Ca un intreg umanitatea nu o mai putand face nimic,situatia depasindu-ne,dar individual,fiecare din noi are ceva de facut.Nivelul constiintei umanitatii lasa mult de dorit.Fiecare din noi intelegand ca este necesar sa ne inaltam nivelul de constiinta putem sa ne eliberam din inchisoarea aceasta prezentata de biblie.Cred ca trebuie sa ne largim orizontul cunoasterii ca sa putem avea o imagine completa a ce ia ce se petrece pe pamant acum.Recomand tuturor celor care au citit cartea d-lui Toni sa citeasca si cartea lui David Icke „Copiii matricei”care prezinta exact ce dezvaluie cartea PT,vorbind despre matricea in care acesti „zei”incearca de veacuri sa ne tina inchisi.Putem fiecare din noi sa iesim din aceasta matrice daca incercam sa ne inaltam nivelul constiintei.Aceasta ne ajuta si pe noi si umanitatea ca intreg.
  In ceia ce ne priveste pe noi toti,da,ca un intreg poate nu putem face nimic,dar individual fiecare din noi are datoria sa-si eleveze constiinta si atunci te ridici deasupra acestor mizerii .
  Este foarte necesar ,ma repet,sa ne largim orizontul cunoasterii.Astfel putem afla cate ceva despre memoria noastra a tuturora.Se vorbeste despe campul morfogenetic descoperit de R. Sheldrake care nu este alt ceva decat campul Akashic despre care inteleptii antici,si multi ganditori actuali spun ca este locul in univers unde este stocata memoria fiecaruia din noi.Eu nu cred ca acesti „zei”” vor reusi sa stearga memoria cuiva,oricate manipulari vor incerca.
  Mai se pomeneste in comentarii despre transplanturi de organe...Am aflat prima data ca nici odata fiinta umana nu ar fi trebuit sa apeleze la astfel de practici din scrierile lui Paul Brunton,jurnalist si filozof britanic.Nici chiar transfuziile de sange nu sunt recomandate intrucat fiinta umana este unica si trebuie sa ne mentinem caracterul unic.Sunt multi scriitori moderni care abordeaza aceste subiecte accentuind pe nevoia de dezvoltare spirituala prin care putem sa ne inaltam deasupra mizeriilor create de aceste supercivilizatii.
  D-le Toni,despre acestea ti-am mai scris pe adresa de e-mail.Am sa incerc sa afisez acele comentarii ale mele pentru ca inteleg ca doar pe blog primesc un raspuns.
  Cu multa stima,Sefora.

  RăspundețiȘtergere
 45. Buna seara!

  Revin destul de repede cu un mic mesaj pentru a-mi cere scuze ca in cele doua comentarii ale mele ,la unele aspecte ma repet.Aceasta deoarece am avut impresia ca primul comentariu l-am pierdut si atunci am scris un altul.
  Inca odata , imi cer scuze.Cu multa consideratie,Sefora

  RăspundețiȘtergere
 46. In primul rand, va doresc un an bun 2012 tuturor cititorilor si participantilor de pe acest blog. Multe realizari si motive de bucurie in 2012!


  Eu am incheiat anul trecut intr-un maraton de garzi in Norvegia si am inceput anul in garda in Suedia. Apoi... de garda in 3 ianuarie ...astazi de zi si maine de noapte! Timp de altceva nu prea am avut, nici macar “printre picatzele”.  Raspuns pentru Sefora.

  Ce as putea sa spun in plus?... Imi cam stiti parerile cu privire la ce am putea face sa stopam sau sa schimbam cursul actualului program…. Posibilitatile in acest domeniu sunt NULE.

  V-as intreba … cine ar putea sa schimbe cate ceva? Populatiile lumii moderne sunt total manipulate si informate prin mijloacele mass media moderne. Populatiile lumii neindustrializate sunt in imposibilitatea de a conecta, analiza si a avea habar de o astfel de informatie. La capitolul asta cel mai bine sta fostul bloc comunist, care are cea mai instruita populatie! Nu exista si nici nu va exista un forum larg pentru cei ca mine. Daca as povesti colegilor de serviciu… si am povestit unora… despre o tema abordata in PT, as fi considerat direct nebun. Nici unul dintre cunoscutii mei din Suedia, chiar si romani de aici, ca sa nu zic de colegi, nu poate face nici cea mai mica conexiune cu macar 5% din PT.

  Orice subiect oricat de mic din tematica pare bizar, neavenit, ridicol. In acesti ani, dupa ce am lucrat 5 ani in aceeasi clinica in doua periode diferite intinse pe 7 ani, NIMENI nu a avut curiozitatea sa afle vreun detaliu cat de mic din PT, desi, foarte vag, stiu de la mine cu ce ma ocup extraprofesional. Mai mult dacat atat, intr-o alta clinica mi s-a refuzat un anume post in momentul in care am dezvaluit aria de interes extraprofesional, si de atunci sunt un pic mai atent ce si cui povestesc. In Norvegia situatia este similara. In toata Europa vestica, la fel ca si in SUA, populatia este angrenata puternic in sistemul creat special pentru a spala creiere. Toti sunt orientati in sfera de interes pe care conducatorii o doresc. Noua Ordine Mondiala are control total asupra informatiei, sistemului, scolii, economiei, finantelor si chiar a sferelor de preocupari extraprofesionale. Cu mult peste 90% din populatie habar nu are despre astfel de subiecte abordate aici . Noua Ordine Mondiala (NWO) face jocul extraterestru si asta nu ca ar dori-o sau ar face-o cu placere, ci pentru ca este obligata sa o faca.
  EI – fiintele extratrestre au fost si sunt mereu in culisele istoriei umane. Cred puternic in aceasta afirmatie. Cred ca toti cei denumiti generic NWO cunosc o parte mai mare sau mai mica din program. Sunt sigur ca Monsanto nu a produs GMO de capul ei, ca marile concerne farmaceutice nu produc substante toxice ( cu greu se pot numi medicamente ) de capul lor.

  Toate “elitele” cu nume grele de la familia Bush pana la Rockefeller sau Rothschild au cumparat vaste terenuri in Argentina, Paraguay sau alte zone sud-americane pentru ca stiu exact ceea ce vine. Poate ca nici ei nu stiu cand vine cu exactitate, caci totul este un joc de sah. Fara nici un fel de oponenta a guvernelor, a paturilor sociale, a regimurilor neascultatoare de tip Libia, Siria, Iran, China, procesul ar fi cu mult mai rapid.

  RăspundețiȘtergere
 47. Daca ar putea, maine ar fi toata planeta cultivata cu GMO si cam in trei generatii am fi cu totii disparuti. Cu minuscula oponenta, procesul este mai anevoios, dar nici o grija, toate tarile au cate un Valeriu Tabara. Urmasii celor numiti generic NWO nu vor avea decat sansa disparitiei ceva mai tarzii…

  Nu stiu cum va ganditi ca in aceasta lume aflata sub CONTROL TOTAL, unul, doi, un milion sau mai multe de ganditori si de …”avansati spiritual” pot schimba cu gandul sau cu fapta destinul descris al planetei. Filozofiile sunt frumoase, dar eu cel putin nu cred sa ajute la ceva. In aceeasi ordine de idei, cred ca asa-zisul rezervor de informatie al planetei , al umanitatilor trecute si viitoare, ne ajuta la fel de mult ca si filozofiile bazate pe cel mai frumos si mai logic limbaj.

  Priviti in jur si veti vedea miile de oameni care sunt interesati strict de ziua de azi si de maine, care nu si-au pus si nici nu-si vor pune vreodata problemele pe care incercam sa le dezbatem aici. Priviti la cursul social si economic care merge spre COLAPS TOTAL! Asta este culmea… chiar este o stire oficiala, de la NWO , aflata mai nou in fiecare ziar. Economiile puternice sunt cel mai greu lovite - SUA, Japonia, Europa, caci daca vrei sa lovesti un grup, ataci intotdeauna mai intai adversarul cel mai puternic. In plan social si educational cursul este acelasi - spre dezastru. Singurele zone aflate in “crestere” sunt cele mediu dezvoltate si cele sarace, care vor mai fi linistite un anumit timp, a carui intindere depinde numai de dinamica jocului de sah. Inca de la prima editie, din 1998, scriam ca viitorul “imediat” este in Namibia , Botswana, Patagonia, Papua-Noua Guinee. Si astazi cred la fel! Zonele inalte situate subecuatorial pana la circa 25-30 grade latitudine sudica sunt ideale pentru o supravietuire mai linistita pe termen mediu.

  Ganditorii (putini la numar) si DEZVOLTATII SPIRITUALI?! ( nu prea mi-a fost bine definita niciodata aceasta notiune) nu cred ca vor putea influenta destinul planetar oricat de mult s-ar informa si ar avea acces nelimitat la vreun rezervor ancestral de informatie mai mult sau mai putin subtila sau concreta. “Ridicarea nivelului de constiinta” si delimitarea de mizeriile zilei sunt poate ideale, in plan personal, dar ma intreb cu ce ar putea ajuta la nivel planetar? Intre ceea ce credem noi despre lume in general si ceea ce lumea este cu adevarat se pare ca este o mare diferenta... Cand ma gandesc numai cu ce pareri preconcepute - in general frumoase, am venit in Suedia, si cum arata astazi imaginea mea despre Suedia?!
  Ce pareri emitem despre India si ce este cu adevarat India.... Si asa mai departe...Cate doctrine religioase sunt pe Terra si cum ele influenteaza populatiile locale.... Dar ma rog, nu vreau neaparat si nu este nevoie sa stric cuiva un vis frumos sau sa ucid cu totul speranta.... Speranta desarta insa poate uneori dauna mai mult decat suprarealismul.


  Referitor la cei 4000 de ani… cred ca pentru EI nu are nici o importanta daca sunt 4000 sau 6000 de ani lineari raportati la un ciclu de dezvoltare umana. Jocul distorsiunilor temporale tehnice face ca durata ciclurilor sa fie din punctul LOR de vedere aproximativ egala.

  Personal, nu cred ca au vreun DUMNEZEU sau vreo fiinta suprema care sa-i bata la fund, ci cred ca intre diversele specii extraterestre aflate cam pe acelasi nivel tehnologic, exista negocieri extrem de serioase si complicate desfasurate in multiple planuri si chiar in multiple dimensiuni. Relatia este poate cu mult mai complicata decat negocierile de culise in relatia NWO – Iran-Siria. Asemanarile sunt poate multiple, ca si diferentele de situatie.

  Nu in ultimul rand, imi cer scuze fata de toti carora nu apuc sa le raspund. Imi este …aproape imposibil sa raspund la toate scrisorile. La capitolul asta sunt multirepetent si vesnic intarziat.

  O zi minunata!

  Cu stima,

  Toni Moldovan

  RăspundețiȘtergere
 48. Multumesc foarte mult ca mi-ai raspuns.Imi dau seama cat esti de ocupat.cu atat mai mult apreciez ca mi-ai raspuns ,si detaliat.
  Am sa raspund mai amplu la cele scrise de dumneata,trebuie sa gandesc un pic.Stiu cata dreptate ai.Eu si fiica mea[care,de alt fel,este cetatean american fara serviciu si revenita in Romania unde nu-si gaseste rostul....]traim pe pielea noastra ceia ce se petrece pe planeta acum.Fiica mea este biolog in mediul inconjurator,nu a lucrat nici odata in profesia ei ne fiind de acord cu ce se intampla...A lucrat in schimb in banci [ a avut o pozitie destul de bunucica la Bank of America] de unde si-a dat demisia pentru ca nu era de acord cu polita bancii..Sunt multe de spus.
  Voi reveni cu un raspuns in tema.
  Inca odata multumesc si te admir d-le Toni.Eu am convingerea ca oameni ca d-ta vor schimba fata lucrurilor.
  Sa auzim numai de bine,Sefora.

  RăspundețiȘtergere
 49. O intrebare rapida, domnule Toni! Cand va veni momentul (presupun ca in 5-10 ani) veti accepta cipul RFID in mana?

  Eu ma gandeam la un rambo lifestyle prin patagonia... :)

  Sper sa nu deranjeze pe nimeni link-ul postat mai jos. Unul din putinele site-uri care vorbeste despre evil alien agenda! Din fericire, noi am descoperit-o deja citind Programul Terra! :)

  http://www.montalk.net/alien/35/synopsis-of-the-alien-master-plan

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cipul RFID... S-ar putea ca peste 10 ani să fie cam aglomerat prin Patagonia!...
   În aceeaşi ordine de idei.... ma bucur când întâlnesc oameni optimişti... “peste 5-10 ani!” Wow ... eu mă întreb ce va fi la anu’... şi nu că aş fi panicat... până la cip mai sunt altele de pus în ordine... nici n-ar fi economic să “cipeze” şapte miliarde.... mai întâi să vedem câţi rămânem! Vedeţi de optimist gândesc?
   O zi bună, în România sau poate deja în Patagonia?
   Eu rămân la dragostea dintâi ... Namibia!

   Ștergere
 50. Buna ziua,
  Tot respectul pentru cea ce ganditi si scrieti cu un spirit liber pe blog sau in carti.
  Realitatea este cruda si mai stranie decat fictiunea, suntem sclavi si traim intr-un sistem de sclavagism "modern" cu o istorie ocultata, iar pentru a extrage un sambure de adevar trebuie sa ai o pregatire speciala care nu este la indemana orcui.
  1. Tehnica de manipulare a maselor ne spune "nu poti convinge atunci zapaceste" minciuna sa para adevar si fictiunea realitate.
  2. Pentru a filtra informatiile, vulgul/novicele, nu are pregatire, timpul si mijloacele necesare sa verifice si nici nu va avea, pentru ca sistemul nu se doreste.
  3. Sclavul este prins intr-o capcana in care este indoctrinat si stors de energie, nu conteaza unde adera, la ce apartenenta politica, religioasa, militara sau etnica.
  4. In sistem exista mai multe structuri, sub-structuri, curente, ideologii, tabere, iar sclavul in orce ar crede, orce culoare politica sau religioasa ar avea, va pierde, singurul care castiga este sistemul.
  5. Partidele politice vor mai multi aderenti, biserica mai multi enoriasi, s.a.m.d. cu structurile militare, etniile sau alte forme structurale si organizatii.
  6. Toate structurile si sub-structurile sistemului par independente, cu o ideologie buna si au "conducatori" la vedere, dar in realitate sunt conduse din culise, storcand energia fiecaruia, tine individul ocupat si-l directioneza abil sau fortat numai pentru a servi sistemului.
  7. Piramida trebuintelor ne spune ca prioritatea individul este casa, masa, educatia, sanatatea, e.t.c. astazi in sclavia moderna, individul trebuie sa-si asigure singur existenta "si pt. aceasta favoare",trebuie sa plateasca cat mai multe taxe, impozite, TVA. si sa produca cat mai mult pentru stapani.
  8. O schimbare majora si benefica fara un ajutor ET (cei buni) nu poate sa apara in viitorul apropiat, pentru ca majoritatea populatiei planetare, nu vad tentaculele caracatitei sistemului, controlul realizat prin frica, bombardamentul cu stiri false si mesaje subliminale, controlati prin apa, alimentatie si arme psihotronice.
  9. O schimbare benefica prin forte proprii poate sa apara numai atunci cand numarul celor care se trezesc depaseste masa critica (se va intampla daca slabeste sau dispare sistemul) acum, un numar mic chiar daca incearca sa trezeasca si pe altii sunt ridiculizati, pusi la colt sau eliminati.
  10. Putini constinetizeaza ca societatea este bolnava, imbolnavita de "Zeii Manhattanului" si/sau alti zei din culise care la randul lor sunt bolnavi, sanatosi nu pot sa fie, dovada este existenta sistemul creat de ei si ce va urma.
  Rav Michael Laitman care a infiintat Institutul Bnei Baruch pentru studiul Kabbalei a spus ca la mijlocul anului 2012 vor incepe marile lovituri si primele vor fi caderea economiei in cele mai mari state din lume, in consecinta sute de milioane de oameni vor fi in strada pentru a cere de mancare, intrebarea este de unde stie Ravul
  ce va fi ? Prognoza, zvoner, raspandac sau acces la informatii exacte care fac parte din planul sistemului?
  Evenimentele de anul trecut privind "Primavara Araba" si de anul acesta privind conflictul real prin inchiderea strantoarei Hormuz de catre Iran, consecinta fiind o criza urmata de cresterea pretului/baril, criza economica existenta, ne indica ca urmeaza o criza alimentara si Ravul are dreptate.
  Ce se poate face? Scapa cine poate? Nu scapa nimeni orce ar face?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aveti dreptate în cele enumerate – descrise. Se pare că vedeţi situaţia CRISTAL! Aşa este ... scapă cine poate, cine are capacitatea de-a anticipa cel puţin două-trei mişcari în faţă în mare joc de şah. Iar de anticipat nu mai este chiar aşa de greu. Nici în panică nu trebuie să intrăm, căci nu ajută la nimic, şi nici nu se întâmplă toate cu viteza cu care ne sperie “răspândacii” aşa cum scrieţi! Lucrurile se mişcă însă în direcţia pe care o vedeţi şi Dv fără doar şi poate.

   Ștergere
 51. Buna ziua!

  Incerc sa raspund la ultimul comentariu.
  Dar mai intai vreau sa-ti multumesc inca odata ca ti-ai facut timp sa-mi raspunzi si sa adaug ca am avut un sentiment puternic de bucurie la citirea raspunsului.Te-am simtit...de-al meu.Ciudat,nu?Poate pentru ca si noi,de la revenirea in Romania,suntem bulversate de ignoranta generala a oamenilor si dezinteresul de a cunoaste ce se intampla cu noi in aceste vremuri.Dezamagirea este mai mare cand observ chiar si asa zisii intelectuali complet dezinteresati.Singura preocupare este slujba si banii.Nimic de zis,banii si pe noi ne intereseaza,dar slujbele...Preocuparea cu job-urile...n-ar fi nimic rau cu aceasta,dar asa cum incearca David Icke sa demonstreze,neavand nimic de spus legat de slujba sau felul cum se obtine aceste slujbe,exploatarea masiva ce este evidenta,arata practic ca prin acceptarea conditiilor actuale pur si simplu intreaga umanitate,cu mici exceptii,sustine sistemul.Apropos,stiind situatia de fapt a lumii in care traim cum mai functionezi?Si intr-un spital.Da,nu este nevoie sa-mi raspunzi,ghicesc raspunsul.
  Despre „dezvoltatii spirituali” nu pretind ca stiu a explica ,pot doar sa spun ce am inteles eu din cele ce am citit.Din totdeauna am fost interesata sa cunosc cum are loc existenta,dar nu gaseam nimic care sa ma lamureasca oarecum.Pana in 1997 cand am reintalnit scrierile lui Paul Brunton.Citisem deja in Romania post revolutionara [sau post comunista] „India secreta”,”Egiptul secret”si „Descopera-te pe tine insuti”.In State am gasit lucrarea lui de o viata:”Notebooks” – 16 volume.Le-am citit in engleza,desi mi-a venit destul de greu .Am inceput sa inteleg diferenta intre un religios,mai ales crestin,si un om ce cauta sa se spiritualizeze.Simplu,eu vad aceasta prin inaltarea constiintei pana la adevaratul nostru nivel , nivelul divin.Este mult de citit si foarte complex,dar am inteles ca ajungi la aceste intelegeri daca ai lucrat cu tine insuti in alte vieti,preocupat fiind sa-ti ridici nivelul de constiinta.Suntem toti aceiasi constiinta,manifesatndu-ne in planul fizic individual,influientati de mentalul colectiv.

  RăspundețiȘtergere
 52. (continuare)
  Este mult de spus...poate s-o iau altfel,cumva sa se potriveasca si cu un raspuns pertinent in tema PT.Am convingerea ca nu-ti este straina expresia univers holografic si nici faptul dovedit acum stiintific ca noi,prin gandirea noastra, ne construim realitatea in care traim.Poate stii si ca noi percepem lumea in care traim dela interior catre exterior si evolutia Fiintei , adica a tot ce este viu nu poate fi luata in consideratie fara a nu se tine cont si de involutie.Si ca evolutia ,adevarata evolutie are loc la nivel de constiinta,astfel aparand necesara dezvoltarea formelor.Fizica cuantica ,in aceste vremuri ,a inceput sa dezvaluie aceste adevaruri ezoterice cunoscute de mii de veacuri de acei oameni iluminati despre care se pomeneste acum din ce in ce mai mult.Acesti oameni dezvoltati spiritual au fost tot timpul printre noi,dar ignoranta intretinuta si mentinuta ne-a determinat sa nu-i vedem decat la vremuri de rascruce.Ce legatura are toate acestea cu PT?Are.Noi,ca fiinte umane avem capacitatea de a ne construi holografic in mintea noastra realitatea in care traim.Vezi:”Universul holografic” autor Michael Talbot si lucrarea lui David Icke „Iubirea este tot ce exista,restul este doar iluzie...”Si pentru faptul ca ni s-a ascuns de mii de veacuri adevarul despre ceia ce suntem defapt – divini in esenta – ca suntem niste fiinte pacatoase,la care se adauga si ignoranta in care am fost tinuti,aceste supercivilizatii au reusit sa ne manipuleze inoculandu-ne in subconstientul colectiv ca avem nevoie de un Mesia pentru a fi salvati.Aici,in aceasta realitate holografica au reusit acesti indivizi extraterestri sa ne manipuleze si sa ne aduca la starea actuala.Pentru a intelege ca realitatea in care traim este doar o iluzie...trebuie citit mult si din literatura ezoterica dar si din scrierile moderne ale multor fiinte umane ce si-au pornit calea spre spiritualizare.
  Si da,la nivel planetar poate noi nu mai putem face nimic dar trebuie inteles ca Mama Pamant,care este un organism viu,cu o constiinta mult dezvoltata [vezi „Gaia – o noua perspectiva asupra vietii pe Pamant”,autor James Lovelock] isi va face treaba salvandu-se pe ea si cu ea si pe acei care vor sa mearga impreuna cu ea in alta dimensiune.Se vorbeste mult acum ca planeta Pamant este in drum spre dimensiunea a 5...Faptul ca planeta noastra este o fiinta vie,avand o constiinta ca si noi, m-a socat cand am aflat din diferite scrieri si as invita pe orisi cine sa-si revizuiasca conceptul ca stelele,planetele,sorii si tot ce exista pe cer sunt obiecte fara viata.Trebuie citit mult,Toni draga,ca sa ai o perspectiva larga a ceia ce se intampla acum in univers si in special in Calea Lactee.Eu nu pretind ca am inteles tot si bine,dar am convingerea ca ceia ce ne-au facut acele civilizatii extra terestre nu va continua si raul cel mai rau nu se va petrece.Da,va fi suferinta,multa durere,dar umanitatea prezenta isi merita cumva soarta.Suntem liberi sa alegem a trai in ignoranta sau a ne dezvolta spiritual si a cunoaste adevarul macar in „oala” noastra,aici pe pamant.

  RăspundețiȘtergere
 53. (continuare)
  Iata,lucrezi in sistemul medical....Te-as intreba daca cunosti cartea „Mafia medicala”scrisa de un medic femeie canadian, Gislaine Lanctot.Sau „Medic de trei corpuri „si alte inca cateva scrise de medic [tot anestezist] femeie francez Janine Lafontaine.Aceste doua femei au inteles adevarul si nu mai sustin sistemul.Pot sa mai dau cateva exemple,dar nu are sens.Fiecare traieste cum alege si cum intelege.Daca ai ajuns sa intelegi acest imens adevar despre cum umanitatea a fost de mii de veacuri manipulata si tinuta sub control de ce nu-ti pui intrebarea:”de ce am ajuns eu sa cunosc toate acestea?”Poate tocmai pentru a te intreba „cine esti tu de fapt?””Cine esti?”este o tema de meditatie din care poti afla originea divina a fiintei ,inclusiv fiinta umana.Si amintindu-ti cine esti [aminteste-ti cine esti este o tema frecventa a intalnirilor lui David Icke cu publicul] poate sa-ti dea solutia pe care se pare ca nu o gasesti in cida faptului ca studiezi aceste texte vechi.Orice fenomen in spatiul tridimensional are doua polaritati:pozitiva si negativa.Textele vechi nu fac exceptie,pot avea si o parte subtila ce dezvaluie adevarata realitate....nu stiu daca este cazul la biblie.Eu detest biblia si nu pot suferi tendinta multor ,asa zisi crestini,sa o considere carte de capatai.Este absurd.
  Dar am scris asa de mult.Si nici nu stiu daca am dat un raspuns precum as fi vrut.
  Te las cu bine si ...gandeste la „Cine esti?”
  Sefora : )

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Temele existenţiale abordate de Dv sunt complexe, infinite şi mă bucur că există oameni dedicaţi domeniului. Nici unul dintre cei ce abordează tematica nu trebuie supraestimaţi, căci toti au partea lor de unilateralitate... chiar şi textele extraterestre o au cu siguranţă. Cu toate acestea, IUBESC textele extraterestre, care mi se par cea mai grea incercare pentru creierul uman. Programul LOR este detestabil din punctul nostru de vedere, dar incercaţi să ne exteriorizaţi şi să priviţi toată povestea asta nebună ca fiind a altora. Eu am incercat să găsesc partea mai concretă a abstractului, sa-mi găsesc explicaţii în anumite teme pe care alţii le-au văzut ca fiind aparţinînd filozofiei, spiritualităţii, am incercat să găsesc “tangibilul” din intangibil. Sunt de acord că este mult de citit şi fiecare dintre noi face asta trecând informaţia prin propriul filtru. Niciodată Toni nu va fi Sefora şi nici invers, căci raportăm totul la ceea ce deja suntem ca nivel de informaţie şi de procesare a ei.
   O admir pe Dr. Jeannine Fontaine ! Ea s-a putut desprinde de medicina occidentală, eu cred în continuare în abordarea energetico-somatică a fiinţei umane. Şi eu acţionez conform principiului că energeticul este nivelul conducător în organism... dar chiar dacă gândesc aşa... nu-i pot ajuta pe toţi conform propriilor principii.
   O zi bună, Sefora!
   TVM

   Ștergere
 54. Buna seara.
  Am citit cartea dvs. inca din anul 2000.
  Sunt anestezist.
  Ce parere aveti despre www.stankovuniversallaw.com si despre www.learninggnm.com?
  Primul site are idei interesante(merita citite cartile...da...stiu iau ceva timp dar merita).
  Al doilea:strict legat de conflictele psiho-emotionale va spun ca sun verificate si de mine si..da..legatura este corecta.

  Ar mai fi intrebari legate de durere...piatra de incercare a "medicinii".
  Imi pare bine ca ati aparut.
  As fi vrut sa va intilnesc inca din 2000.Nici acum nu este tarziu.
  Cu respect,ana.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. “Ce parere aveti despre www.stankovuniversallaw.com si despre www.learninggnm.com?”
   Am intrat şi eu acolo . Este interesant. Sunt multe site-uri asemanatoare. In privinţa fizicii energiilor subtile şi a informaţiilor non-oficiale privind fiinţa umană, site-ul meu preferat este
   http://homepages.ihug.co.nz/~sai/ind3.html intrati aici!
   Astazi am avut dificultati sa deschid pagina principala www.twm.co.nz.
   Şi pentru mine “durerea” este un capitol extrem de interesant, ca să nu zic de tot ce inseamna creier – procese de gândire. Revista preferată - Scientific American – Mind ( vine ca si coabonament la Scientific American – o recomand tuturor!
   O zi minunată! Eu intru de garda la ora 17, aşa că voi avea o zi super!
   Cu stimă,
   TVM

   Ștergere
 55. Buna seara. Aveti o editie la cartea dvs mai noua decat cea publicata in 2008? Si daca da, de unde as putea s-o achizitionez? Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cred că cea mai nouă ediţie PT este cea din 2009 cu o remodelare a decodării numărului 666. În 2008 posibilitatea decodării mi-a grăbit puţin publicarea... apoi am regândit-o şi am pus in tirajul din 2009 o nouă explicaţie , cea pe care o găsiţi pe blog. Nu sunt insă mulţumit nici de asta, dar noua explicaţie , remodelată după multe rumegări de versete din Zohar, va apare în noua ediţie despre care nu am nici o idee cînd va fi gata! Cred că acum sunt mai aproape de o explicaţie logică şi coerenta, nu cu mult diferită de ceea ce v-am prezentat până acum. ...sunt foarte aproape.
   Adevărul este că muncesc în salturi si am nevoie de un timp continuu ca sa ma concentrez şi pe aspectele PT. Partea de Zohar este aşa de dificilă, incât atunci cand recitesc ce am scris, mă întreb dacă eu am scris...
   Concluzia... nu este o alta editie pe piaţă.

   Ștergere
  2. Am citit si recitit PT(ed.1999) d-le dr.m-a bulversat ,3-4 luni m-am simtit nauca ,nevoia de D-zeu mi-a adus un echilibru aparent pt ca mi-a ramas in suflet indoiala,acum privesc viata cu alti ochi,mi-am redus mult din asteptari ...Toate profetiile pt 2012 sunt fff sumbre,va rog sa va gasiti timp pt publicarea urmatoarei editii, cea cu decodificarea Zoharului ,mi-e teama ca cei mai multi dintre noi nu vom mai apuca s-o citim...

   Ștergere
  3. Pentru cei ce vor sa afle cite ceva din editia viitoare a PT va tog sa cititi interviul DR.TVM pe forumul Rufon.ro...fff interesante sunt si comentariile...

   Ștergere
  4. Profeţii sumbre pentru 2012? Poate... Cei care conduc lumea vor avea un motiv în plus să inducă ceva mai mult decât în mod obişnuit catastrofe financiare, umanitare şi chiar geologice, căci doar ne aşteptăm numai la dezastre în 2012. Să sperăm că pe la 1 ianuarie 2013 să putem spune că 2012 nu a fost chiar aşa de rău... Timp... aşa e... nu am mai deloc timp liber... dar de la jumătatea lui mai imi voi schimba serviciul cu unul mai puţin solicitant , numai ca să pot să mai fac ceva şi în planul ăsta ... aşa că poate chiar dacă nu va fi o formă ideală, voi scoate o ediţie nouă cu multe elemente de Zohar, în cursul anului 2012. Nici o grijă, apucaţi s-o citiţi!

   Ștergere
  5. Interviul de pe Rufon.... a degenerat, motiv pentru care am părăsit acel dialog. A fost captat de indivizi atotştiutori care au continuat dialogul între ei susţinându-se unul pe celalalt. Nu aştept ca cineva să-mi ridice cartea în slavi, dar aş dori ca orice dialog pe tema asta să se desfăşoare civilizat, ceea ce nu a mai fost cazul pe RUFON. Am să postez pe blog zilele astea un nou fragment cu referiri la Zohar... şi cine vrea, ...intră aici.

   Ștergere
  6. Mii de multumiri,astept cu mare interes, in completarea PT editiilor trecute referirile la Zohar...aveti o bila alba din partea SD ca ne luminati pe cei ce-si pun intrebari in leg cu originea noastra...Eu cred ca resemnarea =fericire pt cei ce reusesc sa inteleaga cite ceva din viata relativ scurta pe Terra...Cu cit esti mai informat cu atit esti mai nefericit ,asa ca recomand resemnare-activa....Succes DOMNULE TVM!

   Ștergere
 56. Victore esti genial!
  Dar asta nu inseamna ca cartea ta reflecta adevarul absolut! tine-o tot asa, poate impreuna ne apropiem cat mai mult de acel adevar.Insa din ce vad eu fugi de Divinitate , partea buna etc ... ca de dracu'
  Poate tu nu ai simtit pe pielea ta ca concomitent cu Zeii care ne-au construit si sunt alaturi de noi pe pamant de la inceputuri, exista si altceva sau altcineva ,insa unii din noi am simtit!
  Parerea mea este ca fugi intentionat, insa nu rau-intentionat.Trbuie sa intelegi ca tu excelezi intr-un fel iar altii in alt fel.
  Ce naiba Victore..te invarti ca o closca cu un pui!Si uite ca oamenii au asteptari mari de la tine acum!
  Norvegienii au un proverb : Mai bine traiesc in certitudine decat in speranta! ti se potriveste al naibii de bine

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu fug de „Divinitate”, aşa cum nu fug de fapt de nimeni şi de nimic.....hm.... s-ar putea să mă retrag la un moment dat din calea tăvălugului (care sigur vine) , dar ... nici de asta nu mai sunt aşa de sigur. Sunt oameni in jur cunoscuţi şi necunoscuţi cu o multitudine de trăiri catalogate în zona paranormală. Nu sunt nici pe departe un individ care neagă existenţa acestei zone mai puţin înţelese. De aici însă şi până la Divinitate este o cale lungă... cel puţin pentru mine. Sunt perfect de acord că nu totul trebuie explicat „ştiinţific”, para ştiinţific, logic. Mai sunt convins că în ecuaţie intră o mulţime de factori , iar între factorii externi, nu toţi sunt puşi pe distrugerea civilizaţiei noastre, aşa cum pare la prima vedere din PT. Actorii Proramului Terra , creatorii noştri au însă un plan bine definit, care se pare că sfidează deocamdată „Divinitatea” – care teoretic s-ar ocupa numai de lucruri bune --- pentru toţi, căci de-aia este divinitate, nu?

   Ștergere
 57. Pentru ultimul anonim.
  Şi cu ce ne-au ajutat în aceşti 2000 de ani acei zei/dumnezei? Pe tine te-a(u) luminat cumva?
  Prin intermediul cărţii şi-a articolelor de pe blog, exemplificate de domnul Toni şi de diferite persoane interesate de aceste subiecte nu-ţi relevă nimic?

  Vlad.

  RăspundețiȘtergere
 58. Pentru ultimul anonim:
  "Zeii care ne-au construit şi sunt alături de noi..."
  Măi să fie şi eu credeam că este tocmai invers!:))
  Măcar analizează ultima sută de ani grosso modo (nu trebuie să fii mare specialist să vezi ce s-a întâmplat) şi trage cl., dacă acei/acel zei/dumnezeu ne-a ajutat.

  RăspundețiȘtergere
 59. Buna ziua!
  In ultimele trei comentarii imi pare mie ca exista o neintelegere a ce vrea sa spuna primul anonim.
  Acest anonim face o distinctie clara intre acei zei,dumnezei ori extraterestri care si-au permis sa ne manipuleze mii de ani si Divinitate.
  Nu acesti zei-dumnezei ne-au creat.Ei au invatat cum sa manipuleze fiinte care erau deja create.Este cu totul altceva .Acele fiinte manipulate sunt creatia Divinitatii despre care vorbeste Anonimul respectiv.Trebuie sa cititi mai mult pentru a realiza aceasta diferenta si a intelege ca acesti zei-extraterestri nu pot crea fiinte [poate doar sa le cloneze ] si ei insisi sunt creatia acelei Inteligente Supreme ce penetreaza tot ce exista in Multivers.
  Manipularea ce o fac de mii de ani,inca o fac ,este abjecta si omenirea trebuie sa se trezeasca ca dumnezeul propavaduit de evanghelii nu este Inteligenta Suprema care anima tot ce exista,si pe acesti manipulatori deopotriva.
  Incercati sa cititi mai mult sa delimitati aceste aspecte.
  Raspuns pentru Toni.
  Da,ai dreptate , niciodata Toni nu va fi Sefora. Dar aceasta numai in planul fizic tridimensional.Daca aprofundezi existenta fiintei vei constata ca undeva , profund,suntem aceiasi,in esenta.Nivelul de constiinta poate diferi,dar tocmai acesta este directia evolutiei ascendente,de a ne uni si in constiinta.Deci in esenta.
  Despre restul raspunsului…iti admir priceperea de a da raspunsuri fara…raspuns.
  Ce consideri a aduce nou prin descifrarea Zoharului ?
  Este necesara o solutie la ceia ce dezvaluie PT.
  Iti multumesc mult ca-ti faci timp sa raspunzi in ciuda programului incarcat.Acceptand un astfel de program nu crezi ca faci parte de acea umanitate care sustine sistemul actual ?Aceasta chiar in ciuda faptului ca recunosti si stii despre terorismul financiar si Marea Finanta Evreiasca.Nu ei sunt cei ce accepta sa ne manipuleze la nivel terestru ?
  Cu multa stima,Sefora.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asa este Sefora! Şi eu sunt un sclav al sistemului. Am făcut anestezie terapie intensivă cu pasiune şi am trecut cam prin toate stadiile tehnice ale acestei specialităţi medicale de vârf. În fiecare sistem sunt bune şi rele, dar în absolut toate este vorba de a lucra cu factorul uman. Este clar că sunt un pion al sistemului cu independenţă limitată de sistem, de protocoale, de giganţii farmacologici, şi totuşi, peste tot unde am lucrat, m-am bucurat de o oarecare libertate personală pe care mi-am câştigat-o în timp. Evident că aş fi vrut să fac mai mult, să combin mai mult medicina occidentală cu cea energetică, spre exemplu.... dar am făcut cât am putut în limita permisibilului. În acelaşi timp, cam toţi suntem în acceaşi oală. Noi toţi suntem încorsetaţi în sistem, suntem manipulaţi mai mult sau mai puţin. Oricine este poate , dacă vrea să iasă parţial din sistem sau şi mai bine, să folosească părţile bune? ale sistemului în propriul interes. Nu văd însă nici o situaţie in a locui în Romania sau în Occident , în a scăpa de-a plăti un impozit chiar şi minimal către finanţele statale şi suprastatale. Din ce în ce mai mult, a trăi inseamnă a plăti impozit.

   Ștergere
 60. Sunt si entitati bune... doar Universul este infinit si holografic in natura... priviti partea buna :)

  Uite aici un mesaj de la entitati bune: www.newmessage.org :)

  Traim intr-o inchisoare sau intr-o scoala?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Trăim permanent intr-o scoală aflată in închisoare. Este minunat că sunt în jurul nostru persoane care văd partea pozitivă sau numai partea poztitivă a ...orice. Nu aş vrea să aveţi impresia că sunt un individ deprimat, care vede totul în negru. Este adevărat că în urma a ceea ce am citit sunt, se poate spune , resemnat şi împăcat cu soarta noastră a tuturor. Textele vechi sunt sursă fascinantă de cercetare care duce uneori chiar la extaz, în ciuda faptului că nu prevestesc ceva bun pentru umanitate sau nu în sensul în care noi am dori.

   Ștergere
 61. Buna ziua!
  Am inteles.Multumesc oricum pentru scurta interrelatie dintre noi.Eu m-am educat sa nu port ranchiuna nimanui,asa ca ,daca scoti o noua editie la PT cu ceva adaugiri ,imi voi procura cartea.
  Sa ai parte numai de bine.
  Sefora.

  RăspundețiȘtergere
 62. D-le Moldovan, sunt un cititor si un fan al lucrarilor dvs., din Sibiu. Dupa ce v-am citit lucrarea dvs. si lucrarile lui Cristian Negureanu, am si eu o intrebare. Nu credeti ca v-ati inselat oarecum cu privire la niste lucruri cheie? Nu credeti ca exista o lume paralela nevazuta de noi in care coexista Dumnezeu (inteles fiind ca si creatorul Universului), ingerii ( intelesi fiind ca membri ai civilizatiei create de D-zeu, nemuritori)si demonii (intelesi fiind ca ingeri rebeli, sub conducerea lui Azazel, care au fost aruncati sub pamant, de unde mint oamenii cu religii false pentru a le fura sufletul)ne-au creat pe noi, fara nici o evolutie si ca Satan a incalcat legile lui Dumnezeu, fapt pt. care a suferit si omul, care a cazut in intuneric spiritual si e de atunci, prizonierul influentelor acestor doua lumi nevazute. Lumea lui D-zeu a vorbit clar, prin vocea lui Iisus Christos, fiul lui D-zeu, cel care a murit pentru ca toti cei ce cred in el sa nu moara si sa ajunga in Rai, dupa marea judecata de apoi. Oamenii nu se reaincarneaza si nu traiesc dupa moarte ca spirite, ci pur si simplu dorm, ei fiind inviati si judecati de D-zeu la sfarsitul veacurilor. Religiile false create de Satan ne invata altele. Vad ca si dvs. ati fost oarecum corupt, si credeti ca aveti dreptate stiintifica, dar oare nu sunteti amagit, jumatate cu informatii veridice si jumatate cu informatii false? Intreb doar...Satan este tatal si mama minciunii. Stim ca al treiela razboi mondial va veni dar stim ca doar D-zeu stie timpul, asa scrie in Biblie...nu asa zisele coduri si profeti amagiti poate tot de Satan!Observam azi ca o gramada de religii si oameni sustin ca au suferit asa zise fenomene paranormale, ca au vazut si comunicat cu OZN-uri etc, oare nu sunt toate naluciri ale Satanei,menite sa induca in eroare adevarul principal, cum ca D-zeu ofera o sansa de salvare oamenilor, care trebuie sa creada in invataturile sale, sa creada in Iisus si sa nu se inchine altor duhuri sau chipuri cioplite? Cu respect,M!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nici nu stiu ce să vă răspund... căci imaginile noastre despre Dumnezeu şi Satan sunt total diferite. Mie imi lipseşte imaginea „de piaţă”, imaginea comună a celor doi exponenţi ai „răului” şi „binelui”. Cristian Negureanu are o astfel de imagine pe care cred că aţi adoptat-o (s-ar putea să greşesc). Pentru mine, textele vechi - toate prezintă programe de inginerie genetică diferite în care fiecare deţinător de program (Dumnezeu) se declară bun iar ceilalti sunt evident - răi. De aici şi pâna la satanismul modern şi toată imbecilitatea care-l creează, susţine, propagă, exportă ... este cale lungă. Sunt departe de orice formă de religie şi cu atât mai mult departe de orice formă extremă de religie ancestrală sau moderna, fie că se numeşte satanism, fie că se numeşte ortodoxism habotnic sau islamism. Dacă nu am fost clar in ediţiile trecute, sper să fiu mai clar în cea viitoare.

   Satan nu-şi prea are loc in explicaţiile mele din noua ediţie pentru că cel puţin Zoharul are o explicaţie extrem de clară: Satan este tot ceea ce nu-i compatibil genetic cu zeii evreilor..... iar evrei....sunt atât de puţini... cu mult mai puţini decât cei declaraţi. Analiza mea pe textul vechi este greşită? Totul este posibil. Conform nivelului meu de pregătire, aşa am văzut eu lucrurile.... Acum, cu ajutorul Zoharului sunt şi mai bine definite. În mod sigur însă pentru mulţi dintre Dv, va fi greu să vedeţi în versetul din Zohar acelaşi mesaj pe care-l văd eu, chiar şi cu explicaţiile mele aflate sub respectivul verset. In general, nu vreau să conving pe nimeni. Iniţial am scris pentru mine, acum scriu de fapt ....tot pentru mine şi pentru câţiva pasionaţi .... foarte puţini, cred eu. La un moment dat, pe RUFON s-au găsit unii să mă intrebe cum de am omis-o pe Lilit, prima soţie a lui Adam. Nivelul acesta de discuţie puerilă nu face obiectul dezbaterilor legate de PT. ADAM, EVA, LILIT, SATAN, etc sunt „personaje” metaforizate din ... Pomul Vieţii , structuri genetice diferite, care nu au nimic de-a face cu binele sau cu răul zilnic. Despre asta vom mai dezbate. O zi bună!
   TVM

   Ștergere
 63. din punctul nostru de vedere intraterestrii care constroleaza masoneria din umbra sunt rai... apoi extraterestrii care ne zic prin biblie 'atentie la fiara etc'... sunt si ei rai... basically, suntem niste vaci intr-o ferma intretinuta de fermieri carnivori & sadici!

  Evident, sunt si intra/extraterestri buni pe pamant si in Univers si ne ajuta din cand in cand dar presupun ca astfel de good entities lucreaza mai mult la nivel de constiinta!

  =)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Hm... cam aşa este ! Şi eu cred că masoneria , NWO este total controlată de intra/extratereştri. Şi cum spuneţi, poate că sunt şi extratereştri buni..., bine intenţionaţi, care mai dau târcoale pe aici, dar care în mod sigur nu se bagă-n oala vecinului, căci s-ar putea să iasă cu scântei. Prin urmare, programul îşi urmează cursul.

   Ștergere
 64. Cunoasteti cazul Giovana din Italia? http://www.click.ro/pe_glob/ciudatenii/italianca-pretinde-extraterestru-OZN-dovezi-fetus-avort_0_945505515.html si daca da ce parere aveti? sven

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acum cunosc cazul Giovana. Multumesc! Puteti sa urmariti cu totii conferintele anuale UFO ale lui Jamie Maussan incepand cu 2005.... Sunt.... fara cuvinte... cu mult deasupra a ceea ce se stie de prin carti in mod obisnuit despre fenomenul OZN... si asta pentru ca si tehnica noastra de observatie si supraveghere a evoluat. Multumesc inca o data!

   Ștergere
 65. buna seara ,va recomand sa urmariti acest film; http://saccsiv.wordpress.com/2012/02/05/video-%e2%80%9egasland-hd-full-otravirea-voita-a-apei-un-documentar-despre-metoda-fractionarii-hidraulice-motivand-exploatarea-gazului-vor-de-fapt-sa-distruga-panza-freatica/....dupa va ROG sa cititi acest articol http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/01/27/chevron-va-incepe-exploatarea-gazelor-de-sist-in-dobrogea-procedura-induce-cutremure-si-poluare/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc pentru stiri.... chiar daca sunt stiri ..."proaste"... parca ale mele sunt mai breze....În materie de "stiri proate" urmåriti ...daca vreti... www.prisonplanet.com , www.infowars.com sau din acelasi pachet http://www.prisonplanet.com/section/money-watch/. Daca vreti stiri si mai proaste intrati pe www.presscore.ca , evident folosind propriul "filtru". Sa nu credeti ca iau totul ca absolut, ci numai ca stiri alternative, cu siguranta mai aproape de "adevar" decat BBC sau CNN sau echivalente.

   Ștergere
 66. @M
  Comentariu tău este contradictoriu.
  Ori eşti un susţinător (fan cum spui) al scrierilor dlui Toni sau nu?
  Până la urma analizezi tot prin arhetipul biblic (dualist) interpretând şi argumentând acele fenomene care se întâmplă cu o anumită repeziciune şi pe care tu nu le poţi înţelege, ca "adevăruri de netăgăduit".
  Domnule anonim - M., creştinismul a apărut acum 2.000 şi-un pic.
  Prima întrebare & ultima: Acest dumnezeu şi satan de care vorbeşti, unde au fost până acu' 2.000 de ani? Au fost plecaţi la mare sau la munte? Cum de nimeni nu a observat până acum? Au apărut aşa din neant şi au rămas înţepeniţi aici, în acest colţ de galaxie... chiar aşa de naivi crezi că suntem?

  Vlad.


  P.S. "Religia, o frază de dânşii inventată
  Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
  Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplata,
  După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
  Aţi mai purta osândă ca viţa de la plug?"

  Mihai Eminescu.

  Un spirit sublim, etern şi vizionar!

  RăspundețiȘtergere
 67. Am vrut sa-l provoc la o discutie pe domnul Toni Victor Moldovan pe tema respectiva. In ceea ce ma priveste, sunt 2 cei mai mari autori de scrieri non fiction romani:unul este aici, cu noi, e d-l Toni Victor Moldovan si celalalt, dupa parerea mea, este d-l Cristian Negureanu. Teoria d-lui Moldovan seamana pana la un punct cu teoria d-lui Negureanu (care e citat si la bibliografia din Programul Terra) dupa care se diferentiaza substantial. D-l Moldovan ramane neutru, stiintific in abordare, pesimist daca vreti, pe cand d-l Negureanu vede in Dumnezeul evreilor acel D-zeu imaterial atotputernic al tuturor, pe care d-l Moldovan il percepe ca fiind doar un corp spiritual imbogatit, format din 12 corpuri spirituale inlantuite si cuplat la supercomputerul Miel, lider al unei civilizatii extraterestre materiale. Extraterestrii si intraterestrii d-lui Moldovan sunt entitati materiale, biologice, care se pot dematerializa in si din materie negativa si pot calatori in spatiu si timp, dar totusi muritori (pana la urma) pe cand la Negureanu ei sunt fiinte imateriale si nemuritoare dintr-un univers paralel, care se pot materializa dupa dorinta si ne pot influenta telepatic si tehnologic in orice moment. Dupa moarte, d-l Moldovan sustine ca acel corp spiritual al nostru se poate reincarna sau poate fi captat de extra/intraterestri pt perpetuarea speciei lor, pe cand d-l Negureanu sustine ca sufletele oamenilor dorm,pur si simplu, si vor fi inviate de d-zeu in ziua judecatii, cand unele din ele vor fi trimise in iadul vesnic, iar celelalte vor convietui cu d-zeu in universul imaterial paralel al sau, care se va contopi cu al nostru. D-l Negureanu sustine teoria creationista, afirmand ca evolutia darwinista e gresita in fond si D-zeu a creat totul dupa vointa fiind sabotat de ingerul preferat la inceput, azazel sau satana, pe cand d-l Moldovan sustine doar ca evolutia naturala a fost modificata/grabita de interventiile acestor extra/intraterestri. Eram curios cu privire la parerea d-lui Moldovan referitor la Annunaki si planeta Nibiru, daca a gasit elemente in plus in jutorul teoriei dansului. Incercam sa vad daca cele 2 teorii sunt iremediabil ireconciliabile, pt.mine cei doi autori sunt la fel de importanti, dar fireste ca nici unul nu poate sa dea dovada finala ca ceea ce el sustine e adevarul. Ar trebui sa fim mandri ca avem astfel de oameni, de spirit, de carte, de inteligenta. Eu sincer...il cred pe d-l Moldovan, desi as vrea sa se insele si sa aiba dreptate d-l Negureanu, cred ca d-l Moldovan intelege ce vreau sa zic si ma aproba in sinea lui...Cu respect, din Sibiu, M.

  RăspundețiȘtergere
 68. Pentru Anonim M din Sibiu.

  Va salut şi eu!
  Pentru o astfel de discuţie nu trebuie să fiu provocat prea mult.
  Am să răspund sistematic.
  Dr. Cristian Negureanu a scris câteva cărţi pe la începutul anilor 90 (am vreo trei pe acasă pe la Sibiu ) , care mi-au atras atenţia şi m-au intrigat într-un anume sens, aşa că cel mai bine mi-am zis să arunc singur o privire în Biblie ca să văd prin propria-mi prismă ... şi îndată ce am deschis Biblia mi s-a desfăşurat practic un program de inginerie genetică magistral descris. Aş putea spune că am văzut încă de la început... cu totul altceva decât a văzut Dr Negureanu. Avem câteva elemente comune, indiscutabil, l-am şi citat, căci şi eu l-am considerat un autor important, am şi preluat din cărţite dumnealui două istorioare tehnico- biblice care s-au dovedit ulterior a nu avea susţinere. De aici însă, până la ideea Domnului Dr. Negureanu de-a mă ataca extrem de virulent pentru ca am plagiat noţiunea de „intratereştri”, ai cărui descoperitor absolut se consideră, este cale lungă.... Asemănările teoriilor noastre derivă din faptul că abordăm acelaşi material, că e lesne acum pentru oricine să vadă de exemplu fenomenul OZN prezent în Biblie. În esenţă însă, teoriile noastre se deosebesc fundamental. Nu ştiu ce a mai publicat Dr. Negureanu după 1995. Nu am citit nimic scris de dumnealui după jumătatea anilor 90.

  În ceea ce priveşte abordarea mea, poate că este pesimistă pentru cel care citeşte. Eu am găsit lucruri fascinante în textele vechi, care, poate mi-au indus o stare de resemnare, dar în nici un caz una de depresie. Aş putea spune mai degrabă că am fost exaltat de micile descoperiri făcute. Am încercat să prelucrez cât mai puţin datele găsite, să umplu cât mai puţin golul de informaţie cu ipoteze. Acum, o mulţime de goluri s-au umplut prin studiul Zoharului. Spre exemplu, Dumnezeul evreilor „perceput ca fiind doar un corp spiritual îmbogatit, format din 12 corpuri spirituale inlantuite si cuplat la supercomputerul Miel, lider al unei civilizatii extraterestre materiale” are acum pentru mine o imagine diferită prin informaţia extrasă din Zohar. De fapt, foarte pe scurt, cele 12 familii standard de evrei nu au făcut decât să ofere împreună întregul material genetic necesar fabricării fiinţelor extraterestre care au inginerat poporul evreu. Cele 12 CS nu sunt „înlănţuite”, ci sunt făcute „zob”, desfăcute în elemente genetice componente aflate fiecare într-un loc prestabilt holografic. Veţi avea mai multe clarificări în acest sens în postarea de pe blog de ...mâine! Amândoi vedem creaţionismul, căci este doar evident în toate textele vechi.... şi este atât de logic. Apoi, cât anume a fost evoluţionism şi cât creaţionism, este mai greu de decelat, deşi Zoharul are un răspuns parţial chiar şi pentru asta. Voi reveni în carte asupra acestui aspect. La o analiză atentă, veţi observa că de fapt eu şi Dr. Cristian Negureanu avem atât de puţine în comun, în modul în care scriem, gândim etc. Dar asa cum spuneti, tare mult as dori påna chiar si eu, ca Dr Negureanu sa aiba dreptate. ...

  RăspundețiȘtergere
 69. 2. Poate că şi mai puţine asemănări aş găsi între PT şi scrierile lui Dr. Zecharia Sitchin... şi e normal... Cel puţin eu şi Dr. Negureanu avem ceva în comun: şi anume amândoi am studiat medicina şi avem poate o înţelegere „medicală” a textelor vechi, pline de GENETICĂ. Dr Sitchin a fost astronom şi prin urmare a fost lipsit de înţelegerea medicală, ceea ce a făcut să raporteze textele vechi la ceea ce ştia mai bine ...şi anume la astronomie. Am citit două dintre cărţile domniei sale şi ambele mi s-au părut departe de „adevărul meu”. Mai mult decât atât, citind Zoharul în ultimii ani mi-am dat seama câte elemente metaforice de Zohar, care se referă de fapt strict de elemente din Pomul Vieţii, sunt preluate direct de Dr Sitchin ca fiind corpuri cereşti – Soarele, Luna, planete, într-un mod extrem de simplist. Găselniţa cu planeta Nibiru... personal nu cred nici o iotă în ea şi nici în venirea plaentei Nibiru şi nici în localizarea „lumii de jos” în Africa de Sud şi nici în folosirea sclavilor umani în extragerea de aur de pe Terra. Poziţiile noastre sunt atât de diferite, încât orice comparaţie nu-şi are rostul. M-am ferit mereu însă în a comenta teoriile altora. Toate sunt binevenite. Timpul, judecata de apoi, va alege între variantele mai aproape de adevăr.
  O seara bunå!
  TVM:) happy

  RăspundețiȘtergere
 70. Sorry pentru off-topic dar am aflat recent ca 85% din populatia pamantului traieste 95% din timp in baza subconstientului... adica zombies!

  Evident, stim cine este 'de vina' pentru acest lucru.. Ce putem sa facem este sa ne ridicam nivelul individual de constiinta (cautati pe google 'nivelele constiintei scribd' ).

  Inca o data mii de multumiri lui Toni ca a scris aceasta carte. Personal, o consider cea mai importanta carte citita vreodata (din cele 50-60 carti, nu prea multe)...

  Pace in suflet, domnule Toni!

  RăspundețiȘtergere
 71. Am citit cu placere acest material.Sinceritatea care te caracterizeaza transpare destul de intens si reconfortant.
  Sunt interesat de aceste subiecte dupa vreo 40 de ani, de crestinism insipid si mocirlos.
  Nu am citit cartea ta dar sper sa am ocazia.
  Nu abordez de prea mult timp acesta tema a originei noastre extrarestre, insa am forat destul de adanc, atat cat m-a ajutat sistemul biologic 3D.

  Nu stiu daca vorbesti spaniola.Stiu ca nu stai grozav cu timpul dar exista o sursa-mesager cu niste informatii pe care personal le consider cele mai pertinente si apropiate de posibila realitate adevarata a aparitiei noastre pe scena asta terestra din tot ce am citit pana acum.
  Cred ca este imperios necesar sa citesti varianta MARIELALERO.
  Din pacate este doar in spaniola.
  Nu se identifica sub nici o forma cu varianta anunnaki si chestia cu aurul si minerii.
  Eu consider ca este o informatie superba care se merita citita si analizata. Mai ales ca ofera o metoda de desprogramare a procentului alienigen de 98% si activarea genei originale, luminice 2% pe care o purtam.Activarea se face prin cele 7 dispozitive biologice -- timus-inima-cerebel-pineala-talamus-hipotalamus si pituitara.
  Afirma ca aceasta metoda este unica in istoria umanitatii, niciodata nu ni s-a spus de corelarea acestor 7 dispozitive, ci intodeauna s-a lucrat separat pe unul sau mai multe din aceste dispozitive biologice dar niciodata pe acest circuit care este cheia in accelerarea moleculara si pierdere din densitate 3D.
  Mi-ar place sa cunosc parerea ta, ca specialist, despre descrierea detaliata pe care o face MARIELALERO, alcatuirii biologice si ansamblarii fiintei umane de catre alienigeni carora le servim ca generatoare de energie.Intra in foarte multe detalii, extrem de interesante.

  Are peste 500 de pagini compilate din raspunsurile date cititorilor. Dar una din prezentarile ei in care explica pe scurt istoria rasei umane in context universal si prezinta metoda, se poate gasi aici :
  http://marielalero-marielalero.blogspot.com.es/2012/10/los-siete-dispositivos-biologicos-las.html


  RăspundețiȘtergere
 72. Someone necessarily assist to make significantly posts I would state.

  This is the first time I frequented your web page and to this point?
  I amazed with the research you made to make this particular submit amazing.
  Wonderful job!

  My web blog ... best appliance repair Odessa Florida arround

  RăspundețiȘtergere
 73. Cum ar arata in viziunea dumneavostra o zi obisnuita ideala?

  RăspundețiȘtergere
 74. Cum ar arata in viziunea dumneavostra o zi obisnuita ideala?

  RăspundețiȘtergere
 75. Domnule Moldovan ! Ati depus o munca titanica pentru a da forma si continut acestor informatii ce par incredibile dar care se leaga ca orice poveste, legenda ! Stim insa ca atat povestile cat si legendele au la baza realitati-adevaruri ! Pentru ridicarea nivelului individual de constiinta este necesar, pentru cine poate, sa cuprinda cat poate de mult din materialele pro si contra evolutionismului-creationismului . Dar, cu cat asimilam si discernem mai mult, realizam ca niciodata nu vom ajunge la o cunoastere perfecta, totala. Si atunci ne impotmolim , oprindu-ne binevol sau datorita expirari termenului de existenta. Avand in vedere ca o fiinta OM traieste pe pamant intre 60 - 100 de ani, dar ca perioada de experienta si asimilare este mai scurta decat viata, se naste intrebarea de ce nimeni nu ne invata cum sa folosim cat mai eficient aceasta perioada scurta in mod pozitiv si in detrimentul celor ce ne controleaza fiecare clipa a vietii ?! De ce nu se preda asa ceva in institutiile de invatamant de la o vartsa frageda, cum procedau faraonii, regii cu odraslele lor ?! Sau cum a procedat Iisus mergand in India, Tibet, Egipt timp de 18 ani ( perioada pe care Sinodul il ascunde cu grija ! ) ! Inteleg ca oamenii trebuie sa se nasca cu asemenea abilitati extrasenzoriale dar de ce sistemele de educatie nu se preocupa de selectarea si instruirea lor separata, folosindu-i in formarea si conducerea sistemelor sociale, din acestia sa fie formata elita mondiala , nationala, regionala, locala . Poate pe viitor va ganditi la editarea unei carti in sensul acestui comentariu ! Multa sanatate, armonie , unitate si intelepciune !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna ziua.
   Nu stiu daca domnul Toni V. Moldovan va raspunde la acest mesaj,dar incerc eu sa dau un raspuns,raspuns care cuprinde ceea ce am inteles eu din propria-mi viata si din lecturarea a nenumaratelor carti ce le-am citit toata viata si cu precadere din 1990 incoace.Sau din citirea de articole ce apar in special pe web-uri cu informatii alternative.
   Nu ne invata nimeni ceea ce trebuie,ceea ce intrebati,ce ar trebui sa stim pentru a avea o viata sanatoasa [ nu spun fericita pentru ca fericirea este trecatoare,efemera si nu cred ca intr-un spatiu tridimensional bipolar poate exista fericire de durata ] pentru ca nu au interes si dintr-o ignoranta crasa.De fapt ignoranta crasa este asa de strans impletita cu interesul incat putem considera a fi acelasi aspect in constructia caracterului celor care isi permit sa se considere conducatori ai lumii.Despre ignoranta nu vorbim pentru ca stim ce cuprinde,dar despre interes...Interesul celor care dirijeaza directia educatiei si dezvoltarii fiintelor umane este doar de profit.Profit material,putere si control.Acestea sunt trasaturi comune celor care intra in categoria ignorantilor ,desi pentru unii care incearca sa ne conduca pe un anume drum,ignoranta are anumite limite,pentru ca nu pe toti putem sa-i declaram inconstienti de ceea ce fac.Ii conduce setea de putere si control.Acestia sunt cei mai periculosi ignoranti.Cei pe care-i intereseaza interesul material,financiar,posibil sa nu fie chiar ignoranti...doar lacomi,avari.Toti acestia adunati la un loc ne impinge spre ceea ce se intampla astazi in lume.O lume de sclavi ,unii mai bine retribuiti decat altii,dar tot sclavi.Si ce nevoie au sclavii sa cunoasca cum sa existe,cum sa se descurce in aceasta lume?Tot ce trebuie sa cunoasca este sa-si faca munca cat mai eficient ca sa iasa profiturile pentru cei ce ii conduc.
   Capacitatile extrasenzoriale s-au pierdut de-a lungul veacurilor tocmai pentru ca a munci pe rupte sa slujesti niste stapani nu ai nevoie de nimic extrasenzorial.
   Alaturi de cartea domnului Victor Moldovan va mai recomand sa cititi cartea "Sclavii zeilor ",aparuta in 2 volume,autor Michael Telliger.Va va lamuri suficient de ce nu exista interes la cei ce conduc fraiele lumii pentru ca marea masa a "prostimii" sa nu fie educata si sa li se dezvolte capacitati extrasenzoriale.
   Cu acest prilej urez domnului Moldovan putere de munca si multe bucurii in noul an
   Deasemenea doresc multe bucurii tuturor care se intampla sa deschida aceste pagini afisate de domnul Victor Moldovan

   Ștergere
 76. Piramidele de la Giseh, construite acum 11-12000 de ani, sunt aproape perfecte. Cele construite acum 4000 de ani nici nu se compara. Cred ca cei ce au intervenit in ADN-ul nostru au lasat dovezile unor TEHNOLOGII MENTALE incifrate in texte religioase, constructii monumentale, pentru ca noi sa le putem recupera la un moment dat. Sau nu. Daca nu o vom face, pana la sfarsitul ciclului, ne-am ars! In acest sens, cea mai plauzibila interpretare a bibliei e cea psiho-metafizica a lui Neville Goddard. In aramaica, “bar“ înseamnă fiu, “aba“ înseamnă tata. Cuvântul Baraba e un contras, nu-l veți găsi ca nume folosit în acea perioada, și înseamnă fiul tatălui. Iisus e tot fiul tatălui, tatăl însemnând CONSTIENTZA, iar Iisus imaginatia creatoare, e acel "shin" din Yod He Vav Shin Ain...Semnificația mistica a pastelui este “elibereaza-l pe Baraba din tine, vechiul tău eu, da-i drumul sa plece hotului și talharului ce te privează de ce ai putea fi, fricile, temerile, blocajele și în general orice program autodistructiv ai primit, de obicei în copilărie. Și fixeaza-l în tine pe Iisus, idealul tău, noul tău EU“...in golgota, adică în minte. Sunt 30 de personaje mitologice cu biografii identice cu a lui Iisus. Iisus e o personificare a Sinelui. Dpmdv adevarata cunoaștere e dificila tocmai fiindcă avem imprimată în subconștientul colectiv o falsa imagine a divinității, o teama stupida de pedeapsa divina, și e greu sa te detașezi de mecanismele psihologice arhaice, bazate pe frici, dorințe, supravietuire și alte emoții negative.Da, religiile au transmis cunoasterea... dar inițiaților, nu turmelor. Oamenilor simpli li s-a predat o religie a fricii bazata pe imaginea unui dumnezeu răzbunător și ranchiunos. Când am înțeles cum funcționează inductia hipnotica și programarea neurolingvistica în biserica am “prins“ schema. Organismul uman e un fabricant de neurotransmițători, iar ritualul religios stimulează prin vibrații, vizual și olfactiv secretarea serotoninei, melatoninei și dimetiltriptaminei. În ritualul masonic un inițiat trebuie sa parcurgă 33 de nivele, urcând 33 de trepte ale unui altar Coloana. Coloana vertebrala are 33 de vertebre. Iisus ar fi murit la 33 de ani, crucificat pe Golgota- care înseamnă cap sau căpățână- intre doi“talhari“- emisfera stânga, rațională, personificata prin tâlharul sceptic, și cea dreapta, simbolizata prin ala care crede. Ridicarea lui Kundalini în spiritualitatea orientala are fix aceleași semnificații mistice ca și crucificarea. Fix intre emisfere avem glanda pineala- ca-s șapte glande endocrine și șapte chackre, alta “coincidentza“- care secreta dimetiltriptamina, aceeași substanță psihotropa existenta în LSD și ayahuasca-samanii o folosesc pt decorporalizare și accesul la lumile nevizibile dar corpul uman o secreta in mod natural. Pineala e Ochiul lui Horus, sau Ochiul lui Shiva, un simbol precrestin ce semnifica perceptia extrasensoriala, ceea ce numim "har", si il gasim in multe biserici. Coloana Infinită a lui Brâncuși are 33 de elemente, dealtfel el când a plecat din România a spus “habar n-aveti ce va las eu aici“. Adevarul? da, constiinta umana, "observatorul", colapseaza functia de unda a energiei necreate pe care o numim dumnezeu in ceea ce numim materie...adica spectrul vizibil.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pînă la urmă care este semnificația exacta a numărului 33?

   Ștergere
 77. Apreciez gîndirea și munca dumneavoastră d-le Moldovan. Îmi place.
  V-ați gîndit vreodată la factul că așa cum noi oamenii experimentăm pe alte viețuitoare de pe Pământ , ne hrănim cu ele sau ne amuzăm pe seama lor (circuri de ex.) , tot așa aceste entități evaluate ne consideră și pe noi?
  Nu numai cobia dar și hrană energetică?
  Această întrebare mă frămîntă de cîțiva ani.

  RăspundețiȘtergere
 78. Am citit cartea d-voastra, in toate editiile. Am o singura intrebare: Ati citit vreo carte despre Calatoria sufletelor de Ph. D. Michael Newton? Au vreo tangenta cu ceea ce stiti acum despre PIG-uri ?

  RăspundețiȘtergere
 79. Buna seara. Domnule Moldovan ma indoiesc de faptul ca nu ati citit nimic de Prof. Corrado Malanga de la Univ. din Pisa Italia si celebrele dumnealui cercetari timp de peste treizeci de ani: Atentie: https://www.youtube.com/watch?v=DjP3cnTE30U&t=867s

  RăspundețiȘtergere